„Íme, most van a kegyelem ideje!” (Szent Pál apostol II. Korinthus lev.6:2)

Magyar Testvéreim!

Nekünk addig van életünk, míg Ő a Teremtő, Ő az Út, Ő az Igazság, Ő az Élet, Ő a Jövendő!
Mi törékeny anyag, por és hamu vagyunk, melyet az Ő keze formál.
A földből származunk, a föld éltet, de szükségünk van az égre.
Szükségünk van Istenre, hiszen általa támadunk majd fel hamvainkból, nélküle pedig por maradunk a kárhozat mélységeiben.
Nagyböjtkor emlékeznünk kell alázatosan, hogy ki a Teremtő és ki a teremtmény.
Nagyböjtkor emlékeznünk kell arra, hogy minősített idő lévén az igazság ideje is.
Nagyböjtkor emlékeznünk kell arra, hogy az Evangélium szerint nincs helye a farizeusi képmutatásnak.

Jan Matejko: Szent Cirill és Metód
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Reményik Sándor: Emlékezés

Hogy távolodunk:egyre szebbé szépül,
S fénylőbben fénylik fel a hegy: a múlt,
És minden, ami öléből kinőtt,
S örök ölébe némán vissza hullt.

Minden fűszálon szűz harmat ragyog,
És glóriát kap minden kis virág,
És a jegenyék holdezüstbe öntött
Honvédek: rendületlen katonák.

MAGYARORSZÁG, HORVÁTORSZÁG, CSEHORSZÁG KIRÁLYA, AUSZTRIA FŐHERCEGE, ISTEN VÁLASZTOTTJA, HUNYADI JÁNOS KORMÁNYZÓ ÉS HOROGSZEGI SZILÁGYI ERZSÉBET 2. GYERMEKE, MAGYARORSZÁG UTOLSÓ MAGYAR KIRÁLYA

‡ 580 esztendeje, 1443. február 23. napján született Kolozsváron!
Neveltetése mindenek előtti és fölötti volt szülei számára, ha elsőszülött fiúkkal Lászlóval bármi tragédia is történne az életben, ami be is következett.
A gyermek Mátyás kiváló fizikai, szellemi, lelki képességei hamar közismertté váltak.
Lengyel tanítói a sporttal és hadi tudományokkal ismertették meg már 8 éves korában.
Aztán édesapja legfőbb bizalmasa, főtanácsadója Vitéz János váradi püspök, humanista tudós lesz az, aki a fiatal Mátyást bevezette az egyház, államjog, művészetek, történelem, filozófia, és a nyelvek világába.
Az ókori klasszikus nyelvek mellett beszélte az akkori Európa valamennyi nemzet államának nyelvét is.
Nagy Sándor, Hannibál, Szophoklész, Horatius, Claudius tetteit latinul betéve tudta.

FELKÉSZÍTETTE A SZENTLÉLEK ÚRISTEN, HOGY 15 ÉVES KORÁRA Ő LEGYEN A HUMANIZMUS ÉS RENESZÁNSZ LEGNAGYOBB URALKODÓJA A VILÁGON

Valahol már misztérium, földön túli, roppant világok gigászi nagysága, annak öröksége és a holnapok feladata.
Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, Nagy Lajos, Hunyadi János örökébe lépni úgy, hogy a Vatikán könyvtára fölé emelkedjen saját könyveivel. A reneszánsz legnagyobb olasz művészei, tudósai, mesterei Mátyás udvarában sorakozzanak, hogy fessenek, írjanak, köveikből faragjanak időtlen szépséget Budán, Visegrádon, Kolozsváron, miközben mindnyájan az egyetlen SZEGELETKŐRE KRISZTUSRA BÍZZÁK MAGUKAT.

Reneszánsz zene Mátyás király udvarában – Ars Musica

Egy hang, mely csilingel az égi madárban,
Hogy lerombolt fészkét rakja késő nyárban,
Mely a pók fonalát százszor megfonatja,
Noha füstbe százszor megy az áldozatja,
S mely hatalmas szóval a költőben riad,
Ha későn, ha csonkán, ha senkinek, – írjad.

(Arany János)

Balássy László – Időtlenné növekszel

Időtlenné növekszel az Időben,
ki az Egész sugár-fény-tükre vagy,
kölcsön-vonzás a földöntúli-körben,
kicsinységedben is világnyi nagy.

S e törpe-óriásban futnak egybe
a Mérhetetlen és a mérhető:
a lét-fölötti-Lét örök szerelme,
és a természet-hódító erő.

S ahogy tudatod, magasabbra törve,
a távol csillag-tereket bejárja,
mind teljesebben sugárzik fölötte
a Tökéletes Törvény glóriája; –

Hozzá köt a Teremtő Gondolat,
s örökre szabad, aki Benne rab!

‡ Így telnek be Isten Igéi életünkben, lesznek igenek és ámenek, kicsinyek és nagyok, hűek és hűtlenek sorsában.

„Vele együtt munkálkodva intünk is titeket: úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét,
Mert Ő mondja: „A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek.
Íme, most van a kegyelem ideje!
Íme, most van az üdvösségnapja!”

(Szent Pál apostol II. Korinthusi lev. 6:1-2)

HUNYADI MÁTYÁS KIRÁLYUNK ÉLETE A KEGYELEM IDEJE, AZ ÜDVÖSSÉG NAPJA

Mátyás király szobra Kolozsvár főterén
Alkotta Fadrusz János 1896-1901 között
Felszentelve 1902. október 12.

Balján a Fekete Sereg Vezérei: Magyar Balázs, Kinizsi Pál
Jobbján a Fekete Sereg Vezérei: Báthory István, Szapolyai István

‡ Hunyadi János Kormányzó az Úr 1399. évére felépítteti a szilágysági Hadadon Szent László király tiszteletére szentelt gótikus templomot.
A történelem viharos századaiban a Wesselényi család magyar kurucaival védte a telepűlést a betörő Basta csapataival szemben, majd a Rákóczi szabadságharc idején a labanc horda ellen.
A járványban, háborúban megfogyatkozott magyarság mellé evangélikus németeket telepítettek be 1742-ben, akik szorgalmas életükkel segítették a település további felvirágzását.
A Szent László gótikus református templom, a Vár maradványai, a Dégenfeld és Wesselényi kastélyok, a német udvarházak egy dicső és példás világ emlékét őrzik. Élő hittel bízva abban, hogy a Hunyadiak, Degenfeldek, Wesselényiek áldozatos örökségére épülve szép összefogással a régi kövekből emeltetik új református templom. Amagyar név megint szép lesz az ódon kastély-falak között.

További információért I D E kattintva Hadad teljes történelme új lapfülön érhető el!

Világháborús Emlékmű Szentelés – Hadad, 1994. szeptember 10.

(A képekre kattintva, azok nagy méretben tekinthetők meg!)

Pap Gábor: Ősi nyelv, ősi nép – Pap Gábor az Echo Tv-ben

Majzik Ilona: Mátyás királyról

Hunyadi Jánosnak hollós nemzetsége
volt, ki Európát török ellen védte.
Nándorfehérvári győzelme oly nagy volt,
emlékére szólnak délben a harangok.

A nagy hadvezérnek az volt minden vágya,
törökverő vitéz legyen mindkét fia.
Idősebbet, Lászlót érte szomorú vég,
összeesküvésben veszítette fejét.

Az ifjabbat Prága foglyaként vigyázták,
majd a magyar trónra kétszer koronázták.
Végül megszűnt itthon a belső trónviszály,
Hunyadi Mátyásból lévén magyar király.

Vívott nagy csatákat török s mások ellen,
országát, hatalmát reneszánsz szellemben,
nagy tudással, hittel gyarapítván rendre.
Messze földön híres “fekete serege”

volt nagy hatalmának igazi bástyája,
midőn barát, rokon, más érdek támadta.
Nyögte seregeit török, cseh, huszita,
Bécs, sőt Bécsújhely is derekát beadta,

mikor seregei Frigyes ellen mentek
bölcs királyként írva dicső történelmet.
Kemény törvényekkel uralta országát,
Olasz-földről hozva arát, új kultúrát.

Álruhás igaza törődött a néppel,
nem bánt kesztyűs kézzel főúrral, nemessel.
Nagyságát, szellemét őrzi mondavilág:
“Meghalt Mátyás király, oda az igazság!”

Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak

Tárogató muzsika – Szalonna és Bandája koncert Torontóban

E Turul-madárszárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Szobrot állítanának „Kalotaszeg nagyasszonyának” Gyarmathy Zsigánénak Magyargyerőmonostoron
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A székely betyárokra és a kommunizmus áldozataira emlékeztek
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Harmincéves a Károli Gáspár Református Egyetem
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Debreceni történész: semmilyen áldozattól nem riadt vissza a kommunista rezsim
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Hagyományőrzők százai temették a farsangot és a telet Csíkszeredában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2023.március.4.

A képek forrásai:
romkat.ro
hu.wikipedia.org
majzikilona.hupont.hu
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
5mp.eu
reformatus.hu
haon.hu
szekelyhon.ro
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net