„Rejtsd el az elűzötteket, ne jelentsd föl a bujdosókat!” (Ézsaiás próféta 16:3)

Magyar Testvéreim!

Laborfalvi Róza szinész-királynő székely szíve az aggodalomtól és a bátorságtól hajtva kísérelte meg a lehetetlent.

1849. augusztus 31. napja a XIX. század ünnepelt zsenije, fékezhetetlen sztárja számára most az élet jelentette drámai színjátszásának hátterét és szereplőit.
Az augusztus 13. világosi fegyverletétel után Ferenc József császár bekérette a 32 legjelentősebb magyar író és költő névsorát, akikre kimondta Bécs a halálos ítéletet.
Jókai Mór írófejedelem krisztusi lelke, átható tekintete, szépséges arca hajszoltan és csapzottan érkezett meg Dédestapolcsány mellé Tardona völgyébe.
Most nem Munkácsy Mihály Honfoglalás festményén tündökölt, hanem a tündöklő völgy nézett reá óvó szeretettel. Ne félj, mi vigyázunk reád!
A helyi református lelkipásztor lelkére kötötte a démoni színésznő, hogy erősen bújtassa férjeurát, míg ő Pesten menti a többi bujdosót a kötél elől.

Illés: A koncert 1981 – Nemzeti dal

„Egy nyáron, ősszel, egy telen bujdostam ezekben az erdőkben, üldözöttje a hatalomnak. Tudta mindenki, hogy bujdosó vagyok: senki sem árult el.
A falut Tardonának hívják.
Minek írjak? Hiszen azt sem tudom, van-e még nemzet mely olvas, s van-e haza odakünn?”

Beteltek Ézsaiás próféta próféciái egy üldözött magyar hazafi bujdosásának keserű kenyerén.
A Szentlélek szeretete erősebbnek bizonyult a Habsburg Ház bosszújánál, az üldözött bujdosót senki nem jelentette fel.

A Szellem, a Művészet, a Muzsika koronázatlan császára LISZT FERENC volt századának, ki példájával bátorította Jókai Mórné Laborfalvi Rózát!
Aki évekkel később az enyhülés idején írta meg Pesten:

„SZEGÉNY BUJDOSÓ, KINEK SEMMIJE SINCSEN, CSAK BECSÜLETE, HITE, TEHETSÉGE.”

„TARDONÁRA MENJETEK EMBERSÉGET TANULNI!”

Petőfi Sándor: Magyar Vagyok – előadja Molnos András Csaba színművész

‡ A Magyar Nemzet legfontosabb kérdése és örök problémája, amit a költő-vétesz Ady így fogalmaz meg: „Mit ér az ember, ha magyar”
Ábrázoló nyelve, logikája, történelme.
Mit ér a hősi halál?
Előttünk hanyatlik el egy fiatal magyar katona. Neve sincs neki, mert a neve Légió, egy a millió közül.
Arca nem ismerős, de mindenik magyar hősi halott arcvonásait fel lehet fedezni rajta: a fiú, a testvér, a mátka, az apa egy személyben.
Ez a magyar misztérium Krisztus-fája.
A magyar vér nem hódítani akar, hanem áldozni.
A magyar vér nem zsákmányért, hanem kötelességért omlott ki.
A magyar vér bíbora az igazság tiszta fénye.

A vér visszaadja értékét mindannak, akikért és amiért hullott.

A magyar szabadságharc története 1848–49-ben

‡ Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János Theologiai Professzor, egykori Kedves Tanárom, Igaz Hazafi, egy tőle megszokott magas színvonalú tudományos igényű dolgozattal ajándékozta meg Kedves Olvasóinkat a dicső Forradalom és Szabadságharc 175. évfordulója tiszteletére.

(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!

Imádságos szeretettel köszönjük Professzor Úr áldozatos munkáját, további jó egészséget kívánunk nemzet és egyházmentő munkájához!

Jókai Mór, Kárpátia zenekar: A haza minden előtt

‡ Alfred Candidus Ferdinand zu Windisch-Gratz a császári-királyi csapatok teljhatalmú főparancsnoka volt, akit a magyarországi „lázadások” leverésére nevezett ki 1848 október 10. napján Ferdinánd császár, majd december 2. napján az új császár Ferenc József megerősítette posztján.
Már neki jelentette1849 júniusában:
„A lázadó magyar csordákat megsemmisítettem”

Juhász Gyula: 48 március 15.

Ó régi szép est… tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,
Dicsőséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézők tapsoltak neked,
Színházi est, melyen – ó büszkeség! –
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petőfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai
Tavaszi mámor sok nagy ifja még,

Színésznőd Laborfalvy Róza volt,
Ki Jókainak szívére hajolt…
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

‡ Az ártatlanok szenvedése az ateizmus sziklája, a legnagyobb érv Isten ellen.
Romano Guardini a halála előtt mondta: „A mennyországban meg fogom kérdezni, miért kell az üdvösséghez a sok félelmetes útvesztés, az ártatlanok szenvedése, a bűn?”
A theologia keresi a válaszokat, egyet kijelenthetünk:
Beteljesült igazság nincs a világban és sohasem lesz előállítható.
Kiálltunk az igazságosság után és remélünk az irgalmasságban.

Szarka Tamás – Wolf Kati: „Állnak az órák”

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

A Kárpát-medence legnagyobb kokárdájával, több napos ünnepségsorozattal emlékeznek Kolozsváron az 1848-as forradalomra
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szolzsenyicin
(Az írást a képre kattintva, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Nagyváradról posztolt Alain Delon fia, egy helyi pap által rendezett film forgatására érkezett
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Roger Waters: Könyörgöm, kössenek tűzszünetet!
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Száz százalék kegyelem
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. március 11.

A képek forrásai:
magyarulbabelben.net
kronikaonline.ro
magyarhirlap.hu
reformatus.hu
publicdomainpictures.net