„Szállíts élelmet a tengeren, mert idő múltával visszanyered azt” (Példabeszédek Könyve 11:1!)”

Szerntháromság
(Sancta Trinitas)
Alkotók nevei: Anthony Van Dick, Pietro Novelli, Guglielmo Walsgart

Magyar Testvéreim!

Már ereszkedtek lassan a Nyeregből a Jézus-hágón a pünkösdi szentmise után, amikor a plébános atya derűsen odaszólt egyik kedves hívének, aki naponta benézett a plébániára, szüksége van-e valamire?, miben tud segíteni?
„Tudja János: Angyalok dolgára adtam magam, angyalok türelme nélkül.
Megtanultam Gyulafehérváron, majd Rómában, aztán Németországban, hogy bölcs ember nem téved el, a bátor nem fordul vissza.
Trianon gyalázatát ellenségeink a háttérben készítették, megfelelő alkalomra és időre vártak, amikor élesítik.
Így jártak el Krisztus Urunkkal is, egész életükben, üldözték, csúfolták, kétértelmű kérdéseket tettek fel neki hogy lejárassák, végig az ördöggel cimboráltak,aki az atyjuk, de míg nem jött el Szent Urunk órája, mindig általment közöttük.
Népünkkel is így történt, eljött a második Nagypéntek,1920. Június 4. napján.
Milyen érdekes az is, hogy a Magyarok Tragédiáját ratifikáló okmányt tudatlanul akkor íratták alá, amikor a pünkösdi ünnepkör kiteljesedik.
Ezzel üzent Isten, hogy Nagypéntek után következik a Feltámadás, majd a megszentelő Újjászületés!”


Az öreg székely elgondolkodva hallgatta fiatal papját, akit rajongva szeretett, itta minden szavát és elgondolta, kis csíki faluja egy új Márton Áront kapott püspök atyától!

Tóth Árpád: Bazsalikom

Az Újszövetségben négy helyen vannak felsorolva a Lélek ajándékai, mely mennyei erővel hirdeti, hogy minden üdvösséget nyert ember kapott legalább egy ajándékot a Szentlélek által.

✽ Szt. Pál levele Rómába, 12:6-8
✽ Szt. Pál I. levele Korinthusba, 12:8-10
✽ Szt. Pál levele Efézusba, 4:11
✽ Szt. Péter I. levele 4:10-11

„Az égen is megmutattad fenségedet!” (Zsoltárok Könyve 8:2) Lélegzetelállító felvételt küldött ősi galaxisokról a James Webb űrteleszkóp
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

‡ Pünkösd szent ünnepe a húsvétot követő ötvenedik napon kitöltetett a mennyei Jeruzsálemből a földi Jeruzsálembe, hol majd célba érve a szívekben és lelkekben, munkáját elvégezve visszatérjen a Szentháromság belső titkos végzéséhez.
Az egyháznak szüksége van a művészek zsenialitására: hogy tiltakozzon, hívjon és kiáltson!
Az angyal Mária, Erzsébet, Zakariás, József látogatásainál mindig használt költői képeket is, mely szimbólum a valóságon át vezetett a mennybe.
A költészet szavai összegyűjtik az ember szívében lakozó nyugtalan vágyakat.
Ez a munka lehetővé teszi a Léleknek, hogy cselekedjen, harmóniát teremtsen az emberi élet feszültségei és ellentmondásai között, hogy égve tartsa a jó szenvedélyek tüzét, és hozzájáruljon a szépség minden formájának növekedéséhez, ami éppen az emberi élet gazdagságán keresztül nyilvánul meg.

Prohászka Ottokár: Kő az úton

‡ Eleink sót, kenyeret, gabonát, fát, húst rakodtak szép renden uszályokra, melyek aztán szép lassan ereszkedtek alá Székelyföld, Máramaros, Felvidék forrásvidékéről, hogy aztán a Tisza és Duna torkolatvizeit elérve, további útjukra bocsájtják őket.
Trianon gyalázatos bosszúja új helyzetet teremtett a gazdaságban és a kereskedelemben is.
Kockázatos dolog vízre bízni a kenyeret, de nyereséggel lehet azt visszakapni, a hit kockázatos befektetése ez.
A magyarok még őrizték a régi viking és kelta világ zabolátlan vadságát, korlátlan szabadságát. Igénknek van egy másik üzenete is: a jócselekedetekre szóló buzdítás is van e sorokban.
Amit másnak adsz, az megbízhatatlan, mintha a vízre bíznád a kenyeredet.
Mégis adj bőségesen, mert nem tudod, mi vár rád.
Visszakaphatod, amit merészen odaadtál.
Megtanultuk, hogy jobb adni, mint kapni.
Pedig mellénk nem állt senki nemzetközi fórumokon, sőt még embargóval sújtottak.
Egészen 1938-ig be volt fagyasztva a hadsereg fejlesztése, el voltunk zárva a modern nyugati technológiáktól.

Extra Hungariam non est vita
Küldte Ft. Berkesi Sándor Testvérünk, a Kollégiumi Kántus Karnagya
(Az írás Rab Irén képére kattintva, új lapfülön olvasható!)

“A magyarok sohasem vártak hálát azért, hogy a kereszténység védőbástyájaként életük árán védelmezték évszázadokon át Európát”

Kiss Kata zenekar: Szétszórt gyöngyszemekhez

Írországi táj

‡ Arthur Griffith ír hazafi /1872, március 31. Dublin – 1922. augusztus 12. Dublin) Sinn Féin politikai párt megalapítója
Példa volt előtte az Osztrák-Magyar Monarchiában élő, forradalmat és szabadságharcot kirobbantó márciusi ifjak hőstette.
1848 rendíthetetlen hite, nemzeti összefogása, szellemi nagysága az osztrák-orosz intervenció ellenére is elvezetett a Kiegyezéshez, mely egy új,soha nem látott felemelkedést indított el.
1904-ben publikálta a The Resurrection of Hungary: A Parallel for Ireland MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSA c. művét, amelyben szorgalmazta, hogy az ír képviselők lépjenek ki az Egyesült Királyság parlamentjéből.

1905. november 28-án bemutatta „The Sinn Féin Policy” című művét a szervezetének a Nemzeti Tanács (National Council) első éves kongresszusán.
Arthur Griffith 1919-1921 között belügyminiszter, 1921-1922 között külügyminiszter. Hónapokig tartó tárgyalások után írták alá az ír-angol szerződést, mely létrehozta az Ír Szabadállamot.

Lavotta János a „magyar Orpheus”

Tállya

‡ Ószövetségi napi igénk imádsága Pünkösd és Trianon évfordulós emléke után adjon bölcsességet, értelmet, tudományt, tanácsot, erősséget, jámborságot, Istenfélelmet, hogy Trianon pokoljárása után a lángot őrizve jöjjön el Magyarország Feltámadása.

„És itt laknak, itt építettek neved tiszteletére szentélyt, és ezt mondták: Ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön reánk, megállunk ez előtt a templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van, és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket.
Mert nincs erőnk e nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk mit tegyünk, csak reád tekintünk.
Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!”


Jósafát, Juda királya imája – II. Krónika 20. fejezet

Ó, Mária, Isten anyja – Ének, orgona: Tóth Béla kántor Mátraverebély

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Rendkívül oldott hangulatban társalgott az őt piknikkel váró zalánpatakiakkal III. Károly király, aki túrázott is a környéken
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ft. prof. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr: Áhítat, 70 éves érettségi találkozóra
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Elhunyt Danielisz Endre nagyszalontai irodalomtörténész, Arany életének és költészetének kutatója
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Halld, Urunk, szózatunk, ha mi semmiségek áldozunk tenéked”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Zöldágazás, virágozás, királynézás, hespávázás
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön, pdf formátumban olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. június 10.

A kép forrásai:
kronikaonline.ro
boon.hu
sasplant.hu
magyarhirlap.hu
ir-kaland.hu
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
erdely.ma
reformatus.hu
szekelyhon.ro
publicdomainpictures.net