„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért” /Szent Pál apostol II. Korinthus 9:15/

I. Nagy Lajos király és Kotromanic Erzsébet harmadik leánya, Lengyelország királynője,
Szent Hedvig

Magyar Testvéreim!

A Szentírás tanítja, hogy Istennek az Igében adott minden ígéretének igazságáról a Szentlélek tanúskodik. Az Isten írott Igéjét ihlető Lélek azon is munkálkodik a szívünkben, hogy biztosítsa az ígéretek igaz voltát és nekünk szóló üzenetét. Krisztus a mi Üdvözítőnk. Tudjuk, mert a Biblia mondja, a Lélek pedig igazolja ezt.
„De amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.” (Jn.16:13) „A te igéd az Igazság” (Jn.17:17)
A Lélek azért tesz bizonyságot a szívünkben, hogy Isten jelenlétének igazságáról győzzön meg.
Láthatjuk, hogy amikor Krisztust befogadjuk, Isten egy pecsétet tesz reánk, és ez a pecsét egy személy: a Szentlélek. Isten a Lélek jelenléte által ad nekünk biztonságot, és megalapozza a fölöttünk való tulajdonjogát.

Csendes belső mosollyal hallgattam egykori szolgatársam gyors beszédét Tiszadobon, mikor elmondta, „hogy az ő nemzedéke volt még az igazi, ti még kicsit hasonlítotok reánk, de már ez sem az igazi.”
„Nem fizetett a cigányságnak az állam iskola kerülésért, börtönben töltött évekért, akkor még seprűvel és kosárral házaltak, ma meg már kábítószerrel és leányokkal…
A Kádár-rendszerben dolgoztak az építőiparban és a földeken, azt vitték be a rendőrök aki KMK-s volt, de ilyen nem is létezett, személyibe minden adat be volt írva.”

„Tudod fiatal theologusként lebicikliztünk Zágonig meg vissza. Az 1400 km. Így tisztelegtünk Rákóczi Fejedelem kamarása, Mikes Kelemen emléke előtt. Nem volt könnyű tekerni a hatalmas szerpentineken, lefelé még nehezebb, főleg túl a Királyhágón. Az utánad jövők már kocsival sem mennek, mert nem érdekli őket” – mondta fáradt hangon.

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért”, hogy azért legalább a vereckei-hágóra feljutottunk a végtelen ukrán ugaron 2007-ben a Kárpátia zenekarral, hogy tisztelegjünk a Honfoglalás 1111. évfordulója, és Honfoglaló fejedelmeink emléke előtt!!!

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért,”, hogy Zicho Viktor fiatal mérnök Komáromból elindult kerékpárral Tibetbe, hogy 17000 km-t megtéve tisztelegjen az egyik legnagyobb magyar tudós, áldott emlékű székely Kőrösi Csoma Sándor emléke és munkássága előtt!

Tekintsük meg Háromszék Csillaga, Csomakőrös Szentje, a 17 nyelvet beszélő zseniális tudós portréját nagy tisztelettel!

Tekintsük meg a kisfilmet e nagyszerű, kiváló, világraszóló eredményt elérő hazafiról: Indiáig biciklizett Komáromból Zicho Viktor!

A kisfilmet a képre kattintva nézhetik meg!

Kárpátia zenekar: Vasakarat – Hallgassuk meg a szép dalt, melyen igaz emberek szólalnak meg lélekbemarkoló igazságról!

Továbbá a Szentlélek Isten záloga. Nem csupán megpecsételi a megállapodást, hanem bemutatja, hogy Isten az ő szabad elhatározásából rajta keresztül milyennek lát minket.
És a Lélekkel való közösség ízelítő abból, amit majd akkor kaphatunk, mikor elérjük örökségünket a mennyben.

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért”, hogy I. Nagy Lajos és Kotromanic Erzsébet három gyermeke közül MÁRIA magyar királynő lehetett, míg a harmadik gyermeke Lengyelország királynője, és a litvánok hittérítő szentje!!! – SZENT HEDVIG (1374. február 18. Buda – 1399. július 17. Krakkó) 25 évet élt e földön, és páratlan műveltségével, egeket ostromló hitével az üdvöt és a kegyelmet hangsúlyozta. Tanította: „Senkitől sem vegyenek el semmit. Mert ha vissza is adták javaikat, ki fogja visszaadni elsírt könnyeiket?” Prágában Kollégiumot alapított, Krakkóban noviciátust, Biecz városában kórházat építtetett.
És ez csak egy család történelmünk legfényesebb lapjairól, ki tud még mellé helyezni hasonló nagyságot? Várjuk a jelentkezőket!

Sík Sándor: A magasságban szálló lélek himnusza – Olvassuk el e csodás költemény – himnuszt, melynek utolsó versszaka különösképpen is ringatja Szent Hedvig lelkét!

Hadd daloljak hangos himnuszt,
Szárnyon szálló nagy sziveknek,
Egetjáró öntudatnak,
Győzve-dalló szűz erőnek
Tűzimádó énekesse,
Rólad, neked, szentek-szentje,
Legnagyobbak legnagyobbja:
Magasságban szálló Lélek.

Sodró percek siket árján
Száll és hull a szürke lélek:
Csak tebenned forr az élet.
Csak te tudsz itt lábon állni,
Megállni a futó percen.
Csak te mersz itt tenni, tenni,
S mindeneken úrrá lenni,
Magasságban szálló Lélek.

Megállsz, mint az ősi ormok.
Ólmos esőn, zivatarban,
Verő szélben, jégverésben,
Kétségeknek ködös éjén,
Csüggedések deres őszén,
Csuszamláson, zuhanáson,
Állsz és föl az égre nézel,
Magasságban szálló Lélek.

Mert tudod, hogy semmi sem nagy,
Mert tudod, hogy semmi sem szent,
Csak az, ami téged szolgál.
Megértetted, hogy király vagy,
A levőknek fejedelme,
Örökjogú, született úr,
Mert magadban van az erőd,
Magasságban szálló Lélek.

Neked szűk a föld határa,
Meglebbented hószín szárnyad
S fölsuhansz a magasokba,
Hol az élő napok égnek,
Hol az Egynek arca fénylik,
Mely a mindent igazgatja.
Azért fénylik úgy az arcod,
Magasságban szálló Lélek.

Te az Isten mosolya vagy.
Számodra csak egy a törvény:
Tégy, mint Isten tenned adta,
Élj, mint Isten élned adta,
S győzz, mert győzni születtél te,
Téren, időn, elmúláson,
S istenivé istenülni,
Magasságban szálló Lélek.

„Hála legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért”, hogy a közel 1000 esztendős küküllővári templom újra régi fényében pompázik a Bethlen­‑Haller kastély szomszédságában!
„Hála legyen az Isten kimondhatatlan ajándékáért”, hogy a marosvécsi Kemény báró várkastélya, mint az Erdélyi Helikon bölcsője, legnagyobb költőinek, művészeinek, tudósainak boldog zarándokhelye Trianon tragédiájának átokverte porán meg tudott maradni. Isten után Kemény János – ­Augusta Paton és Wass Albert őrzi a magyar szellem és gondolat szabadságát Kós Károly kőasztala mellett.
Kemény János és a szépséges görög-skót Augusta Paton (Szévászté) síremlékén olvassuk Marosvécsen:

„Míg volt miből,
mindenkinek adott.
Élete áldás volt: agapé!
Vándor, ne kérdezd:
vissza mit kapott?!
Tisztábban állhat így
az Úr elé,
hogy mindene, mi volt:
Mindenkié!”

Kisfilm: A felújított küküllővári templom átadása – Tekintsük meg tisztelettel az alkotást!

Kisfilm:: Marosvécsi vár – Tekintsük meg tisztelettel az alkotást!

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért”, hogy Máté fiam lelkesen vigyázza a kerecseny-sólyom messze szálló gondolatát, már a Kurultájra készülve!

Réka kincsem harmadik oklevele fölött ragyogta szívembe: „Apa, még lesz folytatása”

W. Lüthi híres svájci theologus írja könyvében, hogy Isten legnagyobb vállalkozása az volt, „hogy Országát elhozta erre a földre. Az embernek van értelme és öt érzékszerve, hogy mindezt felismerje. Semmi sem tárja fel a világ lényegét oly maradéktalanul, mint az Isten által küldött Ország­alapítónak a meggyilkolása. A húsvétra való átlendülés pedig mindazoknak és mindazokra nézve, akik megmaradnak a tagadásban, teljesen a botránkozás köve. Így választja a húsvéti esemény az emberiséget két egyenlőtlen részre.
Az egyik fél ismeri és szereti a Feltámadottat. A környező hitetlen világ azon a megátalkodott nézeten van, hogy mit lehet szeretni egy kereszten meghalt holttesten?
Az Apostoli Történetben, a páli levelekben folyamatosan találkozunk az ellenállásukkal.
A világ urai előbb-utóbb mind elmennek. Jézus az egyetlen, aki jön. Ő áldozócsütörtökön elment, és vissza fog jönni. Máris közöttünk van. Ő, aki fővel a mennyben van, és tagjaival a földön. Olyan mélységű kijelentések ezek, amelyek szétfeszítik a térről és az időről való képzeleteinket.”

Áprily Lajos: Az én csodám – Olvassuk el az erdélyi líra eme királyának égi üzenetét!

Szeretnék Krisztus lenni egy napig.
Ha nem egy napig, egy pillanatig.

Csak ennyit, míg a kezem ennyit int:
Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint.

Levenném melledről a sziklasúlyt,
mely vad korunkból rád zuhogva hullt.

Fáradt pilládat megérinteném,
s gyötört szemedből megszöknék a rém.

Takarodnának gondok és romok,
menekülnének régi démonok.

Megölelném a kín-örvény felett
maga-mélyébe szédült lelkedet.

Csodatevésem sűrű delejét
pazarló kézzel önteném feléd.

S ha kelnél s néznél álmélkodva rám,
fejed a Nap felé fordítanám,

fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe –
S én visszahullnék ember-életembe.

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért”, hogy prof. Dr. Bogár László Tanár úr gazdag tudásával, bátor szívével, mély hitével szól hozzánk!
„A magyarság rövid története a Rákóczi-szabadságharctól a Kiegyezésig” (3. rész)

„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért”, hogy prof. Dr. Kásler Miklós onkológus professzor bejelentette, – a tudomány által is igazolt reményünk nem szégyenült meg: „Az Árpád-­házi dinasztia 4500 éve alakult ki a mai Afganisztán északi részén” – Olvassuk el a tanulmányt!

A képre kattintva elolvashatják a tanulmányt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2020.július.18.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
blikk.hu

Vélemény, hozzászólás?