„Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts” (Szent Pál II. lev. Timotheus 2:7)

Szamosszegi Bodó Sándor: Kossuth lóháton kíséretével Boston felé, 1851

Magyar Testvéreim!

Istenedtől kapott hitedhez,
Szüleidtől tanult anyanyelvedhez,
Őseidtől örökölt szülőföldedhez,
Ne légy hűtlen soha.

Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária Szüleiről.
Néhány névvel találkozunk a rokonságból: Erzsébet és Zakariás, Salome és Zebedeus, de e két szülő nevét nem tudjuk.
Egy II. századi apokrif könyv mondja, hogy Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták.
A két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit jelent: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal.

Üdvözlégy Szent Anna

‡ Szent Anna tiszteletéről Bálint Sándor a legnagyobb néprajztudósunk a következőket írja: „A hazai Szent Anna tisztelet gazdagságát és színes változatosságát a kultusz sokrétűsége mutatja. Kiváltságos patrónájaként tisztelte sok ügyében-bajában az asszonynép, de tisztelték azok is, akiknek foglalkozása valamiképpen asszonyi gondoskodással függ össze.
A bizánci rítusban július 25. napján ülik Szent Anna asszony halála napját, amely napon Konstantinápolyban 550-ben templomot szenteltek tiszteletére.
Nyugaton a XII. századtól terjedt el a július 26. ünnep”

AdyEndre: Föl, föl Uram

Gebhardt Ferencnek küldöm.

Kihálom a testem és lelkem,
Kinyargalom rest magamat,
Valami tán marad,
Vagy tán nem is marad,
De nem marad vágytalan órám.

A titkos Élet szívvel szór rám
Fényekkel toldott fényeket,
Csak neked,
Csak neked élek, csak neked,
Vágy, és anyádnak, aki: Élet.

Néha-néha, úgy-úgy elszéled
Dölyföm, rangom, nevem, hitem
És semmiben,
Már-már semmiben
Sem bízok és szűnök valómban.

Föl, föl, uram, nem mindig jóban
Adódik az elélnivaló.
De élni: ez a jó
S úgy jó, ahogyan aki él
Álomban, testben vagy csak szóban.

Máté Ottilia – Vesztergán Miklós: Él a magyar mindörökké

A szeretet meleg hulláma csap át rajtunk, mikor a második Timotheusi levelet olvassuk. Érezzük Pál apostol atyai aggodalmát, féltő szeretetét lelki gyermeke iránt.
Az utolsó búcsúlevél el nem állítható könnyeit a tanítványban, s a viszontlátás égő vágyát az öreg mesterben.
Loisz és Euniké vonásai nagymamai-anyai áldásban ott ragyognak a fiatal ember lendületes, távlatos gondolkodásában.
Timotheusban ugyanaz a hit lakozik, mint magában Pálban.
Arról van szó, hogy erről a közös hitről közös bizonyságot tegyenek.

Szamosszegi Bodó Sándor: Budavár ostroma, 1849

‡ Szamosszegi Bodó Sándor világhírű magyar festőművész, ki szintén festőművész feleségével 1956 decemberben puszta életüket mentve menekültek az Egyesült Államokba, hol életük példájával,műveikkel, történelmi tárgyú alkotásaikkal a legnagyobbak közé emelkedtek.
A legnagyobb múzeumok, magángyűjtők versengtek egy-egy festményükért, mely őrizte Szatmár tiszta becsületét, a magyar ember olthatatlan hazaszeretetét, a szabadságért bármikor meghalni is kész bátorságát.
A képek, grafikák, érmék, szobrok, kelmék a Bodó Galériában egyszerre őrzi Amerika és Magyarország legszentebb vonulatát.
A korábban elment Bodó F. Ilona hű feleség soraira könnyes szemmel bólintott az alkotó‑harcostárs: „Tisztán éltünk a magunk erejéből, mint az acél, amit a kovács kalapácsa, a sors edzett szilárddá”
Az USA hetedik elnökének rezidenciáján az ott őrzött francia festményeket is restaurálták

Szamosszegi Bodó Sándor: Budapest, utcai harc, 1956

Edda Művek – Erdély felé

Szilágyi Domokos: Pintye kútja

Sátorhegynek oldalán
bársonyos a pázsit.
Moha-pázsit közepében
Pintye kútja ásít.

Tükre őrzi, őrizi
Pintye Gligor képét:
mikor itt járt, hajló fűszál
jelezte a léptét,

lábát virág csókolta,
arcát ringó lombok;
hogy ne fázzék, a nap izzó
sugarakat ontott;

hőség ellen hűs vizet
az öreg kút adta,
moha-ágyat vetett a rét,
hogy aludjék rajta,

altatódalt a tücsök
cirpelt – senki szebben!
s mikor itt járt: reménység gyúlt
sok szomorú szemben.

Pintye-kútnak a vizét
sok-sok vándor issza.
Csillog a víz… És amikor
belenéznek: Pintye Gligor
nevet rájuk vissza…
(1956)

‡ GONDOLKOZZ AZON, AMIT MONDOK MERT AZ ÚR MEGADJA MAJD NEKED, HOGY MINDENT MEGÉRTS.

Atyai felhívás, pásztori jóság, tanári szeretet egyszerre érinti a fiatal tanítvány szívét. Leginkább bölcsességre hív.
De nagy szükségünk lenne elgondolkozni mindazon, amit bölcs-tudós eleink élet tapasztalataikból merítve üzennek ma is.
Földről, vagy már a mennyből.
Eljön az idő, az Úr elhozza az időt, amikor megadja áldó kegyelméből a mindent megértés csodáját.
Szeretnénk ma is, – s bevalljuk, hogy sok mindent nem értünk, nem tudunk, nem látjuk át a folyamatok összefüggéseit.

De az attól van, létezik és igaz.
Szent Anna és Szent Joachim
Szűz Mária és Szent József
Ady Endre és Máté Ottilia
Szilágyi Domokos és Pintye betyár, Rákóczi hű románja
Szamosszegi Bodó Sándor és Bodóné Ilona Asszony
Tempfli József és Tökés László

KERESTÉK A MEGÉRTÉS KULCSÁT, MELY ISTEN KEZÉBEN VAN

Barátok Temploma, Nagyvárad – Nagyvárad-olaszi Református Templom

Tempfli püspök és Fráter Erzsébet fotója

‡ Tempfli József atya, a Nagyváradi Római Katholikus Egyházmegye legendás püspöke Tőkés László református püspök társával 1990-ben az igazság további nyomába eredtek, hogy a Restituciós Törvényt vegye végre komolyan a román állam, és szolgáltassa vissza a kommunizmus alatt elrabolt egyházi javakat.
Aztán 15 évvel később áldott emlékű püspök atya egy táska csonttal igyekezett a Nagyvárad-Olaszi temető – kertből a Barátok Temploma felé, hogy végső nyugalomra helyezzék a gép által kifordított Fráter Erzsike maradványait.

Ezt mondta Tempfli püspök atya: „Mégis csak felháborító, hogy semmit nem adnak vissza, ráadásul temetőink helyére is lakótelepet akarnak húzni a románok.”
Volt ahogy volt, de mégis csak Madách Imre a világ legtöbb nyelvre lefordított művének írójáról, szerencsétlenül járt feleségéről szól ez a történet.
Elcsukló hangon tovább folytatta: „Viszem Fráter Erzsike csontjait a Barátok Temploma kriptájába, Jézus Urunk és Boldogasszony oltalma alá”

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

A 14. század óta ép testtel nyugszik Boldog Imelda: képeken 8 romolhatatlan középkori szent
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Restaurátorhadak rohamai alatt szépül Erdély egyik legcsodásabb jelképe, a vajdahunyadi vár
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A tusványosi provokátorok útja az ortodox templomtól a sikertelen bejutásig
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Magyar bölcsődét áldottak meg Vajdahunyadon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Kis magyar világok központjai – felavatták az új Magyar Ügyek Házát Csíkszeredában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Árpád-házi Szent Kinga
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.július 29.

A képek forrásai:
548oranewyorkban.blog_.hu
pixnio.com
mek.oszk_.hu
nadasdymuzeum.hu
kieselbach.hu
hu.wikipedia.org
wikiwand.com
vaciegyhazmegye.hu
femina.hu
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
romkat.ro
publicdomainpictures.net