„Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé” (Zsidókhoz írt lev: 8:12)

A budapesti Rózsák terén az 1956-os forradalom emlékművén az idézet:
Angyal, vidd meg a hírt az égből
Mindig új élet lesz a vérből
(Márai)

Magyar Testvéreim!

Krisztus Urunk hűséges tanítványai egy csöndes órán letelepedtek Boldogasszony lábaihoz, és szelíd szavakkal kérték:
„Beszélj nekünk Szent Fiadról, mesélj Jézusról, taníts bennünket,hogy növekedjen a hitünk. Ahogy mondottad nekünk először Kánában: »Bármit mond nektek, tegyétek meg«.
Senki nem tud annyit Fiadról, mint Te. Mi mindnyájan szívünkben hordozzuk, de Te szíved alatt is hordoztad Galileában az Angyali Üdvözletet, Magnificattal válaszoltál reá.
Kedves és boldog vagy ég és föld előtt, nagyon szerethet Isten, hogy a legdrágábbat bízta Reád!
Olyan különös volt elhívásunk, amit nehezen értünk ma is. Miért éppen minket?, egyszerű halászokat, egy vámszedőt, egy Róma ellen lázadó zelotát szólított meg?”
Mária hallgatta őket, különös, mély tűz égett szemében. Az ég Igéje harmatként szállt tizenhármójuk szívének oltárára, mert a szeretet és szeretett apostol már megfogalmazta a lét értelmének legmélyebb titkát:

1. Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige.
2. Ő kezdetben az Istennél volt.
3. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.
4. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.
5. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.

„Egyedül voltatok az egyenlőtlen harcban a zsarnok ellen.
Segélykéréstek a »szabad világhoz« visszhangtalan maradt, – siketítőn dörögtek a fegyverek…
S maradt végül a haldoklók jaja.”

(Sava Manolova – Ungerer: 1956 október hőseihez Gloria Victis)

Koncz Zsuzsa: Hej, tulipán

Ramon Cué Romano: Magadra hagytunk Tégedet

‡ Levetett saruval olvassuk az Igét, úgy közelítve Isten szavához, mint szenthez, mint elválasztotthoz, mint misztériumhoz.
Szent János apostol mindent megértett: az atommagban keringő energiát a világegyetem univerzumának teljességébe helyezve.
A titokzatos negyedik evangélium szerzője sasként szárnyalja be a Világegyetem végtelenjét.
És amikor szavakat sem találva a kifejezhetetlent akarja leírni,ebben a Prelúdiumban összefoglalja és egy helyre öleli szerető szívével lángelméjének teljességét
a világteremtéstől a feltámadásig eltelt időszak intervallumában.
A világegyetem értelme és mozgatója az Ige, ami megjelent, az maga az Élet, az maga az Isten, az maga a Világosság.
Megrendülve hallgattak, tudták, a sors gonosz szele űzi és hajtja őket a világban.

Demjén Ferenc: Gyertyák

Nagy Gáspár: Láthatatlan kőre vésem… 2002
Kannás Alajos emlékének A Turulmadár nyomán

Egy lengő
lyukas zászló
a később lelőtt ismeretlen
gyönyörű lány kezében…
és Pesten meg Budán
a golyó-csókolta vérző házfalak…
s ahogy – tán utolsónak –
átszöksz az osztrák hóesésbe
mert azok biztos fölkötnek
ha itt maradsz.

És a ruszkik – törökmód –
persze itt maradtak
hiába írtátok tankjukra:
… Пошли домой!
(és mondtátok is: pasli damoj!)
láttad mint terem véreidből
bőven gyáva hóhér
százszámra börtönpribék is
és ha kell: barbár karhatalom
csak azért hogy féltedben
te is meghajolj!

És aztán lett a túlélésre annyi érv
ki ittmaradt ki messzire futott
mert felejteni mindenhol lehet
bár a Világ velünk volt…mégis elbukott!

. .. És közben lepergett annyi szürke év…
de nagynéha kimondtuk addig is: elég
míg ama fényes gyásznapon a nemzet újra
temethette hőseit s mártír miniszterelnökét.

Ajánlás és utóirat

Barátom ki már magad is halott vagy
de kormos köveidben régtől halhatatlan
engedd hogy egy láthatatlan írka-kőre véssem
miképp is szólanék most ‘56 ügyében:

tudva bár hogy szavaimnak nem lesz táboruk
de fájó árulások és zajló testvérháborúk
heveny idején kell kimondanom: cáfolhatatlanul
csak a hősöknek és mártíroknak van igazuk!

A Káldeus Birodalom tartományai között a kis Galilea népe tudta mi a gonoszság.
Sokszor tört reájuk idegen iga és hatalom. Assziria, Babylónia, Macedónia, Egyiptom, Róma nem ismerte az irgalmat.
Az Ószövetség kultusza, rituáléja, képmutatása nem tudta újjászülni sem a főpapokat, sem a gyülekezetet.
Ezt csak Isten tudja, hiszen szent Fiát rendeli örök főpapnak saját áldozatából.
Tanítvánnyá lenni már megélték, tanítvánnyá tenni kövei mázsáját még nem is sejthették.
Küzdő, Szenvedő, Diadalmas Egyház 14 stációja tornyosult előttük.

Héhalom település Emlékműve

‡ Kinek, és miért volt útjában a Magyar Nemzet, az ezerszáz éves királyság?
Hogyan akart talpra állni ez a térdre kényszerített nép?, történelme során sokadszor, – legutóbb 1956-ban!
Miért nem sikerülhetett ez neki?
Mit köszönhet mégis a világ a magyar nép hősi kiállásának?
A stációk felvonását 14 pontba szedve kimutathatjuk, hogy gyakorlatilag Krisztus-Urunk Kálvária mintájára népünkkel is végigjáratták a nagyhatalmak a golgotai keresztutat.
Csak nekünk már az sincs, amikor elesünk a kereszt alatt, valaki kis időre felvegye és vigye helyettünk.
Sírunknál lesznek e még legalább ketten?, mint azon a régi nagypénteken, amit megverselt Wass Albert is.

Liszt Ferenc: B – A – C – H prelúdium és fuga Szabó Balázs

2022. november 4. Egy vers 1956-os diákokról

‡ Ennyi gonoszsággal szemben már csak Isten lehet irgalmas, írja az Ige, mondjuk a Zsidókhoz írt levél ismeretlen zsenijével, az Újszövetség legszebb görög nyelvén író hitvalló prófétájával, Krisztus Urunk eme nagykövetével.
Bűneikre emlékezik a fájdalom, a gyász, az árvaság, az özvegység, a hazátlanság.
Isten irgalmas szíve Szent Urunk érdeme által elfedi, eltakarja, elfátyolozza hitványság sötét erejét.

Sergio Leone – Ennio Morricone: Volt egyszer egy vadnyugat
Emlékezzünk a zeneszerző Morricone, és a 104 éve született litván bányász 11. gyermekére Charles Bronson szénbányászra, későbbi világhírű színművészre.

Gérecz Attila: A gyűlöletről

Gyűlölni csak az tud,
aki már szenvedett,
de gyűlölni sem tud,
aki csak szenvedett.

(Gyűjtő, Kisfogház, 1954.)

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Igei olvasónk jó szívű adományainak átadása Szilágylele testvérgyülekezetünkben

Peremre szorított magyar nyelvű oktatás
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Körösfői Kriesch Aladár elveszettnek hitt képével gazdagodik a vásárhelyi Kultúrpalota
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Magyar kastélyok és kúriák is megújulnak
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Újabb ENSZ-határozatot röhöghetnek ki a zsidók: Izraelnek meg kell szabadulnia az atomfegyvereitől
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Modellértékű közösségépítés Ajtonban: felszentelték a felújított református templomot
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Netszószékünk, az Igei útravaló Hazafiaknak látogatottsága

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2022.november 5.

Képek forrásai:
turul.inf
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro
kuruc.info
publicdomainpictures.net