„Mikor pedig egyedül vala, megkérdezték őt a körülötte lévők a tizenkettővel együtt a példázat példázat felől” (Szent Márk ev. 4:10)

Tulipán Tamás: Attyla rex
(A világ valaha volt legnagyobb hadvezére)

Magyar Testvéreim!

Dr. Obrusánszky Borbála történész, néprajzkutató, orientalista, diplomata, hazánk nagykövete Mongóliában eddigi életműve megkoronázásaként hazahozatta a 2500 éves HUN áldozati öntöttvas üstöt, melyet Budapesten fogadott prof. Dr. Kasler Miklós orvosprofesszor, valamint Dr. Horváth‑Lugossy Gábor a Magyarságkutató Intézet igazgatója, aki őstörténetünk legjelesebb kutatója.

Elhangzott:

„EL KELL VÉGRE HINNÜNK ÖNMAGUNKRÓL, HOGY ERŐS, PÁRATLANUL GAZDAG TÖRTÉNELEMMEL, ÉS TÖBB EZER ÉVES KÁRPÁT-MEDENCEI MÚLTTAL RENDELKEZŐ NEMZET VAGYUNK.
ŐSEINK TUDÁSA SZÁMOS MÁS KULTÚRÁT MEGELŐZÖTT.
A HUN BIRODALOM A VILÁG ÉLVONALÁBA TARTOZOTT KATONAI POTENCIÁLJÁT, POLITIKAI BERENDEZKEDÉSÉT ÉS A TUDOMÁNYOSSÁG SZINTJÉT, KULTÚRÁJÁT TEKINTVE.
A SZTYEPPE URALKODÓ NÉPEINEK LESZÁRMAZOTTJAIKÉNT TUDATOSÍTANI KELL MAGUNKBAN, HOGY EGYEDÜLÁLLÓ, KIVÉTELES NEMZET VAGYUNK ÉS AZ EGYKORI ÍJFESZÍTŐ NÉPEK ROKONI KAPCSOLATRENDSZERE ÉLETRE KELTÉSE RÉVÉN LENYŰGÖZŐ JÖVŐ ÁLL ELŐTTÜNK.
KÍNA MINDENT A HUNOKTÓL MÁSOLT, ADÓT FIZETETT, LEÁNYAIT IGYEKEZETT BEHÁZASÍTANI.
A MAGYAR A TUDÁS NÉPE, PÁRATLAN GENETIKÁJÚ, A VILÁG URAI VOLTAK ŐSEINK.
FEJBEN ELSŐK LEGYÜNK, IGÉNYESEK, AMI LÉTEZIK, AZ LEHETSÉGES.”

Vágtázó Csodaszarvas: Hunok csatája

Ady Endre – Papp Zoltán: Az ős Kaján

‡ Amikor egyedül maradt, a körülötte lévők a tizenkettővel együtt megkérdezték őt a példázatokról.
Jézus így szólt hozzájuk: „Nektek megadatott az Isten Országának titka, de azokhoz odakint minden csak példázatokban jut el. hogy akik néznek, nézzenek ugyan, de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak”

Szent Urunknak képessége volt belenézni a századokba, és látta az eljövendő világ történéseit.
Soha nem önmagát, hanem a reá bízott népet siratta el előre.
Igénkben azt olvassuk, hogy egyedül maradt. Megrázó, megindító kép ez.
Jézus visszanéz,és nem lát senkit. Elfogytak mellőle az emberek.
Aztán felnéz, és imában kéri az Atyától az erőt, a biztatást, a folytatást.
A festőkirály a világon egyedül oldotta meg a művészet erejével e kérdést.
Munkácsy a Golgota c. zseniális káprázatában kétszer festi meg Krisztust.
A kereszten szenvedőre (aki önmaga), visszanéz a feltámadott Krisztus az arab lóról.

Kárpátia zenekar: Hajdanán

Áprily Lajos: Assisi, jöjj

Vadjárta út ez, vadcsapás,
moha-szegélye zúzmarás.

Halkul a léptem. De a vad,
az őz s a szarvas megszalad.

Pedig kezem fegyvertelen.
Assisi, hívlak. Jöjj velem.

Nagyobb erőd van, több hited,
a szarvast megszelídited.

A farkashoz is volt szavad:
megállt a gubbiói vad,

mert csodát tett keresztjeled…
Az erdőn hadd járjak veled.

Assisi, szólj. Én hallgatok.
Űzött és nyugtalan vagyok.

Assisi, mellettem haladj.
Lelkemnek békességet adj.

A Hun örökség, a Turul-dinasztia és a Professzorok Batthyányi Köre egy olyan szellemi erőtér, mely által újra erős nemzetté válhatunk

‡ A Szentlélek rejtjele, hogy akiknek adatott, megértsék. Akik nincsenek elhíva, ne értsék.
Akinek van érzéke, akinek van hite, aki el van híva: ehhez az eleveelrendelt fogékonysághoz megkapja a teljes kijelentést.
Akiből hiányzik ez az érzék, lassanként elveszíti minden emberi bölcsességét, s ott végzi, ahol a Prédikátor könyve.

Videó film: Hagyaték – Turulmadár – A szárnyaló lélek

Gyóni Géza: Boldogasszony őrváltása – Békéscsaba theologus zsenije, a 33. születésnapján Szibériában éhen halt szent imája

Holdmeresztő Szent György éjén,
Mikor fölsír a csöpp gyermek,
Szibéria temetőjén
Kriptabontó Szent György éjén
Gyász-dobokat halkan vernek.

Magyar fejfák fölneszelnek.
Süppedt sírok szája nyílik.
Holdas éjben fehér leplek:
Csont-vitézek kelnek, kelnek,
S fölvonulnak, ahogy illik.

Száll a dobszó sírtól sírig.
Futó szél se zördít gallyat.
Sort a sorhoz némán intik,
S elindulnak, ahogy illik:
Szélen káplár, élén hadnagy…

Hótemetők elmaradnak.
Már az Ural feketéllik.
Volga és Don ködhidat rak;
S alvó puszták, alvó falvak
Álmot látnak Vereckéig…

Kárpát alján véges-végig
Holdas fehér a mezőség.
Hazajárók érkezésit
Régi csontok nézik, nézik –
S tiszteleg a régi őrség.

Régi harcok régi hősét
Ó-temető visszakapja.
Ezeréves bús örökség:
Boldogasszony gyümölcsössét
Régi őrség újnak adja.

Boldogasszony az ablakba –
Apadt mellén sír az árva.
Új őrsége már fölállott –
Szomorúan néz reájok
Magyarország patrónája.

(1917. IV. 30.)

‡ Isten választottainak csodája 1952 HELSINKI:
16 aranyérem,
10 ezüstérem,
16 bronzérem.

1. USA
2. SZOVJETUNIÓ
3. MAGYARORSZÁG

Lélekszám szerint kezdetektől Attila Hun Fejedelem fiai és leányai szerezték a legtöbb érmet a világ nagy sporteseményein.

A HELSINKI OLIMPIA MAGYAR CSAPATÁNAK ÁLLÍT EMLÉKET A VÁROS ÚJ KÖZTÉRI ALKOTÁSA
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Egészséges Fejbőr: Esküszünk

Gérecz Attila: Daróc a feketéhez – A 27 évet élt zseniális őstehetség kapta volna a 17. aranyérmet, beton cellája szalmája lett jutalma főbelövése előtt

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Tömören szólva: Bogár László

Végső nyugalomra helyezték Wittner Máriát
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szobordöntéssel köszönték meg a segítséget
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Barbár módon lefűrészelték, és a várárokba hajították a munkácsi turulszobrot
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A nagyközönség előtt szerelik össze a „hangszerek királynőjét”, a nagyváradi székesegyház orgonáját
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Tornyok, kövek, történelem, hit és közösség
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Dr. Körmendy István: Horthy Hitlertől várta Magyarország „zsidótlanitását” (Ők pedig ebben!világelsők!)
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ezért vagyunk büszkék Izraelre – Jair Lapid ragyogó beszéde az ENSZ-ben (Ők pedig ebben!világelsők!)
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. október 15.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
hetek.blog.hu
istenesversek.hu
szon.hu
kuruc.info
kronikaonline.ro
reformatus.hu
mazsihisz.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?