„Ez a szegény özvegyasszony valamennyinél többet dobott a perselybe” (Szent Márk ev. 12:43)

Munkácsy Mihály: Feldöntött bogrács (1864)

Magyar Testvéreim!

Amikor itt az Igében összecsap ÖRÖKKÉVALÓ SZENT URUNK a Sátánnal, a Mammon és a kárhozat képviselőjével, ebben a világrengető harcban Jézus lehajol, felvesz egy hervadt virágot, megcsókolja és elbocsátja.
Azóta száll, száll ez a fényből szőtt virág: az Istennek átadott élet képe, át a világon, s egyszer itt, máskor ott sugárzik fel.
E fényből szőtt virág sugárzik a festőkirály szívén-lelkén, intellektusán. A magyar néplélek fájdalmának megértése és megélése formálta a világtörténelem legfénylőbb művészének káprázatos életművét. Művei láttán megrendülnek, csodálkoznak, ámulnak az emberek. Korábban szerte a világban elájultak, többen meghaltak a művekből áradó drámai kisugárzástól (Krisztus Trilógia)

Munkácsy Mihály: Feldöntött bogrács – Tekintsük meg népi életünk páratlan szépségét a nyitóképen!

Jézus leült a templomi persellyel szemben, és nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, és azt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony valamennyinél többet dobott a perselybe. Mert valamennyien fölöslegekből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát” (Márk 12: 41-44)

E fényből szőtt virág sugárzik a papköltő szívén-lelkén, intellektusán.

Sík Sándor: Isten lánca – Olvassuk el a bizonyságtételt!

Nem, nem engedlek, fogom a kezed:
Az Isten lánca vagyok én neked.

Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel,
Komoly, virrasztó, nehéz szeretettel.

A ködlő múltat, akarom, feledd,
S állj meg hajnalló mélyeid felett.

És nézz magadba boldog félelemmel:
Isten szemével és az én szememmel.

És tépd el mind a félig-fátylakat.
Akarom: láss és megszeresd magad.

Hogy lásd magad: ifjúnak és igaznak,
Erősségnek és mosolygó vigasznak.

Lásd, hogy világol a boldog titok:
A zengő porta, mit Isten nyitott.

Akarom: keljen új életre benned
Alvó dala az építő igennek.

És mosolyogd rám, édes jó barát,
Az erős Isten élő mosolyát.

Jézus nézi a perselyt. Az evangéliumi történet mélységes mély üzenetet hordoz. Jézus tanításából az derül ki, hogy az adomány pénzben mérhető értékénél lényegesen fontosabb az a lelkület, szándék és hit, ami az adományozó szívében van, ami miatt az adományozás megtörténik. Jézus nem azt figyelte, hogy mennyi pénzt dobnak be, hanem azt, hogy hogyan dobják be. Milyen viszonyban van Istennel az életem?

E fényből szőtt virág sugárzik a nagy költő szívén-lelkén, intellektusán.

Pilinszky János: Anyám – Olvassuk el a bizonyságtételt!

Az életed kihült üveg,
csiszolt és készre alkotott,
hogy rajta át
a szép halált
szabad szemeddel láthatod,
amint a lelked ablakát
elállja minden földi fény elől,
mely megbonthatná
bensőd alkonyát.

Magadba vagy, s csupán a fák,
az áldott, ázott, őszi fák,
csupán a fák a híveid.
A híveid, s te szólsz nekik,
beszélsz nekik, s a lelkeik,
a földben álló lelkeik
megremegnek: – rossz ez itt!

A fák s a tó, az esti tó, –
A csenden át halálhajó
dudája sír a víz alól,
a holt öböl felé, hol állsz.
S a gázos, lepke-könnyű lég:
az ég, – e jelre meghasad.
Fejed fölé bohó csapat
fehér galamb ereszkedik.

Te máshol élsz!
Csodára kész tenálad minden pillanat!

Ebben az igeszakaszban két világ találkozik két ember példáján keresztül.
♥ Egy gazdag és egy szegény ember
♥ Egy elismert és egy jelentéktelen
♥ Egy férfi és egy nő
♥ Egy látszatra adó és egy látszatra nem adó
♥ Egy farizeus és egy igaz
♥ Egy önmaga iránt odaadó és egy Isten iránt odaadó
♥ Egy feleslegből hintő és egy vagyont adó
♥ Egy jogosztó és egy jogfosztott
♥ Egy könyörtelen szívű és egy irgalmas szívű
♥ Egy mának élő és az örökkévalóságba látó

Krisztus Urunk megrendülten mondja az angyaloknak: legalább az egyik fillért tartotta volna meg magának, hogy holnap kenyeret tudjon venni.
De ez a néni tudta, amit a jeruzsálemi Templom egész írástudó, gőgös farizeus-kőszíve nem tudott. „A mi mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma”, – és úgy lesz.
De ez a néni azt is tudta, pedig még nem olvasta Pál apostolt: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célt”, – és úgy lesz.

Ma is igaz, ma is betelnek az evangélium igéi. A második nagy háborúból nem jött vissza egy négygyermekes családapa. Az akkor 36 éves özvegye soha nem ment férjhez.
A TSZ-ben robotolta le életét Tiszadadán semmi pénzért az ötvenes-hatvanas években. Csodát termett példás hite, páratlan munkabírása, áldott szíve, kérges keze, kék köténye, kis fehér háza a muskátlival.
Két fia orvosként szolgál a Honvédségnél, két leánya tanár lett.
Megrendülve temettük 28 éve, és máig megkönnyezem, nekem Ő maradt a bibliai özvegyasszony, sokszor két fillér nélkül.

E fényből szőtt virág sugárzik a briliáns tehetségű színész-énekesnő szívén-lelkén, intellektusán.

Dóczy József – Szeleczky Zita: A kanyargó Tisza-partján – Hallgassuk meg a magyar szívek királynőjét, a szépség és tehetség örök ötvözetét, a nemzet kishúgát!

Krisztus Urunk úgy hívta oda tanítványait, mintha egy csillag esett le volna a mennyből. De hát az történt!
Ez az özvegyasszony fejedelmi személy!
♥ Ki tud többet adni nála?
♥ Ki szabadabb a Mammontól?
♥ Ki a nagyobb Úr a világ javai felett?
♥ Ki tudja jobban mi az igazi érték?
♥ KI tudja jobban,hogy jobb adni mint kapni?

Szeleczky Zita művésznőt a honi hazaárulók gonoszsága űzött vadként hajtotta keresztül a világon. Énekelt és játszott, a színpadon, a diaszpóra magyarságának honvágyát próbálta feledtetni, míg saját búját-baját legjobb barátja Wass Albert igyekezett vidámítani bölcs derűvel.
Irodalmi, művészi munkásságuk átfogta egész Észak-Amerika magyarságának életét.

E fényből szőtt virág sugárzik a legendás írófejedelem szívén-lelkén, intellektusán.

Wass Albert: A szív – Olvassuk el a mélység versét!

Nézted már a Szent-Anna tó vizét?
Milyen titokzatos, milyen sötét.
Semmit se látsz,
csak olykor egy-egy furcsa csillanást,
amint ezüst halak
suhannak mélységein át…

De olykor hírtelen
jön valami eltévedt sugár,
zöldes világra gyújtotta lent a mélyt,
s a mélynek vége nincs sehol, sehol…

Olyan a szív is,
mint a Szent-Anna tó titokzatos vize.
Elnézed néha: Zörgő kis doboz,
furcsa, lecsukott.
Hogy mikor, nem tudod:
de néha jön egy bomlott pillanat,
kitárul a mély, olyan szörnyű mély,
hogy előtte szédülve megállsz,
s imádkozol: Miatyánk, Szerelem
szenteltessék meg a Te neved…

Nézted-e már tavaszi napsugárban
a Szent-Anna tó haragoszöld vizét?

Nézted már a kedvesed szívét?

Adni csak önmagunkból tudunk. A csöndesség csodája ami a templomban történt. Önmagunkból adni, életet adni.

Nagyböjt idejébe érkeztünk Hamvazószerda napjától. 40 nap rendeltetett Nagypéntek és Húsvét előtt felkészülni az ünnepre, bűnbánat ideje ez.
Ézsaiás próféta tanítása élő időszerűségével int bennünket porlétünk mulandóságára, a hiábavalóság veszedelmére, bűnös életünk kárhozatás voltára.

„Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést.
Ha felém nyújtjátok kezeteket,
eltakarom szemem előletek,
bármennyit is imádkoztok,
én nem hallgatom meg,
vér tapad kezetekhez.
Mossátok tisztára magatokat!
Vigyétek el szemem elől
gonosz tetteiteket.
Tanuljatok jót tenni,
törekedjetek igazságra.
Védjétek meg az árvák jogát,
és az özvegyek peres ügyét!”

(Ézsaiás próféta 1:13. 15-17)

Itt a teljes lista a Rothschild család kezében lévő bankokról (Az írás a képre kattintva, új böngésző fülön olvasható, a videó az írás alján)

E fényből szőtt virág sugárzik a felsorolt hat alkotóközösség munkájára, mely által gazdagítják és szebbé teszik világunkat, de ehhez elég két fillér is!

Pálos emlékek nyomában (Az írás a képre kattintva, új böngésző fülön olvasható)

Csángó magyarok Konstancában

Élő hagyomány Pusztinában: csírkötözés (Az írás a képre kattintva, új böngésző fülön olvasható)

Pilinszky János száz éve (Az írás a képre kattintva, új böngésző fülön olvasható)

Prof. Dr. Bogár László: Globális coming out

Kárpátia zenekar: Az est harang

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. február 20.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.rog
eretetlang.blog_.hu
boon.hu
liget.ro
trianonfilm.com
romkat.ro

Vélemény, hozzászólás?