„Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában” (Szent Máté apostol ev. 5:19)

Mónus József Testvérünk a világ legjobbja – Hajdúnánás

Magyar Testvéreim!

A pásztor elől megy, keveset beszél, de mindig lehet látni amit csinál.
Úgy vezeti a reá bízottakat, mint aki felelős az életükért.
A világot egyáltalán nem, az egyházat pedig alig érdekli:

HITÜNK MILYEN TÉTELEIBŐL ADÓDIK ÖSSZE SZERETETÜNK, ÁLDOZATUNK, BÉKESSÉGÜNK, TUDÁSUNK, TESTVÉRISÉGÜNK

NEKIK A VÉGEREDMÉNY SZÁMÍT

Álmélkodással csudáljuk 305. Református ének – Debrecen, 1781

Korond világhírű fia a fazekas, költő, festőművész, 18 gyermekes édesapa Páll Lajos Szamosújvár börtönében elmondta egy költeményét, melyet toll és papír hiányában Nt. Varga László életfogytiglanos lelkipásztor zseniális fejében őrzött meg, és 7 év, 4 hónap és 7 nap fogsága után jegyzett le:

Páll Lajos (Korond, 1938. ápr. 2. – Székelyudvarhely, 2012. nov. 9.): Karácsonyfák

Lám, még meg se nőttünk,
már kivágtak minket,
faggyal dacolókat,
fiatal fenyőket.

Nekünk a sors adta,
ez legyen végzetünk.
Nekünk a harc adta
örökzöld levelünk.

Lám, még meg se nőttünk,
már kivágtak minket
– két nap boldogságért –
fiatal fenyőket.
(1958-1962 között)

‡ A Nagy Király igehirdetése a Hegyen lelki gondozás, kérügma és prófétai szó, hiszen a Törvényt magyarázza, melyet nem eltörölni, hanem betölteni jött Szent Urunk.
A farizeusok 5 ponton támadták Jézust az Ószövetségre, a Tórára, Mózesre hivatkozva:

1. Megszegi a szombatot
2. Böjt rendelkezését nem tartja be
3. Tisztálkodási törvényeket nem tartja be
4. Házasságról szóló mózesi törvényeket liberalizálja
5. Templom törvényét felülbírálja

A Törvény Isten írásba tett akarata ennek a világnak, világkorszaknak, ennek a mai embernek az életrendje.
Nem változik meg azon a legkisebb betű sem a héberben, sem a görögben.
Mit jelent a Törvény betöltése?

A TELJES,BELSŐ LÉLEKBŐL VALÓ, SZÍVBŐL FAKADÓ ÖRVENDEZŐ TELJESÍTÉSE ISTEN ÉLŐ AKARATÁNAK

„Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában, ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában.”
(Szt. Máté 5:19)

Máté Péter: Azért vannak a jó barátok

Nyírő József Kide plébánosa (Kolozs megye), világhírű székely író, akit halála után 70 évvel később sem engedi eltemetni a rettegő román hatalom, – szülőföldjén!

Nyírő József végső fohásza a magyarságért

„Tégy velem, amit jónak látsz, de áldd meg ezeket a magyarokat és minden magyarokat, fizess nekik bőségesen, mindig rajtuk és sorsukon legyen a szemed, vezesd vissza újra szép Magyarországba, az örömnek és békességnek elveszett világába, s mondd meg a búzának, hogy kétszeresére nőjön számukra. Tanítsd meg a madarat nekik dalolni, töröld le a pusztulás, szenvedés és halál ítéletét a homlokukról, ne engedj egyet is elveszni közülük, aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkukon, virágozzanak ki nagy magyar erények, és erdők fái, szűnjön meg minden igaztalanság és áldás fakadjon számukra minden elejtett vércseppből és verejtékből.

Értük legyen minden gyötrődésem és elviselni négy embernek is sok szenvedésem.

Ha testemet nem is, de legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ.

Ámen”

‡ A szeretet kettős parancsa – Mi a szeretet?

MINDEN ÓSZÖVETSÉGI TÖRVÉNYT MAGÁBA ZÁR ISTEN TÍZPARANCSOLATA EZT A TÍZPARANCSOLATOT JÉZUS A SZERETET PARANCSÁBAN FOGLALTA ÖSSZE KETTŐSNEK MONDJUK A SZERETET-PARANCSOT, MERT A TÍZPARANCSOLAT KÉT KŐTÁBLÁJÁNAK MEGFELELŐEN ISTEN ÉS FELEBARÁTI SZERETETRŐL SZÓL

Jézus tanítványainak igazsága, kegyességének minősége több, mint a farizeusoké és az írástudóké, mert ha nem, semmiképpen sem mehetnek be Isten Országába!

EZ A TÖBB A KERESZTÉNYSÉG

Szarka Tamás: Otthon vagyunk

Reményik Sándor: Mátyás szobrával szemben – 1919. február 21.

Regélj, regélj, te győzelmes szobor,
Hadd forrjon fel
Új tömlőkben az ezeréves bor,
Új erekben az ezeréves vér,
Regélj, regélj!

Elnézlek némán:
A végtelenbe száll tekinteted,
Előtted még meg nem jelenhetett
A Sors, a nagy Ács,
Ki nemzeteknek ácsol keresztfákat,
Pedig, pedig már nem messze Mohács!

Így fényes, majd meg sötét lapokat
A Végzet ír,
Lángokat gyújt és lángot oltogat.
Zenith-Nadir:
Egymást váltja bölcső, korona, sír.

Mi a Zenithben álltunk egykoron,
A szemünk elrévedt a végtelenbe –
És úgy zuhantunk a mély sírverembe.

Regélj, regélj,
Hadd forrjon fel
Új erekben az ezeréves vér,
Új tömlőkben az ezeréves bor:
Regélj, regélj, te győzelmes szobor!

(1919. február 21.)

‡ A Mennyek Országában vannak kicsik, és vannak nagyok.
Nem szimpátia és elvtelen kiválasztás szerint történnek ezek, erre van elég példa földi életünkben.
Jézus világossá tette: „A Törvény betartása, példája, tanítása” – ezek a fokmérői helyünknek és helyzetüknek.
Ezek pedig kizárólag rajtunk múlnak.

‡ Nemzetünk múltjának augusztus 29. dátumai jelezték az Ige sorsszerűségét, hogy kicsivé verve hogyan lehet naggyá egy közösség lelkében, hitében, becsületében.

1. 32 augusztus 29. Keresztelő Szent János vértanúsága
2. 1521. augusztus 29. Nándorfehérvár eleste
3. 1526. augusztus 29. Mohács eleste – „Mint nemzeti nagy létünk temetője”
4. 1541. augusztus 29. Buda eleste

A világ legszebb Országháza

P. Mobil: Honfoglalás – Farkasok völgye – Kárpát medence

Wass Albert: Patkányok honfoglalása 1991 – László Andrea

‡ Az igazságot nem kell magyarázni, az maga a legmeggyőzőbb érv.
A kudarcot pedig nem lehet magyarázni, az maga a legmeggyőzőbb érv.
Mi lenne, ha mi keresztények nemcsak prédikálnánk arról, hogy mennyire együttérzünk a szenvedőkkel?
Hanem meg is jelennénk ott, ahol embereket ínség szorongat.
Akkor el is hinnék az emberek, hogy nemcsak mi szeretjük őket, hanem Isten is.
Ne a legkisebb legyünk Isten Országában, hanem a legnagyobb.

Része lehet az Ige megélésének,ahogy :magyar ésszel,magyar szívvel, magyar tudással, magyar leleménnyel, magyar lelkesedéssel megrendeztük a vizes világbajnokságokat, az Eucharisztikus Kongresszust, pápa látogatást, az Atlétikai Világbajnokságot.
195-200 ország vendéglátójának lenni megtiszteltetés.
A személyes tapasztalatok és élmények egy életre elkísérik a résztvevőket, mondván: „csoda történt, a világot bejárva sehol nem volt ilyen jó”
Az egy milliárd tévénéző láthatta a természeti és épített örökség szép harmóniáját. Kedvet kapva, hogy egyszer meg is látogassa azt, kóstolva a világ legjobb ételeit!

Budapest legszebb templomai

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Michelangelo Merisi da Caravaggio: Keresztelő Szent János lefejezése
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

A hitre téréstől a fővesztésig
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Szent László lovasszobra fogadja már a nagyváradi várba betérőkat
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

„Az Ormánság addig tart, ameddig a bikla ér”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

A béke és a kegyelet helyreállítása a cél az úzvölgyi haditemetőben
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Petrin László: A magyar állam égi születésnapja
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Betiltották a magyar himnuszt, zászlót és a nemzeti színeket a munkácsi iskolában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.szeptember 2.

A képek forrásai:
kuruc.info
mmakademia.hu
hu.wikipedia.org
romkat.ro
reformatus.hu
kronikaonline.ro
parokia.hu
szekelyhon.ro
magyarhirlap.hu
origo.hu
publicdomainpictures.net