„Így tehát most is van maradék, a kegyelmi kiválasztás szerint” (Szent Pál apostol levele, Róma 11:5)

Nagyszelmenc Kisszelmenc ősi, színmagyar települések.
60 évig szögesdrót választotta el az egymástól 8 méterre szétszakított település részeket, amelyek Trianon átka óta Ukrán” és Szlovák iga alatt görnyednek.
2005. december 23. napjáig 380 km-t kellett kerülni a 8 méter megtételéhez
2005. december 24. napjától csak 90 km-t kell kerülni a 8 méter megtételéhez.

Egy Szelmencből lett a kettő, egyesítse a Teremtö
Áldjon Isten békességgel, tartson egybe reménységgel
Mi reményünk megmarad, összeforr mi szétszakadt
Két Szelmencnek kapuszárnya, falvainkat egybezárja.

Magyar Testvéreim!

Egy régi találkozón, az elszakított területről érkező lelkipásztor elmondta:
„Sokszorosan kisebbségben érzem magam. Mint magyar anyanyelvű az idegenek között, mint református az ortodoxia állam-vallással szemben, mint édesapa az idegen nyelvű iskolában, ahol próbálom gyermekeim segíteni és védeni.
Trianon egy átok, bilincs, gyötrelem, mely fogva tart és szorításából nem enged. Gyermek koromtól nyomása alatt élünk, bármerre nézek, Trianont látom.
Anyaországi magyar ezt soha nem érezte meg.
A világtörténelem legaljasabb, legmocskosabb, legszomorúbb merényletét követték el ellenünk a nagyhatalmak”

A bűn magyar-gyűlöletének ősmélye ez a mondat, mely a 907-es győztes pozsonyi csata előtt hangzott el Árpád Fejedelem és Népe ellen az Egyesült Európától:

„DECRETUM: UNGROS ELIMINANDOS ESSE”
(Határozat: A magyarok kiírtassanak)

Wass Albert – Kárpátia zenekar: Vasakarat

‡ Amikor Burgenlandban lenéz az osztrák akinek dolgozol, az Trianon
‡ Amikor Pozsonyban nem láthatsz sehol magyar zászlót, az Trianon
‡ Amikor Kassán a Szent Erzsébet Dom falain a magyar királyok szobrainak neve „szlovákul” van feliratozva, az Trianon
‡ Amikor Munkács várának szirtjéről ledöntik az ősi Turul szobrot, az Trianon
‡ Amikor Beregszászon betuszkolnak egy buszba, és elvisznek meghalni „Ukrajnáért”, az Trianon
‡ Amikor Nagybányán az öt világhírű magyar festőművész szobrának talapzatán csak „román” trikolor lehet, az Trianon
‡ Amikor Nagykárolyban Kölcsey Ferenc szobrának talapzatán a Magyar Himnusz első két sora nincs „románul” feliratozva, az Trianon
‡ Amikor Sepsiszentgyörgyön 1 M Ft, értékű lejre sokadszor bünteti a Polgármestert a prefektúra, mert március 15. napján idegen ország zászlaját viszi, az Trianon
‡ Amikor Fiuméban a Horthy Kormányzó Úr által kiépített világhírű logisztikát a kikötővel együtt veszni hagyják, az Trianon
‡ Amikor a Maradék nevű szerb településen 13 nemzetiség között a magyar ref. pap élet-halál harcot vív egy óvodáért, megmaradásért, az Trianon

Juhász Gyula – Csurka László: Trianon

‡ A Bibliában sehol nem olvasunk olyat, hogy a többséghez tartozni jó dolog
Sőt! Krisztus Urunk tanítása szerint tágas az a kapu és széles az az út, amely a kárhozatra visz, sokan vannak akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
Az Ige maradéknak nevezi azokat, akik a korszellemmel, elvárásokkal, sőt kényszerrel is dacolva hűségesek maradnak Urukhoz, hitükhöz, egyházukhoz, családjukhoz, nemzetükhöz.
Gondoljunk Illés, Dániel, Keresztelő Szent János prófétákra, ősegyház mártír hitvallóira, reformátor atyákra, nemzetünk legnagyobb hőseire.
Ezekben a napokban, amikor történelmünk, egyházunk, nemzetünk kirekesztett és jogfosztott kicsinyeire és nagyjaira emlékezünk, adjunk hálát azért, ha olyan kisebbséghez, maradékhoz tartozhatunk, akik ismerhetjük Isten megváltó tervét, és annak továbbvivői lehetünk.
Ézsaiás próféta egyik fiának neve jelentése: „Maradék megtér, maradék megmarad”

Sajó Sándor – Kárpátia zenekar: Magyar ének

‡ A hit képesség, amely elvezet bennünket egy másik világba, abba a mennyországba, ahova mindannyiunkat meghívott a Mi Urunk.
Erőt tud adni, amikor hazátlannak neveznek
Erőt tud adni, amikor azt mondják azt a nyelvet beszéld, mely országnak kenyerét eszed
Erőt tud adni, amikor nevedet átírják a hivatalban, mely maga is a közigazgatás martaléka

József Attila – Koncz Gábor: Nem, nem, soha

gróf Apponyi Albert: Az igazság szava

Vásárosnamény – Trianon emlékmű

Vásárosnamény, Trianon emlékmű,

Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus

„Fáj a földnek és fáj a napnak,
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar
nem tudja, mi a fájdalom”

Így tehát most is van maradék, a kegyelmi kiválasztás szerint.
A maradék kevés, kisebbség, mag-nép – az Isten gondolatában és örökkévaló kegyelméből kiválasztatott.

KIRÁLYI MÁGUSOK ŐSNÉPE, A MAGYAR LETT A CÍME

Mi, akik a trianoni gyalázat által feldarabolt több ezer éves hazánk gyásznapján lélekben és testben egybegyűltünk, Isten és minden nemzetben gondolkodó magyar ember előtt, igaz lelkiismeretünktől vezérelve kijelentjük, hogy a trianoni diktátum igazságtalanságát megerősítő un. 1947-es Párizsi Békediktátum legitimitását soha nem fogadjuk el.
Az így nemzetünkre kétszeresen is ránk erőszakolt, nemzeti önrendelkezésünket lábbal tipró gúnyhatáraink örök időkre szóló megváltozhatatlanságát rögzítő ,a velünk szomszédos államokkal kötött hazaáruló alapszerződéseket hasonlóképp illegitimnek tartjuk.
Azok tartalmáról a magyarságot előre nem tájékoztatták, többségi véleményét ki nem kérték, így beleegyezését népünk semmilyen formában nem adhatta és nem is adta volna hozzá.
Legitim alapvetésnek a Horthy Miklós Kormányzó alatti revíziót fogadjuk el, amely máig egyedülálló módon minden érintett nemzet önrendelkezése irányába tett igazságos lépések sorának bizonyult.
Az 1910-es népszámlálás adatai alapján készült „Vörös Térkép” tekinthető a Kárpát-medencei etnikai arány tekintetében hitelesnek és érvényesnek.

Kárpátia zenekar: Az Irredenta

Trianon mocskos ügy, meg kell dönteni

Ossian: Trianon

Tállya – Európa mértani közepe, szívünk közepe, világ legjobb borának áldott földje

‡ Kegyelettel emlékezünk az arisztokrata származású színész királyra, kit Trianon átkának traumája vitt 44 évesen a vonatkerék alá Balatonszemesen, 1976. június 4. napján 16 óra 32 perckor

Ady Endre – Latinovits Zoltán: Az Illés szekerén

HISZEK EGY ISTENBEN
HISZEK EGY HAZÁBAN
HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN
HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Molnár V. József: Trianon

Órákon keresztül hömpölygött a tömeg a csíksomlyói hegynyeregbe, Novák Katalin is a zarándokok között
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Keresztalják a csíksomlyói Szűzanyához
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Ne féljünk a reguláktól” – Értévezérelt életre buzdított Urbán Erik, a csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ismét a Fehér Farkas nyila repült a legmesszebbre!
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.június 3.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
koszorusarok.hu
tudasbazis.hu
hunhir.info
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
publicdomainpictures.net