„Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké” (Zsoltárok Könyve 28:9)

Dávid Júlia: Babba Mária
Patrona Hungaria

Magyar Testvéreim!

E klasszikus szépségű, örök imádságot hordozó zsoltár-költemény az Örökkévalóság Urának dicsőítésére emelkedik földi hajlékunkból a menny trónusához. Szövetségünk megerősítése a Szövetség Istenével, végső magyarázó elvként a Krisztusról való bizonyságtétel koronás himnusza, mely egyszerre kultikus és liturgikus.
Írja az egyház leghíresebb Zsoltár-exegetája, hogy olyan mélységű és erejű a hívek imája, hogy megtörténik a theophania!

AZ ÚR MEGJELENIK NÉPE KÖZÖTT ÉS SZÓL NÉPÉHEZ!
EZ MÁR NEM AZ EGYÉN KÉRÉSE, HÁLÁJA ÉS ÖRÖME, HANEM AZ EGÉSZ GYÜLEKEZETÉ! A NÉP ÉS A KIRÁLY EGYÜTT BÍZZA MINT DRÁGA ÖRÖKSÉGET ÉS TULAJDON NYÁJAT A JÓ PÁSZTOR BOTJA ÉS OLTALMA ALÁ!

Az egész Zsoltárt a prófétai szellem hatja át.
Ha gondoljuk:
Ha imádkozzuk:
Ha énekeljük :
Kivirágzik lelkünkben, kivirágzik életünkben, kivirágzik a csíksomlyói Kegytemplomban.

Role zenekar – Nem vagyunk árvák

Ki állt legközelebb Jézushoz ezen a földön?
Ki hordozta lelkében és testében Jézust?
Ki volt az egyetlen “igen” a földön?

AUGUSZTUS 15. NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA

ANYÁTOK vagyok a kezdetektől, és ANYÁTOKKÉNT szeretlek benneteket, a szívetek mélyén gyökeredzem.
ANAHITA sumér eredetű szavunk szeplőtelent jelent. Olyan női princípiumot jelenít meg, amelyet minden ősi nép szentnek tartott. Őt kérhetjük, ha oltalmat és szeretetet hívunk be életünkbe.
Ő Tejút, az Eget alátámasztó Életfa, az Élet vízével tele serleggel. Ő Emese, az ősanyai szerepkör újbóli megjelenítője. Álmos Édesanyja, kinek öléből fakad a tiszta forrás,a magyarság.

A NAPBAÖLTÖZÖTT ASSZONYT EGYEDÜL MI MAGYAROK NEVEZZÜK NAGYBOLDOGASSZONYNAK

SZENT ISTVÁN KIRÁLY HALÁLA NAPJA AUGUSZTUS 15. SZINTÉN E NAPON SZENDERÜLT EL BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, KRISZTUS URUNK ÉDESANYJA, KIT AZNAP MAGÁHOZ EMELT SZENT FIA A MENNY ÖRÖK DICSŐSÉGÉBE.

1038. AUGUSZTUS 15. NAPJÁN AJÁNLOTTA FEL I. KIRÁLYUNK A SZENT KORONÁT ÉS ÁLTALA SZENT HAZÁJÁT SZŰZ MÁRIA OLTALMÁBA

„Ekkor nagy jel is tűnt fel az égen: egy asszony a napba öltözve, és a lába alatt a hold, a fején pedig tizenkét csillagból álló korona, várandós volt, és vajúdva, szüléstől gyötrődve kiáltozott. Feltünt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány, amelynek hét feje és tíz szarva volt, és a hét fején hét diadém, farka maga után vonta az ég csillagainak egyharmadát, és ledobta a földre. És a sárkány odaállt a szülni készülő asszony elé, hogy amikor szül, felfalja gyermekét”
(Mennyei Jelenések Könyve 12:1-4)

P. Mobil: BABBA MÁRIA – Hallgassuk meg a dalt!

HAVAS BOLDOGASSZONY KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK

ATTILA HUN FEJEDELEM, A VILÁG EDDIGI LEGNAGYOBB URALKODÓJA

Valahol aláírtak valamit, valahol megalkottak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen az zárva örökre.
Ahová a magunk erejével, ezer esztendő munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsőfokot a magunk izmaival és eszével láttunk, a magunk vérével öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak le minket.
Tudjuk: miért
Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba, lelkünkön bilincs.
De tudom: talpra kell állnunk mégis.
De tudom: újra kell kezdenünk a nehéz, izzadságos munkát.
Tudom: vágni fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyen egy kemény régi nép lép majd velünk és utánunk újra csak felfelé.
Halljuk, látjuk és tudjuk immár, mert valóság: a régi Magyarország nincsen többé.
Nem akkor halt meg, amikor Párizsban temetését rendezték, de akkor, amikor ő maga is bejelentette, hogy igenis: nem vagyok már a régi.
Ez az igazság!
Mi pedig mai napig nem akartuk elhinni, hogy ez megtörtént, hogy ez megtörténhetett.
Mert megszoktuk a régit, szerettük, amit egykor megalkottunk.
Megtudtuk, hogy a nap nem ott kel fel, ahol lenyugodott.
Hittük, hogy az örök időkre a mienk úgy, ahogy azt mi magunknak alkottuk meg.
Napnyugat felé pedig ne nézzünk többé. Attól csak nehéz a szívünk és fáj a szemünk.
Senki sem fog segíteni minket, de akkor senki ne is sajnáljon minket.
Minket még a temetésre sem hívtak meg.
Kiáltó szó vagyok: ezt kiáltom.”

(Kós Károly: Kiáltó szó – részlet, 1921)

Transylmánia: Nem nyugszunk bele – Hallgassuk meg Reményik Sándor koszorús költőnk megzenésített versét!

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 1860 – Petőfi Sándor özvegyeként olvassuk el világirodalmi szintű versét, köszönve Dániának csodálatos szobrát Andersenért!

Szendrey Júlia

Gyermek vagyok bár, mégis jól tudom,
Mi a legszentebb a föld kerekén,
S hogy e szentségen akként függni kell,
Miként a gyermek anyja kebelén.

Igy csüggök rajtad, igy szeretlek én,
Magyar hazám, kedves magyar hazám!
Büszkén vallom be, hogy fiad vagyok,
S áldom a sorsot, hogy te vagy anyám!

S ha egykor majd kinőttek szárnyaim,
S észszel, erővel munkálni tudok,
Minden tettem egy áldozat legyen
Oltárodon, mit javadért hozok.

Mig csak az észnek egy szikrája ég
Fejemben, mint az éji fénybogár,
Hazámnak égjen, oltárzsámolyán,
Hiven virrasztó szerény mécssugár.

És mig erővel győzi két karom,
— Mint szegény hangya morzsalékait —
Kőt kőre hordok és igy emelem
Szentegyházadnak ékes falait.

S te élni fogsz, hazám, igy élni fogsz
Hü gyermekid ápolnak tégedet,
Kik, mint apáik, készek javadért
Örömmel adni vért és életet!

Csaba királyfi Csillagösvénye nyomán páros esztendőkben Kurultáj, páratlan esztendőkben Ősök Nyomában Ősök Napja programokat rendeznek Bugacon a hazafiak augusztus 12-14 napjaiban.
E három nap alatt láthatjuk és csodálhatjuk a világ legnagyobb lovas-nomád ünnepét korabeli viseletben, fegyverzetben, viselkedésben, örvendezve a turáni népek rokonságának.
A húsz ország képviseletében érkezett küldöttség tudja, hogy közös ősünk Attila hun fejedelem és mi vagyunk a legnyugatibb rokon-nép.
250.000 látogató számára feledhetetlen élmény Bugac, a 200 rendezvény, a jurta tábor, hol még nem volt lopás, szemetelés, intrika.
Lehet élni multik nélkül is. – Köszönjük Biró András Zsolt!!!

Baskíria – Bashkortostan – A sátornál – Hallgassuk meg e tiszta éneket és zenét a tiszta forrásnál, melyet elkerült a világ szennye, a globaló-gazdi.

Vágtázó Csodaszarvas: Hunok Csatája – Hallgassuk meg az utánozhatatlan őserejű dalt Grandpierre Attila fizikus-csillagász előadásában!

Nevezhetjük a zarándoklatot egy régi énekünk soraival: „Istennel járni lakozni, szent élettel illatozni”

Köszönjük a Hajdúdorogi Görögkatholikus Főegyházmegye szervezésében létrejött zarándoklat minden lelki áldását, hol láthattuk és hallhattuk a 300 fiatal közösségében a MAGYAR HŐSKÖLTEMÉNYT Dr. KISS GERGELY HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK VÍZILABDÁZÓT és FELESÉGÉT VALKAY ANNÁT.
A legenda valóság, a legenda igazság, a legenda jóság.

AZT MONDTA KISS GERGŐ: „GYERMEKKOROMBAN MAGYAR ZÁSZLÓKAT AKARTAM KITŰZNI MINDEN HÁZRA, MUSTANG LÓVAL AKARTAM VÉDENI A MAGYAR HATÁRT, HIMNUSZT AKARTAM HALLGATNI, – AMIT AZTÁN A VÍZILABDÁTÓL MEGKAPTAM A VILÁG TETEJÉN!!!
500 SZERB SEM TUD MEGÁLLÍTANI HA ELINDULOK!!!”

Hálásan köszönjük Istennek az életpályát, és áldást kívánunk Kiss Gergely zarándok testvérünk edzői és közéleti munkájához Szerettei közösségében!
Köszönjük Dr. Kocsis Fülöp Érsek-Püspök Úr és Horváth Zoltán Polgármester Úr nagyszerű házigazdai munkáját, hűséges és alázatos szolgálatát.
Jó volt magyarnak lenni Isten választottaiként a világ legtehetségesebb sportolóinak társaságában, tudva: MI VAGYUNK A VILÁG LEGNAGYOBB SPORTNEMZETE!

BENEDEK TIBOR MONDTA: „LEHET, HOGY NEM MINDIG MI VOLTUNK A LEGJOBBAK, DE MINDIG MI SZERETTÜK A LEGJOBBAN EGYMÁST”

Tekintsük meg a hajdúdorogi rendezvény fotóit!

Kárpátia zenekar: Hajrá magyar – Hallgassuk meg a kedves biztatást!

„Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje.”
/Zsoltárok Könyve 28: 8/

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

„Jó volt Tokióban magyarnak lenni”
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Hetven éve,1951.július 30-án kezdődött Márton Áron püspök pere a bukaresti Katonai Bíróságon
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Elhunyt Dobai István,volt erdélyi főgondnok
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Visszatérhet Irakba a legrégebbi irodalmi műkincs,a Gilgames-tábla
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

A nácik, a kommunisták és az eltűnt dollármilliárdok
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Palota lett a Regéci várból
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Rákóczi Vár – Szerencs
(A képekre nagyobb méretben is megtekinthetők, azokon kattintva!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. augusztus 14.

A képek forrásai:
davidjulia.hu
moramuzeum.hu
sokszinuvidek.24.hu
civishir.hu
romkat.ro
reformatus.hu
haon.hu
boon.hu

Vélemény, hozzászólás?