„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet” (Szent Máté apostol ev. 5:43)

Magyar Testvéreim!

A kegyes farizeus számára nem megengedett, hanem „szent” kötelesség volt minden olyan ember gyűlölete, akik a mózesi törvények előírásait megszegték.
Mert akik Isten törvényének nem engedelmeskednek, azok az Isten ellenségei.
Akik pedig az Istennek ellenségei, azokat az istenfélő zsidó embernek gyűlölnie kell.
Világos következtetés szólal meg ebből az ószövetségi gondolat sorból.
Ennek az ördögi logikának fájdalmasabb gyakorlata volt, amikor Izrael törzsei Mózes-hitűként egymást is irtották, nem csupán a „pogányokat”.
A napokban olvasott ószövetségi napi igeként a Bírák könyve 15-20 közötti fejezetek megmutatták, hogy pl. beteges nemi aberráltságuk egy asszony miatt milyen véres polgárháborúba taszította gonosz életüket.

Juhász Gyula: Nóta

Áll a vásár, sokadalom,
Hegyen, völgyön lakodalom.
Nagy halott van a határba,
Üli torát fia, lánya.

Hát cudar, de szép az élet,
Ha tudjátok, szeressétek;
Magam már csak az útfélen
A temetők porát nézem.

A temetők most virulnak,
A halottak nem pirulnak,
Háborút és forradalmat
Itt már többé nem akarnak.

Kárpátia zenekar: Látod Hazám

‡ Általánosságban a szeretet parancsolatát az ókorban vagy az Ószövetség világában az emberek egy kis családi és baráti körre alkalmazták.
Aztán voltak a közömbösek tömegei, akikhez semmi közünk, vélték.
Végül pedig ott voltak az ellenség táborához tartozók, mert azt ellenségének tartja.
Ha jól belegondolunk, mai világunk is hasonlóan rétegzett.

CSALÁD,BARÁTOK AKIKET ÍGY – ÚGY SZERETÜNK
KÖZÖMBÖSEK TÖMEGEI,AKIKHEZ SEMMI KÖZÜNK
ELLENSÉGEINK TÁBORA,AKIKET GYŰLÖLÜNK

Plésios – Család, Barát
Proégmea — Közömbösek tömegei
Echthros — Kívülállók,ellenségek

Sajnos odáig fokozódott a gyűlölet ereje, hogy már az istentiszteleti kegyességbe is bevonta az ellenség szidalmazását, megátkozását, elpusztítását.
35. Zsoltár 1-10 verse
69. Zsoltár 23-32 verse

‡ Kegyetlen és embertelen, aminek az igaz istenfélelemhez és az emberséghez semmi köze sincs, – mondja Jézus emelt hangon a Hegyi Beszéd áldott igéinek Isten szeretetétől áthatott tanításaiban!!!

„ÉN PEDIG AZT MONDOM NEKTEK: SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET, ÉS IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT, AKIK ÜLDÖZNEK TITEKET, HOGY LEGYETEK MENNYEI
ATYÁTOKNAK FIAI, AKI FELHOZZA NAPJÁT GONOSZOKRA ÉS JÓKRA, ÉS ESŐT AD IGAZAKNAK ÉS HAMISAKNAK”
(Szt. Máté 5:44-45)

‡ A világon élő embereknek semmiféle meglevő ellentéte sem lehet elegendő ok embertársa gyűlöletére.
Ez nem jelenti azt, hogy az ellentéteket le kell tagadni, vagy el kell hallgatni.
Hanem azt, hogy azokat emberségesen meg kell oldani.
Mert amikor gyűlölöm a másik embert, a pusztulását kívánom.
S amikor ellentéteinkkel okolom meg a gyilkos indulatot, az semmi más, min a káini szándékunk szalonképessé tétele.
Jézus a szeretet radikalizmusát hirdeti meg, semmiféle közösséget nem vállal az Ószövetség hivatásos gyűlölködőivel.

Áprily Lajos: Assisi, jöjj

Vadjárta út ez, vadcsapás,
moha-szegélye zúzmarás.

Halkul a léptem. De a vad,
az őz s a szarvas megszalad.

Pedig kezem fegyvertelen.
Assisi, hívlak. Jöjj velem.

Nagyobb erőd van, több hited,
a szarvast megszelídited.

A farkashoz is volt szavad:
megállt a gubbiói vad,

mert csodát tett keresztjeled…
Az erdőn hadd járjak veled.

Assisi, szólj. Én hallgatok.
Űzött és nyugtalan vagyok.

Assisi, mellettem haladj.
Lelkemnek békességet adj.

Bíró Lajos – Pápua Új – Guinea: Elutasította az európai felsőbbrendűség gondolatát Új-Guinea legendás gyűjtője, Bíró Lajos

Bíró Lajos szobra, Szilágy Vármegye, Tasnád

‡ A Szilágy Vármegyei Tasnád asztalos mesterének 6. fia, aki vitte életre szóló batyujában az ősi 600 éves református templom kereszt vizének Krisztushoz tartozó szeretetét. Az ősi Zilah Református Kollégiumának veretes becsületét.
A debreceni és budapesti Református Theologiai Akadémiák papi pályára helyező lépteinek szépségét és súlyát.
Fenichel Sámuel régész, néprajzos, természettudós nagyenyedi barátjának váratlan halálával befejezetlen életmű teljességre vitelének felelősségét.

Elszántsága, bátorsága, rendíthetetlensége csak Körösi Csoma Sándorhoz mérhető

NÉMET PÁPUA ÚJ GUINEA BÍRÓ LAJOS SZÁMÁRA A TISZTESSÉG, AZ ERKÖLCS ÉS A BECSÜLET FÖLDJE VOLT.
ITT TALÁLKOZTAM A KERESZTÉNYSÉG IGAZI MÉLYSÉGÉVEL, AMINEK DOGMATIKÁJÁRÓL MIT SEM TUDHATOTT E KŐKORSZAKI NÉP, DE PÁL APOSTOL SZAVAIVAL ISTEN A TÖRVÉNYT SZÍVEIKBE ÍRTA.
A KÉPMUTATÓ „KERESZTÉNY EURÓPA” IDE JÖHETNE KERESZTÉNYSÉGET TANULNI.
6 ESZTENDŐ TUDOMÁNYOS MUNKÁJA UTÁN AZT MONDTÁK A FEHÉR VARÁZSLÓRÓL A BENNSZÜLÖTTEK: „Ő VOLT AZ EGYETLEN TISZTESSÉGES
FEHÉR EMBER, AKIVEL EDDIG TALÁLKOZTUNK. NÉMETEK LŐTTEK, ANGOLOK GYÚJTOGATTAK, A MAGYAR PEDIG SZERETETT”

Elutasította az európai felsőbbrendűség gondolatát Új-Guinea legendás gyűjtője, Bíró Lajos
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Sík Sándor – Sinkovits Imre: Cinege

Máté Péter: Hull az elsárgult levél

Szent Gellért püspök fotója

Szent Gellért püspök Velence, 980 – Kelenföld 1046

‡ Jó embert rossz ér, akkor is jó marad.
Szent Gellért püspök Szent István király missziói harcostársaként legyalogolta lábát Pannónia földjén, ahol az alábbi dolog esett meg vele:

„Barátaim, testvéreim, holnapra az égi Bárány vacsorájára vagyunk hivatalosak.
Menjünk késedelem nélkül, haljunk meg Krisztusért”

„Boldog Gellért pedig azokat, kik megkövezték, szünetlenül a keresztnek jelével jelölte, minek utána kivonták őt szekeréből, két lovú szekérre vetvén, a Kelenföld hegyéről lebocsátották, és mikor és még vonaglott, mellét lándzsával átütötték, és annak utána őt egy kőre hurcolván agyvelejét összerontották”
(Magyar Legendárium, Magyar Ház)

Fiumei-úti Nemzeti Sírkert

Bíró Lajos mondotta élete végén: “Szeretnék visszamenni Új Guineába,hogy ott temessenek el.Ez már erősebb bennem,mint Vörösmarty Szózata.
De itt kell meghalnom,mint Szent Gellért püspöknek,ő sem mehetett már vissza Velencébe.”

Wass Albert: Megnémultam

Megnémultam… elszakadt a húr,
Nem szólal lantom többé senkinek.
A tölgy-rengeteg hulló sátorában
A természettel együtt temetek…

Lelkem szikláin meghalt az echó,
Elhallgattak a harsogó habok,
Lombok között már nem susog a szellő
s a zord hegyekről eltűnt a titok…

Hiába küldi sírva vagy nevetve
Halk csobogását egy messzi patak,
Többé nem láttok könnyet a szememben,
A kék havasról több dal nem fakad…

Megnémultam… elszakadt a húr
Nem szólal lantom többé senkinek
Hanem ott bent, lelkem sziklái közt
Halkan zúgnak tovább a vadvizek…

Felmutat égbe Szent Gellért keresztje

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Erdély egyik legnagyobb szórványkollégiumát adják át a hétvégén Szamosújváron
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Kemény vár”, egységes oktatási tér alakult ki Szamosújváron a szórványkollégium új épületszárnyával
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nagy érdeklődés övezte Eperjes Károly előadását Szatmáron
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Visszaállítják a város neves magyar főorvosa elveszettnek hitt mellszobrát Aradon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Orosz külügyminiszter: Washington írányítja a Moszkva elleni háborút
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt.Pótor László lelkipásztor Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön, pdf formátumban olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. szeptember 23.

A képek forrásai:
frissujsag.ro
welcometoromania.eu
magyarulbabelben.net
reformatus.hu
ujkor.hu
ezerarcom.cafeblog.hu
zeretetlang.blog_.hu
kronikaonline.ro
romkat.ro
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net