„Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” /Szent Pál apostol lev. Rómába 8:31/

Orvieto Dom – Itália csodája – 1290-1490 között épült
A világ legnagyobb polikróm műemléke
Atyha római katholikus temploma — Hargita megye
A négy fiáról gondoskodó édesapát szimbolizálja a falu neve

Magyar Testvéreim!

Régi vágású öreg művészbarátommal véletlenül futottam össze a városban, ki tradicionális papi családból származik, és meghatódva emlegettük fel, hogy 38 esztendeje voltam legátus édesapja gyülekezetében. Boldog volt, hogy emlékeztem a nagy könyvtárra, a karácsonyi zsúfolt templomra, családjára, a genius locira, ahonnan elindult, és ahová mindig visszavágyik. Bölcsőhelyén történt lelki sétánk után a csöndes teraszon aztán belevágott a jelen rög-valóságába.
Néztem elegáns megjelenését, úri modorát, lendületes, de mégis szépen formált mondatait, és azon gondolkodtam, milyen jó lenne, ha valami csoda folytán mindenki hallgathatná.


„Tudod Lacikám, két vesztes háborút túlélni mit jelentett e népnek? Millió áldozatot temetni? Romok alól véres kézzel téglákat kiszedni? Volt, hogy az eke elé még tehénke sem került, és két ember húzta, egy pedig tartotta az eke szarvát. Jegyrendszer volt a háború után, beadás minden termény után, az arisztokráciát kitelepítették a Hortobágyra, az egyházakat létében végezte ki a zsidó Rákosi. Trianon átkát sem tudtuk kiheverni, ekkora emberi és anyagi veszteséget nem lehet. 56 dicső és hó tiszta forradalmát szovjet harckocsik taposták földbe. Vér áztatta a XX. századot 1914-től, és így érkeztünk el 1989-ig.”
„Mit mondjunk tehát erre?” – kérdezte művészbarátom, hallgattam, minden szava igen és ámen volt, mellyel egyetértettem teljes mértékben.
Lábbal tiporják külső és belső ellenségeink az igazságot. Az igazság veszélyben van, hontalan és bujdosó. A hatalom és a politika nem szereti az igazságot. Az igazság idegenként él közöttünk, ismeretlen az arcvonása, érthetetlen a nyelve. Magányos, megvetett, lenézett kisebbség, amely a puszta létéért harcol.

Napokban olvastam újra végig József Attila kötetét, hallgassuk meg újra közösen e drámai erejű versét: Én nem tudtam – előadja Bánovits Vivianne színművésznő!

Amikor Pilátus azt kérdezi Jézustól, hogy „micsoda az igazság?”, – akkor Jézus így szól: „Én vagyok az igazság!” Az igazságot száműzték, láncra verték, bebörtönözték, és keresztre feszítették. Kipányvázták lelkét, mert ficánkolt csikói tűzben. (Ady) Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt.
Az igazság azért száműzött és kiközösített, mert veszélyes. Az ember pedig mindent megtesz, hogy az igazság veszélytelen és ártalmatlan legyen.

Illés Lajos – Bródy János – Koncz Zsuzsa: Jelbeszéd (1973) – Hallgassuk meg e történelmi dalt!

Miért írta az apostol a Római levelet? Egy ismeretlen gyülekezethez a legnagyobb levelét? Mit mondjunk erre, hogy Szent Pál apostol legnagyobb ellensége a zsidóság volt, mely a keresztyénekkel együttműködve ellene fordította a zsinagógát. A Törvény árulójának tartották. Pál leszámol a benne lévő farizeussal, és tudatosítja magában a mást, az újat, a krisztusit.
A keresztyénség története, a Római levél története, a reformációnak pedig aranykönyve.

„Tudod Lacikám, mi magunkfajták elhittük 89-ben, hogy jön a rendszerváltás, elszámoltatás, igazságszolgáltatás, polgári demokrácia, aztán néhány év, és beköszönt legalább az osztrák jólét. Ugye elhitted te is? – csapott vállamra derűsen, de csak fokozódott rossz kedvem.
Bogár László professzor mondja állandóan, hogy a láthatatlan világerő 10%-a uralja a világ javainak 90%-át. A mindenkori világbirodalom globális hatalmi pozíciójának legfőbb három pillére mindig a kereskedelem, pénz és média volt. Az I. világháború fedőnevű projekt olyan jól sikerült, hogy a globális Birodalom beelőzte a Brit Birodalmat, maga alá gyűrte Németországot, majd az önmaga által korlátlanul és fedezet nélkül nyomott dollárral elárasztotta a világot!
Csath Magdolna professzor asszony meg is erősítette ezeket, hiszen hazánkat éves szinten a GDP 15%-ával fosszák ki a globális vállalatok, amely pénzek egy része visszavándorol az anyaországokba!
De neked mondjam Lacikám, hiszen a Jobbik ki is tüntette e neves közgazdászokat!”

„Mit mondjunk tehát erre?”

Van hat himnuszunk, míg más nemzetek egyet alig tudnak összekalapálni, azt is változtatják, üzeneteit lopják.
Művészbarátomnak és Kedves Olvasóinknak egy újabb József Attila verset helyezek szívére: Bús magyar éneke – Olvassuk el a művet!

Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán,
Valami kis kopott ember énekelget búsan, árván
Bolondságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról
S körülötte elterülő néma magyar pusztaságról.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

Titokzatos messzeségben istent keres magyar hangja,
Régi honát, testvéreit – mást se tehet – siratgatja.
Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben,
Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.
Nincsen csak egy citerája, húrjai az égig érnek,
Rajt’ pengeti balladáit véres könnynek, könnyes vérnek.
Mámor esték elszállottak, ott fagytak a Karsztok alján
S ismeretlen menyasszonya tört liliom, olyan halvány.

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,
Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon
S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom.
Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset
S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed:

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre
S hazáján ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1922

„Tudod Lacikám, az elmúlt 30 év teljes politikai elitje felelne azért a sok bűnért, amit elkövettek a Nemzet ellen. A verítékkel épített átkosnak mondott 40 év nemzeti vagyona eltűnt, magyar kézben nincs érdemleges termelés, a média pedig illúziókkal kápráztatja azokat, akik még hisznek valamiben.

Itt a Kálvinista Rómában nézd meg a hit gyüli terjeszkedését, akik Huszár Gál tudós reformátor atya nevét bitorolják hatalmas épületeiken. Jehova Tanúi három napon át napi 8000 embert bevisznek a Főnix csarnokba. A szomszéd Campuson 100 000 ember az ócska hollywoodi cirkusznak csápol, de legalább néhányan ebből is meggazdagodnak.
Végigjárom a templomokat, de nem kapok semmit lélekben. Volt itt egy aranygyűrűs theologiai doktor is, de kritikán aluli. Ha apám így szolgált volna, a falusiak elzavarták volna első héten.”

„Mit mondjunk tehát erre?”

Művész barátomnak annyit mondtam, hogy korán érő típus vagyok, ezeken már régen túl tettem volna magam, ha nekem is nem fájna mindez!
Ady Endre: Egyedül a tengerrel – Hallgassuk meg a csodálatos verset!

Wass Albert számomra legszemélyesebb, egyik legdrámaibb művészi erővel megírt zseniális regényének sorai zsongtak fejemben ott a Malompark teraszán, miközben lélekben Florida partjairól néztem a világ legnagyobb írójával szerencsétlenségek és tragédiák sújtotta szeretett hazámat: „Az a kis vörös fénypont még mindig ott volt messzi kint a sötét vizek felett és nagyon lassan mozgott dél felé.
A part mentén fehér köd kezdett emelkedni a vízről s a pálmák alól kisurranó szellő felkapta olykor és tovalebbentette a vizek felett. Egy-egy foszlánya néha eltakarta néhány másodpercre a halászhajó jelzőlámpájának fényét.
De aztán újra feltűnt. Nagyon messze, és az éjszaka végtelenségében nagyon egyedül.”

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – kiáltja el az apostol az üdvbizonyosság igéjét. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, majd a protestáns főurak szíveikre tűzték, majd zászlaikra hímezték a Református Egyház igei jelmondatát.
Lehetnek, és vannak is ellenünk, de Isten mindenható és szuverén Úr. És szeret. Szeretetének roppant bizonyossága a kereszt. Ezért minden hatalom ellen megóv, és minden próbát javunkra fordít. Istennek ez a szeretete az alapja minden hitbizonyosságnak.

Titkolt Ellenállás: Eddig vendég /népdal/ – Hallgassuk meg a dalt Cseresznye Gyuri halálának 5. évfordulóján!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. július 20.

A képek forrása:

Vélemény, hozzászólás?