„Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségé légy a föld végső határáig” /Apostolok Cselekedetei 13:47/

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium épülete a templommal

Magyar Testvéreim!

Valakit egyszer megkérdeztek, hogy ha megidéznék a régi korok legnagyobb gondolkodóit, kikkel szeretne egy társaságban lenni?Válasz: „Jézust csak nézném, Pál apostolt csak hallgatnám, Ady Endrét pedig csak kérdezném”
Atyánkfia hallgathatta volna Szent Pál apostol szárnyaló zsenijét a pizidai Antiókhia zsinagógájában, hiszen több szombaton át tartott mindeneket átfogó theologiai alapvetése.
Így olvassuk:
„A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Isten igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran azt mondta: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.”
„Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: POGÁNYOK VILÁGOSSÁGÁVÁ TESZLEK, HOGY ÜDVÖSSÉGÉ LÉGY A FÖLD VÉGSŐ HATÁRÁIG”

Egy korábbi dolgozatomban már írtam róla, hogy az Úr 1823. évében számolatlan bőséggel ontotta kegyelmét a magyarok földjére.
Petőfi Sándor születése
Madách Imre születése
Himnusz születése
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium születése

Diákjai közül csak az nem kapott Nobel-díjat, aki még annak megalapítása előtt végezte tanulmányait, majd kutatásait a világ legjobb egyetemein, mondta egyszer valaki tréfásan.

Tekintsük meg nagy tisztelettel a nyitó fotókon a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumot és templomot, majd az Emléktáblát a három világírű Nobel-díjas tudóssal!

„Mennyből jövök most hozzátok: Jean-Michel Jarre: Oxygen – Hallgassuk meg a szintetizátor-varázsló művének egy tételét!

Kit tesz Isten világossággá, hogy üdvösséggé váljon a föld végső határáig? Nagy titkok ezek. Világossággá lenni – üdvösséggé válni!

Ha egy tanévnyitón beszédet kellene mondanom, ezt az igét választanám. Ezzel szólnék a gyermekekhez. Ha világosság leszel, – ahogy Jézus kérte, – akkor általad gyógyulni, tanulni, épülni, vigasztalódni, emelkedni fognak az emberek.
Nem kell feltétlenül a Budapest-Fasori Gimnáziumban érettségizni ehhez, nem kell feltétlenül évi hárommillió ft. tandíjat kifizetni szüleidnek Debrecen-Pallagon már az általános iskola alsó osztályaiban, nem kell feltétlenül tülekedni a siker hideg márványa felé.
„Nagyobb van itt mint gróf, – költészet” – írta Csokonai a hóba Keszthelyen Festetics grófnak, miután legyalogolt hozzá egy télen, az pedig nem ment elé a meleg palotájából…

Az Isten-adta tehetség lángja Beethoven örök és halhatatlan életművéből áradt ki a világra, majd az Omega zenekar egy dalába.
Omega – Beethoven (Overture) Omega 50 Live – Nyitány – Gammapolis (Debrecen, 2012. december 27. Főnix csarnok) Hallgassuk meg a két művet!
(A videó 0:00 – 8:00-ig)

prof. Dr. Csókay András agysebész: „Minden imát köszönünk”
Bejárta a világsajtó tisztességes részének lapjait a hír, hogy a bangladesi fejüknél összenőtt sziámi ikreket egy magyar orvoscsoport fogja szétválasztani.
„Hogyan dolgozza fel ezt a „félig jól, félig rosszul vagyok” állapotot?
„Ugyanúgy, ahogy életem megrázó időszakait: ima, ima, ima. Itt nincs mese, imádkozni kell, és nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatott minket a fohászokkal.
Továbbra is felfoghatatlanul nagy szükség van rá. Csak hogy egy példát mondjak: Nagyboldogasszony napja előtt iszonyatos krízishelyzet volt, azonban jött az imaáradat otthonról, és Rukeya állapota javult. A 35 órás műtét alatt háromszor álltunk meg imádkozni muszlim és hindu orvostestvéreinkkel, és gondolataimba ekkor jöttek a következő lépés megoldásainak világosságai”

Elmondhatjuk, hogy az Antiokhiában kinyilatkoztatott páli igék szó szerint teljesedtek be Csókay professzor életén és munkásságán, és nem csak Bangladesben.
„Úgy dolgoztunk, mintha minden rajtunk múlna, és úgy bíztunk Istenben, mintha minden rajta múlna”

Tekintsük meg Isten emberének fotóját!

Sík Sándor: Vadgesztenyék – Olvassuk el a művet, mely játszadozó leánykákról szól, akikért oly sokan imádkoznak!

Erdei ösvény, rajt húsz-egynehány
Kiszabadult csepp iskolásleány.
Naptól és levegőtől részegen,
Hemperegnek az áldott szőnyegen.

Szemecskéjük, a hervatag kökény,
Az őszi nap jóságos melegén
Mámoros tűzzel kutat szerteszét.
A fák alatt piros vadgesztenyék.

Itt is koppan egy, ott is egy gurúl
Gömbölydeden a friss haraszt alúl,
A párás fényben úgy csillog elő,
Mint a boldogság, mint a drágakő.

Mint koncra és játékra éhezett,
Rács mögött nevelt fióktigrisek,
Úgy veti magát a sok kisleány
A bújócskázó gesztenyék után.

“Jaj, milyen édes!” – “Ez még édesebb!”
“Én csak a nagyját, csak a fényeset!”
“Nekem is egyet!” – “Hármat!” – “Ötvenet!”
“Énnekem százat!” – “Az egész hegyet!”

Jaj, kicsikéim! – mondanám nekik,
De a bölcsesség torkomon szegik.
Mindnyájukat lányomnak érezem,
És könnybe lábad mind a két szemem.

A négy nyugati egyházatya közül Szent Ágoston egyháztanítót nevezzük a „kegyelem doktorának” A theologusok védőszentjének lelki útja rövid 32 évig tartott, és fel van jegyezve, hogy édesanyja Szent Mónika többet beszélgetett Istennel a fiáról, mint a fiával Istenről.
Szent Ágoston olthatatlan szenvedéllyel és tudással kereste a válaszokat az élet nagy kérdéseire. Végül az ókeresztény kor legjelentősebb theologusa és filozófusa lett.
„Oly későn szerettelek meg Téged, te mindig új és régi Szépség, későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon.
Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet, felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat.”
– írja a Vallomásokban a nagy megtérő, Szent Ágoston püspök (354. november 13 – 430 augusztus 28.)
Beleégett lelkébe Szent Pál apostol minden szava, hiszen kolosszális lelki és szellemi világosság lett a föld végső határáig.
Tekintsük meg arcképét!

Philippe de Champaigne
Los Angeles County Museum of Art

Ady Endre: Álmok után

Gyermek vagyok. Temetőben
Tarka szárnyu pillangókat kergetek,
Átrohanok könnyü szívvel
Sok besüppedt, elfelejtett sír felett.

Gyermek vagyok. Megfürösztöm
A ragyogó napsugárban lelkemet,
Nem látom a hervasztó őszt,
Csak a fényes, napsugáros életet.

Gyermek vagyok, kinek lelkén
Minden napfény, minden sugár átragyog,
Eltemetek, elfelejtek
Minden sebet, minden régi bánatot.

Gyermekszívvel elfelejtem,
Hogy csalóka, ámitó az őszi fény
És hogy engem megcsalt eddig
Minden álom, minden tündöklő remény.

Gyermek vagyok: temetőben
Tarka szárnyu pillangókat kergetek
S álmaimnak temetőjén
Csalogató álmok után sietek…

Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó százezreléknyivel nagyobb, akkor az Univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén, vagy csak hélium atomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet.
A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni.
A Szentírás kijelentése azonban nem hagy kétséget az élet célja és értelme felől.
A zsidók „a tanításért hálából megkövezték Pált”, kivonszolták a város szélére, azt hitték meghalt. Felkelt, erősítette a tanítványok lelkét, bátorította őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk Isten Országába.

Zichy Mihály: Petőfi megdicsőülése – Tekintsük meg a rajz géniuszának művét a költőkirályról!

Szépséges negyedik gyermekemben kicsit látom Pál apostol lendületét, a szépség szeretetét, a becsület tisztaságát, a lehetetlen legyőzését, a költő álmát.
Kicsit magamat látom benne, tudva azt, hogy a Dóczy Gimnázium egykori nagyszerű diákja olyan lelkülettel fog nem sokára diákjai elé állni, hogy tanítványai megtelnek örömmel és Szentlélekkel.

Arcok Debrecenből – Olvassuk el a fiatalok nemes céljáról szóló írást!

Engem leginkább az foglalkoztat Debrecenben, illetve itt Magyarországon is, hogy az emberek mennyire negatívak – a keleti régióra ez pedig fokozottan igaz.

Mindent a dolgok rossz oldaláról szemlélnek, nem a megoldásokat keresik, hanem belemerülnek a problémáikba, így sokkal nehezebb megoldást találniuk…

Ezért néhány ismerősünkkel úgy döntöttünk, hogy szeretnénk ezen változtatni. Tavaly év végén ültünk össze néhányan, és gondoltuk végig ezt az egészet, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a magyarok életét. Ez az álmunk idén március környékén vált valósággá, ugyanis létrehoztunk egy oldalt: a Megoldásközpont Magazint, ahol különféle segítséget adunk az embereknek. Három főbb témakör van: családdal, karrierrel és önmegvalósítással kapcsolatos kérdésekre keressük a válaszokat. Szeretnénk elérni, hogy minél többen koncentráljanak a megoldásokra, és ne csak rosszat lássák – már Facebook-oldalunk is van, ahol bárki követheti a küldetésünket. Valamint a későbbiekben szeretnénk bővíteni a most még 12 fős szerkesztőségünket, akár egyetemi hallgatókkal. Mindent teljesen finanszírozás-mentesen csinálunk, önzetlenül. Természetesen szeretnénk a későbbiekben majd növekedni. Alapvetően viszont az a célunk, hogy önzetlenül segítsünk az embereken. Szeretnénk feldobni az életüket, arra ösztönözni őket, hogy tegyenek magukért.

Forrás: Mohácsi Rebeka debreciner.hu

Sikeres tanévet, és eredményes munkát kívánunk hallgatóknak és oktatóknak e nehéz kihívásokkal terhelt világunkban!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. augusztus 31.

A képek forrása:
hu.wikipedia.org
debreciner.hu

Vélemény, hozzászólás?