„Felemelte arcomat az Úr! Tudok már mit felelni ellenségeimnek” (I. Sámuel 1:2)

Magyar Testvéreim!

Egy ismeretlen nevű magyar muzsikus erősen búslakodott Pápa városában 1816-ban. A kuruc világ halványuló tárogató muzsikája könnyezte lelkét, fájlalta a bujdosók keserű kenyerét, Csokonai korai sírba szállását. A mezei tilinkó helyébe merészelt újat álmodni, mely világgá szólhatja népének sorsát.
Már nem érhette meg 1829-et, mikor Mátray Gábor a Tudományos Gyűjtemények c. értekezésében ezt írta: „Mi időnknek nagy magyar találmánya a reneszánsz és barokk korból származó fúvós hangszer, amely profilból olyan mint egy óriási madárcsőr. E különleges fuvola ki tudja fejezni a gazdag és szomorú néplélek minden rezdülését.
Németek reneszánsz szerzőiket szólaltatják meg és blockflötének nevezik, olaszok Frescobaldi műveit keltik életre, Máramarosszigeten kisdiákok ötszólamú polifonikus műveket játszanak rajta. Tudják azt, hogy Széchenyi István döblingi elmegyógyintézeti elzártságában madárcsőr fuvolán játszott?, ez volt egyetlen vigasztalása vigasztalanságában.”

Hagyaték – Állva meghalni – Budapest ostroma – Duna TV.

– Akkor így imádkozott Anna: „Bánatos lelkű asszony vagyok, lelkemet öntöm ki Neked Uram. Nagy bánatom és szomorúságom miatt beszélek ilyen sokáig Uram.”
Az Ószövetség régi Annája Éli főpap elé vitte gyermektelen életének minden nyomorúságát. Megvet környezetem, családom, népem. Nincs értelme az életemnek.
Éli főpap vigasztalja, erősíti és bátorítja, hogy mindig van értelme az életnek. Imádkozzon, Isten meg fogja hallgatni kérését és gyermek adattatik, fiú születik.
‡ ÉLET ADATIK
‡ JÖVŐ ADATIK
‡ BOLDOGSÁG ADATIK

Aki Isten kegyelmét átéli, annak életét nem keseríthetik ellenséges, szeretetlen, gyűlölködő emberi megnyilvánulások. Imájából, reményéből és hálaénekéből ma is, mi is sokat tanulhatunk.

Gyóni Géza: Rab magyar imája – Olvassuk el Békéscsaba 33. születés napján éhen halt theologus csillagának zseniális versét Szibéria lágeréből!

Csukódjatok be rácsos ablakok;
Isten szemei csak ti nyíljatok.
Isten szemei, fényes csillagok,
Rabságos éjben, bús térdeplésben
Lássátok szegény esdeklő rabot.

Magyar tanyákon zúg a fergeteg;
Magyar határon dúl a vad sereg.
Isten szemei ébren legyetek,
S kit vert sok átok, ti virrasszátok,
Ti virrasszátok árva népemet.

Kárpát sziklái égig álljanak;
Tokaj vesszői vassá váljanak;
Tépjétek össze erdei vadak,
Ki gyűlölt kézzel rombolna széjjel
Ezer esztendős szent oltárakat.

Kúnság mezőin ami megterem
Ölő fegyverben ólommá legyen,
Magyarád mustja méreggé legyen:
Tiszai tájon kunyhó se álljon,
Kunyhó se álljon soha védtelen.

Csukódjatok be rácsos ablakok, –
Erdők szálfái mind őrt álljatok.
Isten szemei, fényes csillagok,
Rabságos éjben, bús térdeplésben
Igy imádkoznak a magyar rabok.

– Mi még nem voltunk abban az élethelyzetben, hogy tudnánk: néhány óra van hátra földi életünkből, addig intézzük el amit fontosnak gondolunk.

A Vérmezőn
Bécsújhely cellájában
Arad kazamatáiban
Szamosújvár siralomházában
Pozsony vizes vesztőjében
Vác betonjának szalmáján
Budapest Andrássy út 60. pincéjében
Szigetvár Zrinyijének rendíthetetlen bátorságában

Kárpátia zenekar: Csak egy nap az élet fiúk

– 1945. február 11. nekünk hazafiaknak a BECSÜLET NAPJA

HŰSÉG A SÍRIG, BECSÜLET A VÉRIG, ÁLDOZAT AZ ÉGIG

– Budapest ostroma 1944 karácsonyán a budai hegyek irányából kezdődött, amikor a szovjet csapatok váratlanul benyomultak a Hűvösvölgy felől.
A hidak felrobbantása után befejeződtek a harcok átmenetileg a pesti oldalon is január 20-ra.
Hitlernek a magyar fővároshoz való viszonya meglehetősen ambivalens volt, s ahogy mondta:

„Budapest a legnagyszerűbb, ami csak elképzelhető.
Az egész Német Birodalomban nincs hozzá hasonló.
Egyébként pedig – történelmi szempontból nézve –
megbocsáthatatlan,hogy Attilának és hunjai utódainak
legyen a legszebb fővárosa a Nibelungok folyója mentén.
Pusztuljon a szemük fénye: Budapest!”

– Attilának és hunjai utódainak nem csak szobor, tér és utca formájában létezik Szent László király, hanem harcol népével lelke által, és megjelenik mint 2017-ben háromszor egymás után.
– A világosság nem csak a lámpákban ragyogott elsőként Európában Mátészalkán és Temesváron, hanem a fejekben is.

Karl Pfeffer von Wildenbruch SS-tábornok utolsó távirata:

1. Élelmiszerünket felhasználtuk, utolsó töltényünk csőre töltve.
Budapest védői választhatnak a kapituláció vagy a harc nélküli lemészárlás között.
Az utolsó harcképes német részekkel, honvédekkel és nyilaskeresztesekkel együtt offenzív módon új harci és ellátási bázist keresek.
2. Február 11-én sötétedés beálltával kitörök. Kérek felvételt Szomor-Máriahalom térségében
3. Fényjelzés: kétszer zöld, az saját csapat
4. Erők: Németek: 23.900, ebből 9.600 sebesült. Magyarok: 20.000,ebből 2.000 sebesült
5. Február 11. 17.50

A rádiót megsemmisítették, más választás nem volt. Minden eldőlt.
Német részről elképzelhetetlen volt a megadás. Tudták: vagy halomra lövi őket a bolsevik hadsereg, vagy élve égeti el.
A bátor honvédő magyar katonák, részben még a Rongyos Gárda és a Székely Hadosztály támogatásával itt nem a Donnál, hanem hazájuk fővárosában néztek farkasszemet az agresszorral.

Cseh Tamás – Széna-tér – Kitörés – Hallgassuk meg a II. világháború legfájdalmasabb balladáját

– A kitörés-napi borzalomban annyian vesztek oda mint a mohácsi csatában. A II. világháború egyik legvéresebb katonai akcióját talán 700 fő élte túl.
Budapest ostromának pokla leírhatatlan. Korabeli fotók drámai felvételei, kegyelem lövésért könyörgő hörgő katonák kataklizmája, az apokalipszis végórái minden morált megkérdőjelezett.
Albert Schweitzer mondta: „1945-ben meghalt a kultúra, az emberség és a költészet.”

REMÉLJÜK, HOGY A RONGYOS GÁRDA UTÁN A KITÖRÉS HŐSEINEK IS LESZ EMLÉKMŰVE AZ ŐKET MEGILLETŐ HELYEN

Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból – A költő Vátesz látnoki lázálma így lett igenné és ámenné!

MAGYAR PASSIO – film a magyarországi keresztényüldözés sötét korszakáról – Hallgassuk meg Eperjes Károly zseniális színművész-rendező és vendége Borvendég Zsuzsanna történész-írónő, és Szabó Csaba történész-levéltáros
beszélgetését beszélgetését az AVH terrorjáról!

Hitükhöz hűen dacoltak a kommunizmussal – Mert nincs annál nagyobb szeretet valakiben, aki életét adja felebarátaiért
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Magyar Passio előadása után az Apollo moziban

„A szeretet legmagasabb foka az irgalom” (Eperjes Károly)

– Hálásan köszönjük hazánk zseniális tehetségű héroszának, a hit hősének és védelmezőjének, az igazság fenomén felkentjének e drámai alkotását.
Hiányt pótolt, melyről az az általános vélemény: EZT MINDENKINEK LÁTNIA KELL!!! MAGYAR KATHYN!!!
Köszönjük a Görög Katholikus Egyház házigazda szerepét, nemzeti elköteleződését a hit nemes harcában!!!

Mit tett a cionista AVH-terror népünk lelkiismeretével, a szerzetes rendekkel! Püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel!
Nem gondoltuk, hogy 72 esztendő után is milyen sok ellenállást vált ki az igazság felmutatása egyházban, világban, politikában, külföldön, diplomáciában!
Mindszenty bíboros, hercegprímás mondta: „A békepapok palástja az ördög zászlaja” – Sok ilyen zászlóst látunk még ma is!!!
Anna asszony imádsága meghallgattatott Napi Igénk szerint: Egy gyermeket kért, prófétát kapott, végül az első után még ötöt.
Felemelt fővel meg tudta válaszolni vádlóinak véleményét, szentséges hitét megvallva emelkedett a halhatatlanok sorába.

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Szakály Sándor: Második Trianon?
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A magyar mozi sármőr sztárja, Jávor Pál: A film tette nagy csillaggá a 120 éve Aradon született színészt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Hivatástörténetek a Papneveldéből: vendégségben a gyulafehérvári szemináriumban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A kollégák tudják, hol van a térképen Dada
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Gyárfás Jenő két festménye a Nemzeti Múzeumban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nem tetszett a 12 év börtön az élettársát puszta kézzel agyonverő cigánynak, – így hát kapott 16 év fegyházat
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. február 12.

A képek forrásai:
harcunk.info
hu.wikipedia.org
index.hu
szirom.hu
magyarhirlap.hu
kronikaonline.ro
liget.ro
szon.hu
3szek.ro
kuruc.info
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?