„Itt van helye a szentek állhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét” (Mennyei Jelenések 14:12)

Muhi csata (1241. április 11.) emlékműve
IV. Béla király kíséretével a Dalmát tengerpartra menekül a Muhi csata tragédiája után

Magyar Testvéreim!

A lengyel Bem tábornok 1848-ban az erdélyi csaták idején mondotta:

„Petőfi Sándor az örökkévalóság vándora és követe, éppen ezért egy nagy igazság prófétája.
Az életet hit nélkül élni nem lehet, félelem ellen egyedül a hit nyújt segedelmet.
A félelemben az elmúlás ásít reánk, a hit az élet biztató mosolya.
Mert a hit lényege ebből áll: egyedül Istentől félni, s éppen ezért soha semmi mástól.
Szent István, Hunyadi Mátyás, Bethlen Gábor forró imája a Szentlélek lehelete, amely az Újszövetségből érkezett hozzánk, de a magyar történelemnek nyitó mondata lett a kétezer éves igei biztatás: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Petőfi verseit, énekét, imáit hadászatilag egy ezrednél feljebb becsülöm, a Lélek szól belőle.”

Gyóni Géza: Kossuth katonái – Krasznojarszk (részlet)

Fekete felhőket kerget a sebes szél;
Fekete felhőknek szomorú hírt beszél;
Messze idegenben egy kiszáradt fáról;
Viharverte fának szomorú sorsáról…

A fekete felhő sírva fakad rája,
Hullatja a könnyét a magyar rónára.
Könnyben úszik a föld fűszála, virága
S megrendül a keble égő fájdalomtul…Hívtalak, itt vagytok, ti halott honvédek!
Akinek szavára gyúlt bennünk a lélek, –
Aki most tér hozzánk ki a temetőbe,
Ezt a tépett zászlót hajtsuk meg előtte:
Hadd lássa, hogy tudták holtukban is várni
Édesapjukat a – Kossuth katonái!

Vándorfelhők fent az égen – Bősi Szabó László énekel

Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály: Pusztaszer

Pusztaszer a nevem, itt szerzett törvényeket Árpád
Hőseivel, s a hont biztos alapra tevé.
S áll az azóta kilenc századnak véridején túl;
Várja virágzását s vajha ne várja hiún!
(1830)

Kárpátia zenekar: Kárpátok zengjetek

Ady Endre: Az én sírásom

Akit én siratok, ne sírjon
S aki temet, az sírt ne ásson:
Én vagyok a temető-király
S mindenható az én sirásom.

Ha én sírok, a nagy Élet sír,
Múlás, bukás, csőd, sóhaj, átok.
Az eleve-elrendelés zúg,
Ha én fájdalmasat kiáltok.
Akit szeretek, annak könnyet,
Fájdalmat tudok kölcsönadni.
S halálban is szép lesz, babéros,
Akit én fogok elsiratni.

XXXV. Zsoltár: „Perelj Uram, perlőimmel” – énekel ifj. Nagy Bálint

Márványkőből van a Tisza feneke – Karaván Együttes

Így taposd meg a hazaárulókat – Juhász Hajnalka aprított a Parlamentben

Geszt – Tisza kastély

gróf Tisza István miniszterelnök
1861. április 22. – 1918. október 31.

„A világtörténelem mérlegének serpenyőjébe dobattunk, és saját súlyunktól függ, hogy e serpenyő mily eredményt fog mutatni”

E Turul-madár szárnyai őrizze a hazát

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

„Fogunk hát építeni új, erős várakat a régi Istennek”
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Tőkés Lászlóról, az „Isten kiválasztottjából” lett „kényszerpolitikusról” értekeztek egy budapesti konferencián
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

A szőnyegbombázás áldozataira emlékeztek Debrecenben
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Trianon – Miért nem állt ellen a betolakodóknak a magyar hadsereg?
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2024. június 8.

A képek forrása:
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu
reformatus.hu
kronikaonline.ro
civishir.hu
magyarhirlap.hu
publicdomainpictures.net