„Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak Lélekkel és bölcsességgel” (Apostolok Cselekedetei 6:3)

Csontváry Kosztka Tivadar: Egekbe nyúló magányos cédrus
Napút festője:„Nagyobb leszek mint Rafaello”

Magyar Testvéreim!

A természettudományos igénnyel elkészült film drámai hatást tett a világ épített örökségét tanulmányozó tudósok elitjére.
De egy jurta?, egy kör alakú falu?, egy egészen ősi szakrális rend mitől lehet érdekes a XXI. században?
A megértésben mindig segít az Evangélium.
A pünkösdi Evangélium leírja az Apostolok Cselekedetei mű 28 fejezetében: hogyan született meg az Egyház, hogyan indult el misszió szolgálatában betölteni Krisztus Urunk parancsát, milyen nehézségekkel nézett szembe az új közösség abban a világban, ahová Isten állította őket!
11 lelkes ember, és 3000 újonnan megkeresztelkedett zsidó-pogány hátterű keresztény mire lesz képes egy ígérettel? egy paranccsal? egy reménnyel?

Az emberiség 10 legősibb civilizációja

Anyámnak, az Egyháznak szívében Szeretet leszek!

‡ Egy népet gyökereiből lehet építeni, mely szilárd alapnak bizonyul kőszikla természete okán.
Keress, gondolkodj, alkoss. Higgyél Istenben, népedben, jövőben, Nem oldalakhoz kell kötődni, hanem az igazsághoz, mely egy személy: AZ ÚR KRISZTUS

„Kihívott minden népből, Egy lelki népet itt,
Kit egy Úr, egy keresztség És egy hit egyesít.
Csak egy nevet magasztal, Csak egy cél vonja őt,
És egy terített asztal, Ád néki új erőt”

(392. Dicséret 2. v.)

Énekünk egyházat fundáló igei valósága válasz arra, hogy miért lett szenzáció a tökéletes kör alakú falú.
Szkíta, hun, avar őseink megfigyelték, hogy ha nagy vihar közeleg, a juhnyáj egy tökéletes kört hoz létre a pusztában, így védve a gyengéket, kicsiket.
A kör legkülső gyűrűjén a legerősebb kosok álltak, aztán beljebb az anyahujok, legbelül középen pedig teljes védelemben és biztonságban a kisbárányok bújtak össze.
E példa alapján hozták létre eleink Ázsiában, majd a Kaszpi-tenger északi vidékén a kör alakú falut, mely szabályos „tortaszeletekre” volt osztva, mindenkinek volt egy kb.
80 négyzetméteres faháza. A kört megtörte egy-egy kis és nagy kapu, bástya, mely teljes védelmet, otthont, nyugalmat nyújtott az ott élő családoknak.
Az idősek, asszonyok, gyermekek biztonsága volt a legfontosabb követelmény. Senki nem tudott bejutni illetéktelenül a hatalmas kör udvarra, nem ismerték a félelmet, mindenki számíthatott mindenkire, mely egy méltósággal telt szép életet biztosított.
Folyóvize, szennyvízcsatornája, gazdasági épületei, raktárai, pincéi bölcs renden évekre ellátták az ott élő törzseket.

Vágtázó Csodaszarvas: Hunok csatája

Szilágyi Domokos: Kisöcsémnek 1956

Nézz rám, Pistukám: két szemed ég,
Száz csillag küldi fényét feléd,
S nézzél csak, nézzed: néked ma itt
Száz virág nyitja ki szirmait.
Menj föl a csúcsra, nézzél körül:
Fű, fa és csermely néked örül,
Minden tiéd itt – néked adom:
Mesés és kincses birodalom.

Mindenik fáján sok-sok levél:
Rájuk van írva, hogy jó legyél,
Tanuljál szépen: téged ma itt
Egy egész ország erre tanít,
Lépted kíséri ezrek szeme –
Minden tiéd itt: éljél vele!

Száz fűszál hajlik lábod alatt,
Száz madár zengi: becsüld magad,
Száz havas csúcsán hólepel ül,
Ez ragyog rajta: élj emberül!
Nőjél meg nagyra, mint a fenyő,
Légy dolgos, munkás és nevető,
Sok szépet alkoss, – mindig lehet,
Míg a derült ég reád nevet,
Míg csak a vén Nap ontja le rád
Éltető fényét, hó sugarát!

‡ Kr. e 2800-ból származó Jamnaja-kultúra folytatásaként kétezer évvel később szkíta hamvasztásos temetkezési helyeket tártak fel a Kárpát-medencében, majd Kr. u. VII. századi avar-mongoloid férfi sírját találták meg, aki már koporsóban volt eltemetve. Őt a honfoglaló elődeink követték a feltárt területen, hol egy lovasíjász alakulat temetkezési helye található íjcsontokkal,veretes tegezzel, tarsollyal.
E szakrális helyeken soha nem hoztak létre településeket, felismerték a szentség erejét.
Láthatjuk a Kurgán-halmokat szerte az Alföldön, de Hajdúböszörmény és Hajdúnánás között is sok titkot rejt a mély.
E korai kultúrák nagy tiszteletben tartották a hagyományokat.
A térérzékelésük, a táj alakítása és a hozzá való alkalmazkodása évezredekig tökéletes összhangban működött.

Szkita-Hun – A magyar ember ilyen

Magyaradás (Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes)

A PÜNKÖSD EVANGÉLIUMA

‡ A világnak ma újból égetően szüksége van lelki ébredésre.
Ez egyedüli reménység az emberi faj életben maradására, továbbélésére, a világ őrzésére.
A gigantikus problémák közepette, melyekkel szembenéz a világ, a keresztények furcsán hallgatnak, erőtlenek, közömbösek, sunyik, majdhogynem elborítja őket az elvilágiasodás áradata.
A föld sója Krisztusi parancs lenne képes megállítani a világ további romlását. (Mt. 5:13)
A világ világossága Krisztusi parancs a bűn sötétségében világít. (Mt. 5:14)
A legyetek hibátlanok páli parancsnak ragyognia kell a világban. (Filippi 2:15)

A VILÁGNAK MEG KELL ÉREZNIE A LELKI ÉBREDÉS HATÁSÁT

Henri Boulad alexandriai jezsuita szerzetes

‡ Henri Boulad jezsuita atya, a kereszténység igaz védelmezője, egyház és természettudós, áldozatos szolgálata, tiszta szívű szelleme három kontinenst ragyogott be 92 éven át!
Kairóból ragyogott a lelkiségi írónak szellemi iránytűje, hazánk feltétlen tisztelője és barátja, a Szent István ünnepek nagy csodálója, mely példa Európa számára.

Lelkesen szólt minden világvallás képviselőjéhez, számára nem létezett nemzeti és nemzedéki ellentét.
„Mit akarok kezdeni az életemmel? – tette fel a kérdést.
Élesen elítélte a világtőke terrorját, mely nyomorúságba és kilátástalanságba taszítja a nemzedékeket.
Fontosnak tartotta a múlt megbecsülését, a jelen nagyszerűségét, a jövő reményét.
Legfontosabbnak a család és a természet referenciáját tartotta.
„Amennyi a terved, annyira fogsz növekedni”, – mondotta.
Jaj Franciaországnak, Európa nyugati részének, ha nem hisz Istenben.
Számára Magyarország volt a legszebb példa, ahogy augusztus 20. napján ünnepeljük államalapító királyunkat!
Egyedülálló módon a jezsuita rendben, kérte az állampolgárság felvételét, amit meg is kapott!
Büszkén viselte a kokárdát szíve fölött.
Június 14. napján megkapta a legnagyobb kitüntetést, az örök élet hervadhatatlan babér-koszorúját.

Demjén Ferenc: Honfoglalás

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Ferences papszentelés Csíksomlyón
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Munkácsról jelképesen a Varsó melletti Báthory tanyára “szállt” a Turul – szobor
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Székelykapu Londonban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Zalánpatak plébánosa azt kívánta III. Károlynak, legyen olyan jó király, mint Mátyás volt
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Végre talán megérti Európa, hogy véget kell vetni a növekedés kényszerének
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szédereste után buzivacsora volt Presmanné követségén, – és nagyon élvezték
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. június 17.

A képek forrásai:
reformatus.hu
hu.wikipedia.org
facebook.hu
nyirgorkat.hu
szekelyhon.ro
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
nepszava.hu
kuruc.info
publicdomainpictures.net