„Hiszen álnokságon jár az eszetek, arra törekedtek, hogy az országban erőszakkal érvényesüljetek” (Zsoltárok Könyve 58:3)

Magyar Testvéreim!

Egyetemes emberi gondolat, hogy a bírói hatalom Istené.
Ő egyedül igaz, bölcs és mindenható.
Ő adja a bírói hatalmat a királyoknak, papi fejedelmeknek, bíróknak.
A bíró tehát isteni funkciót gyakorol, ezért a zsoltár némi iróniával isteneknek nevezi őket.

Dávid király mélyről jött!!! Ismerte a puszta világát, a mező természetét, a munka keménységét, a kirekesztettség keserű valóságát, az elnyomottság kilátástalan holnapját.
Visszatekint a teremtés hajnaláig, a kezdetekig, amikor Isten teremtett világát megrontotta a bűnben születettek kígyómérge.

„VALAMIKOR VOLT A TETT,
ABBÓL LETT A GYŰLÖLET,
EBBŐL PEDIG SZERETET,
S A VILÁGNAK VÉGE LETT

József Attila)

Munkácsy Mihály: Honfoglalás, 1893, Országház

58. ZSOLTÁR
ISTEN IGAZSÁGOT TESZ A FÖLDÖN

A karmesternek: A „Ne veszíts el” kezdetű ének dallamára.
Dávid bizonyságtétele.
Prófétai haraggal és forrósággal mellbe vágja őket:

„Valóban igazat beszéltek, ti hatalmasok, és pártatlanul ítélkeztek az emberek fölött?”

NEM!

‡ S most, mint a láva ömlik belőle az elkeseredés, a felháborodás, az égre üvöltő vád.
Sőt inkább gonoszságot műveltek, hazug ítéletet tesztek, s az erőszak útját egyengetitek.
Így viselkedik isteni funkcióiban az az ember, aki az anyaméhtől kezdve gonosz és elpártolt.
Megrendítő képpel süket viperáknak nevezi őket.
Ahogy a süket vipera nem hallgat a bűvölő szavára, nem engedelmeskedik a fölötte álló jóakaratnak, úgy a bíróvá lett ember süket a lelkiismeret parancsa iránt, amiben pedig maga Isten szólal meg.
Inkább bukott angyalok, megromlott démonok, fellázadt és elvetett ördög szavára hallgat.

„Mert nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen”
(Szt. Pál Efézus 6:12)

Ebben az összefüggésben értjük meg Árpád Nagyfejedelem hitét, harcát, hazaszeretetét, amikor vette a hírt, hogy a magyarok kiirtassanak az Egyesült Európa seregei által.
Öt fiával, népével és Isten segedelmével indult a pozsonyi csatába 907. július 5. napján.

prof. Dr. Bogár László: „Irtsátok ki a magyarokat”

Petőfi Sándor: Sírom

Hogyha én majd meghalok,
Nem leszen kő síromon;
Egy kis fejfa lesz a jel,
Ahová teszik porom.

De ha megkövűl a kín,
Mely most elhat lelkemig:
Alacsony sirom fölött
Piramíd emelkedik.

(Dunavecse 1844 április-május)

„Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium”
(Szt. Pál I. Tim. 1:1-11)

Szaniszló Ferenc: 1105 éve aratott hatalmas győzelmet a magyar haderő

Írásomból élet születik, zsoltár – imádság fohásszá válik, énekem dallama bizonyságtétel szobrává nemesül.

Boldogtalantól ne várjunk boldogságot
Hitetlentől ne várjunk hitvallást
Tudatlantól ne várjunk tudást
DE:
Boldogtól várjunk boldogságot
Hívőtől várjunk hitet
Tudóstól várjunk tudást

‡ Árpád Fejedelem életpéldája, személyes bátorsága, öt fiának áldozata ma is tananyag a modern hadviselést oktató Katonai Akadémiákon.

Kárpátia zenekar: Árpád apánk

‡ Az emberek pedig ezt mondják:
Mégis van az igaznak jutalma!
Mégis van Isten,
aki igazságot tesz a földön!

(Zsoltár 58:12)

Keresztury Dezső: Valaki tenyerében

Sokszor nem tudtam, mi derül
ki végre sok titok közül
meglepetésül;
valóság lesz a képzelet,
vad csatazajra ébredek,
harcban ész nélkül;
belezuhantam, visz az ár,
mihez, mert kell, okot talál,
hogy fennmaradjon végül

a gyötrött test, mely elveti
eszméletét: nem kell neki,
mert csupa vér már;
visszaájul, vagy kirepül
a fénybe vagy alámerül,
sűrű, kövér sár
nyeli; új törvény dobja ki,
új áramokba hullani,
hol más fény, más sötét jár.

Kérdezhettem, hol is vagyok,
mit is tegyek, mire a sok
esély, hisz látni
néhány lépésre ha tudok,
sodrások, labirintusok
szédületében bármi
várhat, kő, iszap, parti rét,
s rámveti háló-végzetét
angyal, ördög, akárki.

Sokszor éreztem: vége van,
megölnek, elvesztem magam,
s mindig túléltem;
sokszor éreztem: eltűnök,
s a nap mindújra kisütött,
valaki lenyúlt értem;
mindig úr lett a vadakon
valami nagyobb hatalom,
s elfértem tenyerében.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

„Közösen dobbanjon a lábunk és a szívünk”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ha az ember messze menne… Véget ért a 21. kalotaszentkirályi alkotótábor
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Először tartottak magyar nyelvű istentiszteletet a brassói Fekete templomban a csángómagyar zarándoklat keretében
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Szabadságharcunk soha nem ér véget”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

(Debrecen-Józsa 2023. július 8.)

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
szirom.hu
szekelyhon.ro
kronikaonline.ro
publicdomainpictures.net