„Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket) /Ézsaiás próféta 42:6/

Huszt Bús düledék vagy pazar várkastély? /Kölcsey Ferenc/

Magyar Testvéreim!

Isten elhúzza az idő függönyét a próféta előtt a keveredés földjén Babylon folyói mellett és azt mondja: „Nézz bele a századokba, és írd meg, amik történni fognak”
Az első Ebed-Jahve ének megszólal a próféta ajkán: Az Úr szolgája, akiről beszélni kezd.
Ézsaiás mint az Ószövetség evangélistája, látja azt Aki eljövendő, Akit Isten választott, Akit szíve kedvel.
Jézus Krisztusról kezd írni és prédikálni, Aki majd az idők teljességben jön szolgai formában alázatosan, Aki magára veszi a mi bűneinket, meghal érettünk és megment a kárhozattól.
Visszacseng reá Keresztelő Szent János bizonyságtétele, amikor azt mondja Krisztusnak, hogy „Te kellene hogy megkeresztelj engem”
És amikor Krisztus megkeresztelkedik, akkor megnyílik az ég és mennyei szózat hallatszik: „Ez az én szeretett Fiam, Akiben gyönyörködöm, Őt hallgassátok”

Hallgassuk meg a mennyei zene Fejedelmének örökkévalósághoz íródott egyik művét, mely a barokk zene mikrokozmosza, Mozart és Beethoven zongoraműveinek előképe:

Johann Sebastian Bach: IV. Brandenburgi verseny

„Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek”
(Ézsaiás 42:1)

A Jó Pásztornak hűséges szolgája, a mezőségi Kide egykori plébánosa, a későbbi világhírű székely író vallja, hogy fiatal papként mit jelentett számára Szent Karácsony:

„Szent, igaz és gyönyörű ez a karácsonyi hangulat. A némaságban úgy érzem, hogy hófehér angyalok járnak a padok között ismeretlen égi illattal.
Nincs más szín körülöttem csak a fehér, ezüst és arany. Úgy érzem, testemnek is olyan fehérnek kell lennie, mint az oltáron égő karcsú gyertyaszál. A hit aranypírja az arcomon, két szememnek mint a gyémántnak kell ragyognia. A földi szenny fölött ezüst hangon kell kiáltania: tied vagyok, édes jó Istenem”

Milyen is a magyar sors? A mindenétől megfosztott és száműzött író mai napig nincs eltemetve Székelyzsomboron. Életének 64 esztendeje lezárult Madridban 1953-ban.
Azóta bolyong az urnája, féli-rettegi a román babona, hogy a székelyek papja és írója még a föld alól is mozgósítja híveit. Nem elég Tamási Áron, Wass Albert, Sütő András sírja a környéken?

Marosillye 1580. november 15. – Gyulafehérvár 1629. november 15. mérföldkövei között a tudomány, művészet, kultúrpolitika, gazdaság, bölcsesség mindeneket bevilágító mécsese ragyogta be Erdély egén a jövendő reményét. Élete 49 esztendejéből mintegy 16 esztendő adatott számára, hogy századokra kiható értéket teremtsen országa számára.
Két pogány közül a Habsburg volt a veszedelmesebb, hiszen az beavatkozott a magyar belügyekbe, valamint módszeresen ki is kifosztotta, míg a török „megelégedett a sarccal”.
Bethlen Gábor fejedelem élete ékes példa a hit, remény, szeretet bibliai igazságának megélésére.
A hálás utókor szobrot emelt e minden földi címnél Isten és emberek szeretetét elsőnek tartó kiváló államférfinak.

Visszaszerzett tekintély: Felavatták Bethlen Gábor egész alakos szobrát Marosvásárhelyen

„Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán.
A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt.
Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. tanítására várnak a szigetek”

(Ézsaiás 42:2-4)

Őt mutatja be Ézsaiás, íme az én szolgám.
Most karácsony előtt megérinti szívünket az Ige: Milyen is a megrepedt nád? Mi vagyunk azok, akik sokszor már nem vagyunk jók semmire. Hajlongunk sírva a fúvó szélben.
Reá néz Jézus és kérdezi: „mit kezdjek velük?” – Nem dobja félre, nem veti tűzre, nem köti kévébe, hanem meggyógyítja őket, bennünket. Ugyanezt teszi a füstölgő mécsessel.

„Legyünk hát jobbak, higgyünk rendületlen”

Juhász Gyula: Karácsony felé – Hallgassuk meg a piarista pap tanár mennyei líráját!

„Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítőnk” – Hallgassuk meg a gyülekezet énekszolgálatát!

Isten bemutatja a világnak az Ő Szentjét, az igaz vallás hirdetőjét, aki nem eltörli, hanem betölti a Törvényt. Munkaterülete az egész világ, kilép Izrael keretei közül. és Isten világosságát viszi a nemzeteknek. Munkájába tanítványait is bevonja. Nekik kell Krisztus tanítványává tenni minden népeket. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiai megjelenését.
Akik befogadták a Világ Világosságát azok Isten fiainak neveztetnek. Hisszük, hogy mi azok közé tartozunk.
Példák sora mutatja, mikor a hit életté válik.

A XII. század közepén több uralkodónk szászokat telepített be a Magyarság Királyság területére, mely jó döntésnek bizonyult. Szorgalmuk, példás összetartásuk, egyedi kultúrájuk csak hasznára vált az országnak. Vasszorgalommal dolgoztak heti hat napot, vasárnap mindenki az erődtemplomba ment imádkozni, Szász vidék mesterségbeli tudása messze kisugárzott Nagyszebentől Brassóig, Segesvártól Szászrégenig, Szászlekencétől Almakerékig.

Berethalom, az erdélyi erődtemplomok királya – Olvassuk el a tanulságos tanulmányt!

Honfoglalók és honmegtartók nyomában járt a Hazajáró a Vízközben! – Tekintsük meg a filmet!

Hallgassuk meg a Budapest Szabadság-téri Hazatérés Templomának Kodály Zoltán kórusát a Budapest Cimbalom – utcai gyülekezetben.

„Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket” (Ézsaiás 42:6)

Reményik Sándor: Üres templomban – Hallgassuk meg a szászok tiszteletére az evangélikus költő versének művészi előadását!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. december 5.

A képek forrásai:
szegedem.hu
hu.wikiepedia.org
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro

Vélemény, hozzászólás?