„Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottatok tőlem” (Apostolok Cselekedetei 1:4)

Áldozócsütörtök – Krisztus Urunk mennybemenetele
(Ascensio Domini)

Magyar Testvéreim!

Az élet maga nem a bölcsővel kezdődik, nem a sírnál végződik, és minden, ami benne igazi érték, a láthatatlan világból ered.
John Milton Elveszett Paradicsom c. műve a legkomolyabb, a legünnepélyesebb és a legmagasztosabb költemény a világon, – Madách Imre: Az Ember Tragédiája mellett!
A gigászi Amfiteátrum Színpadán láthatjuk a bűneset előtti világ minden fenségét, majd a lázadó Sátán megjelenését, aki gonosz szándékával elszakítja Évát előbb Istentől, majd Ádámtól.
A lelkek szakadnak el egymástól, hol már nincs jelen a Szentlélek.
Nyughatatlanság, fáradtság, kudarc, bizalmatlanság, tobzódás jelenik meg a szívek színén.
Minden nyomorúságnak eredendő oka lett a Bűn, melynek következménye a kárhozatos halál.
A létezés örömét beárnyékolja a fájdalom, az elmúlás, a véges idő.
Mindezeket tudva, a Szentháromság belső tanácsvégzése egyszeri és tökéletes döntésével megajándékozta az Evangélium öröm hírével a bűnbe fulladt emberi világot.
„Mennyből jövök most hozzátok
És ime nagy jó hírt mondok”
Kereszthalála és Feltámadása után 40 napon át megjelent Jézus apostolainak és a világnak, beszélt nekik Isten Országáról.

Mennybemenetel temploma Jeruzsálemben az Olajfák-hegyén
Építette Nagy-Konstantin császár édesanyja, Szent Heléna császárnő 327

Juhász Gyula: A föltámadott

Latrok között, a gyászos, csonka péntek,
Hasadt kárpitja a mogorva égnek,

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa
Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom
És élni, élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,
Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,
Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke
A Genezáret kékségét kereste.

Tóth Tünde: Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád

‡ Vergilius: „A dolgoknak is vannak könnyei, vannak bizony”

A KÖNNYEZŐ MADONNA TÖRTÉNETE – 1696.november 4.
A MÁRIAPÓCSI KEGYKÉP ÉS A KÖNNYEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

(Az ördög Lipót Habsburg császár és „magyar király” Boldogasszony érettünk hullott könnyeit is sajnálta tőlünk)
(Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem 100 pontos jogos követelésének 90. pontjában kérte vissza Bécstől az ikont, mind hiába)

Egek Királynéja, Mária segíts!
Ének, orgona: Tóth Béla kántor (Mátraverebély-Szentkút)

Reményik Sándor – Pünkösdi szomorúság

A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
„Hogy születhetik újjá, aki vén?”…

Koncz Zsuzsa: 1964

Mennyei Szférák zenéje

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Jákob harca az angyallal
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn: Izsák feláldozása
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Pápai levél a Plébánosok a szinódusért találkozó résztvevőihez
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Harmincnégy új gárdista csatlakozott a világ legkisebb hadseregéhez
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt.Pótor László lelkipásztor Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa,2024.május.11.

A képek forrásai: