„Ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk” (Zsidókhoz írt levél 1:2)

Budapest 1956. október 23.

Magyar Testvéreim!

„Miért vagyunk a világon?”, – kérdezi Tamási Áron világhírű regénytrilógiájának főhőse Krisztus Urunktól és a Sátántól.

Szent Urunk válasza: „Vidd végbe a jót”
Sátán válasza: „Nem érdemled meg, hogy megtudd”

Az Újszövetség legtisztább, legművészibb, legkifejezőbb görögséggel írott könyve e mű.
Szerzője rendkívüli szellemi nagyság, amely tudásában, műalkotásában, önállóságában olyan emberre vall, aki nemzedékének legnagyobbjai közé tartozik.
Birtokában volt a zsidóság szentírástudománya éppúgy, mint az alexandriai iskola hellenista műveltsége és filozófiája, a perzsa világ életszemlélete.
Amikor felnyitunk egy Tamási Áron könyvet találunk benne regényt, elbeszélést, drámát, színművet, mesét, esszét, verset.
A legmagasabb rendű igazság, jóság, szépség, humor és bánat köszön vissza.
Ahogyan a Zsidókhoz írt levélben a szerző kimutatja a kereszténység igazságát, méltóságát, abszolútságát, fundamentumát és életrevalóságát.

Koltay Gábor: Őrizd a lángot! Rockmusical trailer – Tóth Ilonka, a 25 évesen kivégzett VI. éves orvostanhallgató drámája

Kárpátia zenekar: Kisarjadt vér

Ft. Dr. Hegedűs Lóránt

„Ha valaki legalább egyszer hallotta Ft. Dr. Hegedüs Lóránt püspök istentiszteletét, egy életre való útravalót kapott. Lelkipásztornak született, hogy világosságot töltsön az emberi fejekbe. Világos, korszak elemző és felrázó szavai az égig érnek”
(Erdősi Katalin újságíró)

56-ban Ft. Dr. Ravasz László püspök segédlelkészeként ott volt a pesti barikádon, húzta a Kálvin‑téri templom harangját, vigasztalta a gyászolókat a temetőben.
Ő mondta: „1956 forradalma mindig hótiszta, és szabadságharca mindig igaz lesz”

‡ Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette.
Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és fényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.
Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.
(Zsidókhoz írt levél 1:1-4)

„EGY NÉP KIÁLTOTT. AZTÁN CSEND LETT”

‡ Sok rendben és sokféleképpen szólott Isten – ebben benne van az egész üdvtörténet Krisztusig.
Az első, márványba véshető mondat két dolgot fejez ki:
1. Összekapcsolja a krisztusi kijelentést az Ótestamentum prófétáival, s mint egységes üdvtörténetet állítja elénk!
2 .Megkülönbözteti a Krisztusét minden mástól, mert ez az utolsó időkben történt.

AMAZ AZ ATYÁKNAK SZÓLT, EMEZ NEKÜNK

Ez más, ez új, ez nem fejlődhetik.
Ezért szól nekünk a Fia által, s adta a legmagasabbat, amit adni határozott.
Itt vagyunk a kiindulási tételnél: MILYEN HATALMAS KRISZTUSUNK VAN! MESSIÁS, KÖZBENJÁRÓ, KÖZREMŰKÖDŐ !
A világ teremtésében
A világ fenntartásában
A váltság szerzésébe
Ő a lelki világ Fejedelme

Gond és hitvallás – írta és szerkesztette Tamási Áron író

‡ A magyar írók nyilatkozata
(A nyilatkozatot a képre kattintva, új lapfülön olvashatják el!)

Tamási Lajos – Piros a vér a pesti utcán

Sinka István: Üdv néked ifjúság

Üdv néked Ifjúság! Üdvözlégy magyar nép!
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fújja?
Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezer évben
vérrel és vassal tanítja zsarnokát.

‡ Krisztus Urunk igehirdetéseinek egyik legáldottabb magaslata a Hegyi Beszéd!
A nyolc Boldogságmondásban végigvezeti tanítványait és hallgatóit a tökéletes, Isten és ember szerinti élet teljességén.
A lelkiszegények, a sírók, a szelídek, az igazságra szomjazók, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békét teremtők, az üldözöttek Isten dicsőségének visszatükröződése, és Isten valóságának képmása!
A mennyei akarat által e szépen elrendezett világba tört be a Gonosz a kommunizmus ígéretének álnok, véres és képmutató hazugságaival.

– Ft. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr, egykori Kedves Tanárom megajándékozta és szívből köszönti Igei útravaló hazafiaknak immáron négy kontinensre kiterjedő olvasótáborát.
Prédikáció helyett ezúttal egy esszét küldött 1956-ról számos új információval.

Címe: AZ 1956-os MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
Bevezetője külön érdekes, mert kiderül bizonyítottan, hogy maguk a kommunisták akartak egy kisebb rendzavarást, de nagyobbra sikeredett!

Csohány professzor úr írása a címre kattintva, teljes terjedelemben olvasható.

Hungarian Revolution 1956 – Beethoven: Egmont-nyitány

56 EAST

Gérecz Attila: Boldog Özséb himnusz

A Pálos rendnek

Egybeomlott könny és vér,
nyílt seb lett az ország,
nyugatra pernyét hord a szél;
tanyák, falvak sorsát.
Csillag sincs, sötét az erdő,
mégis mécsek égnek!
Boldog Özséb szól az első
pálos remetének.

Szállj, ragyogj te mennyei fény,
angyalszárnyú ének,
fájó szívén: magyar szívén
minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény
– mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény
átölelje lelkünk!

Kicsiny láng a hír, de tiszta
fehér, mint gúnyájuk,
sötét erdő zúgja vissza
csöndes imádságuk.
„Nézz le ránk, kik romok felett
fohászkodunk Hozzád,
áldd meg mind, kik fegyver helyett
kereszted hordozzák!”

Szállj, ragyogj te mennyei fény,
angyalszárnyú ének,
fájó szívén: magyar szívén
minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény
– mind testvérre lelkünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény
átölelje leljünk!

A barlang ölén, cellák sötét
mélyén fények gyúlnak.
Népedért szól, Boldog Özséb,
mondj imát az úrnak.
Hívd egybe, ki hív és magyar!
Hívd, ki sebbel ékes!
Győzni fog, ki hinni akar,
s áldozatra képes!

Szállj ragyogj te mennyei fény,
angyalszárnyú ének,
fájó szívén: magyar szívén
minden remetének.
Add Urunk, hogy rab és szegény
– mind testvérre leljünk!
Áldd meg hazánk, hogy a remény
átölelje lelkünk!

(1955 Vác)

Gérecz Attila 56 egyik szent mártírja, költő, műfordító, öttusa zseni, tudósjelölt, leendő pálos szerzetes, aki Goethe, Heine, Wilke műveit fordította, 27 év adatott neki, melyből 7 esztendő Kistarcsa, a Gyűjtő és Vác legkeményebb celláiban teltek szalmás betonon.
A zsidó ÁVH nem tudta megtörni, Vác börtönéből megszökve átúszta az áradó Dunát, az ÁVH terroristái tüzet nyitottak reá! Szovjet golyó végzett vele 56 november 7. napján.
A magyar mesék hőse nem panaszkodik. Cél az égig érő fa teteje!!!
ÁLDOTT VAGY HAMVAIDBAN IS !!!

‡ „Az a nap a miénk volt, október 23. még az esti kegyetlen visszavágás, a lövések ellenére miénk volt. Az egész napot az az akarat diktálta, mert az történt, amit az ifjúság kigondolt, eltervezett, amiért demonstrált és amit követelt”
(Für Lajos egykori debreceni egyetemi hallgató, forradalmár, majd honvédelmi miniszter)

‡ „1956. október 23. örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek emlékezetében.
E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja volt.
A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világosabban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt, – bármily csekély is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit követel”
(John F. Kennedy az USA elnöke 1960)

‡ „A rendszert az egész magyar nép söpörte el. A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén.
A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen.
Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”
(Mindszenty József bíboros, hercegprímás. A zsidó ÁVH 1948 karácsonyán elhurcolja, halálra, majd életfogytiglani szabadságvesztésre ítéli)

2006. október 23. brutalitásának bemutatása Brüsszelben

Kárpátia zenekar: Az én apám

Márai Sándor – Csurka László: Mennyből az angyal

GLORIA VICTIS
JAJ A LEGYŐZÖTTEKNEK
ISTEN ÍGÉRETE: AZ ÉN FIAM VAGY!

MA FOGADTALAK FIAMMÁ TÉGED!”

E Turul -madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Toroczkai László: Önök mindannyian képmutatók

Fotó az adomány átadásáról, átvette Moczokné Már Nikolett gyógypedagógus, szociális munkás

Igei útravalónk olvasó-közösségének adománya Újléta településnek.

Kibocsátó Hittudományi Egyetem

Kirohant a magyar felíratok ellen és RMDSZ-es helyettesét bünteti Nagybánya polgármestere
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

A tizenkét éves festő tárlata Dubajban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. október 22.

A képek forrásai:
korkep.sk
origo.hu
alon.hu
mek.oszk.hu
mire.hu
erdely.ma
hetek.blog_.hu
publicdomainpictures.net
erdelyi-hirek
szon.hu

Vélemény, hozzászólás?