„Szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk” /Szent Pál apostol II. levele Korinthusba 7: 3/

Temető – Staglleo, Genova – Itália

Magyar Testvéreim!

A Királyzsoltár 2. versében csendül fel az író szívéből a hitvallás: „Szeretlek, Uram, erősségem!”
(Zsoltárok könyve 18:2)

Ilyen tisztán, forrón, személyesen nem buggyan fel máshol e vallomás Isten iránt. Erre a magányos és lélekből emelkedő hangra az Újszövetség felel Jézus bizonyságtételeiben, a Biblia szívében. Ha csak ezt az egy Igét őrizte volna meg az emlékezet, már a Kijelentés teljességét hordoznánk:
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Ő Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”
(Jn. 3:16)
„Szeressük Őt, mert Ő előbb szeretett minket”, – adja meg a végső megfogalmazást Szent János apostol I. levelében.

Dunakeszi partjain imádkozott így egy fiatal hívő pár az 1930-as évek elején. A nagytehetségű főmérnök és arisztokrata felesége az ég felé emelte a három fiú gyermeket, mint egykor Zakariás pap és Erzsébet asszony a kis Keresztelő Jánost: „Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az Ő útjait”
Még nem tudták, amit már előre leírt a költő-vátesz, csak mikor olvasták, hogy „gaz fátumok másként akarják”

Ady Endre: Az utolsó hajók – Olvassuk el a költőóriás remekbe formált művét!

Szabad, hű tenger volt a lelkem,
Nem érdemeltem,
Hogy most legyen fáradt, hullámtalan, holt,
Mert igazam volt, igazam volt.

Szabad volt minden lobogónak
S a mentő csónak
Tengeremen mindig meglelte partját.
Gaz fátumok másként akarják.

De két hajó szeli még küzdve,
Lesve és űzve
Egymást tépett lobogókkal: a fáradt
Félelem s a hetyke Utálat.

De mit utáljak, mitől féljek
És miért éljek?
Elsülyesztem még ezt a két hajómat,
Lelkem adom a Titkolónak.

A Titkoló, a Sors, az Isten,
Ez a sok Nincsen
Ne bántsanak: meghalt ez a hű tenger
S ásít sós, hideg, unott szemmel.

Isten meghallgatta az imádságot Dunakeszi partjain, és Ödön pap lett később Angliában, Árpád hegedűművész-karmester Svájcban.
Attila pedig: A bibliai 110. Zsoltárnak a Zsidókhoz írott levél 7:17 ad egyértelmű krisztusi, újszövetségi értelmezést: „Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint”
Gérecz Attila zsenije predesztinálta, hogy mint az öttusa válogatott legnagyobb tehetsége, aki mind az öt sportágban legyőzött mindenkit, a virtuóz hegedű fenomén, az őstehetség költő, német‑angol‑francia versek műfordítója, – aki 1950-1956 között Magyarország legkeményebb börtöneiben sínylődött. – hova érkezhetett volna el?
Sárospataki Református Theologia, olimpiai aranyak sora, pódiumok ünnepelt sztárja – minden lehetett volna, világklasszis volt. Benne nem csak Szülei, hanem Petőfi Sándor – Ady Endre – József Attila lelke és zsenije ölelkezett.
Irják, hogy 27 évéből 4 boldog nap adatott a magyarság eme tündöklő nagyságának. Köszönjük Isten gazdag áldását, hogy Gérecz Attilában ajándékra, életre, hitre, becsületre, kitartásra leltünk!!!

Gérecz Attila: Kis dal egy mosolyról – Olvassuk el a verset!

Kis dal egy mosolyról – 2000
(Ismeretlen rableánynak)

Mosolyod nem is nekem szólt,
csak a társnak szántad,
mosolyod csak szépen csiszolt
ékszere volt szádnak.

Mosolyod csak villanó volt
– beleringott vállad -,
s mosolyod új divatot hord:
hordja majd egy század!

Mosolyodon úszott a Hold,
én felléptem rája.
Fényt mosolyod sugara szórt
egy új, tiszta tájra!

Mosolyod az új Aranykort,
új embert ígérte;
mosolyod csak emberi volt,
– lehajoltam érte!

(Gyűjtő, Kisfogház, 1954.)

EAST 56′ – Az áldozatok emlékére – Az instrumentális zene kiművelt magyar művészeinek kedves bizonyságtétele, hallgassuk meg!

Pál apostol II. Korinthusi levelének eme szakasza napi igénk, ahogy volt múlt szombaton is az akkori Ige. A szeretet vallomása ez, melyet a gyülekezet, a korinthusi nép iránt érez, ami azért kezdetben nem volt könnyű és felhőtlen a széthúzás és szekértáborok miatt. És éppen ide írja meg a Szeretet Himnuszát. Isten válasza rajta keresztül.
Az Újszövetség legszebb görög nyelven írt vallomása ez, melyet a magyar fordítás ha lehet még tud fokozni:
„Szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk” – Egy szeretet-közösség hitvallása ez. Legyen bármi, jöjjön bármi, történjen bármi: Semmi el nem szakíthat bennünket Isten és egymás szeretetétől.

Sík Sándor: Isten lánca – Olvassuk el a piarista papköltő mennyei művét!

Nem, nem engedlek, fogom a kezed:
Az Isten lánca vagyok én neked.

Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel,
Komoly, virrasztó, nehéz szeretettel.

A ködlő múltat, akarom, feledd,
S állj meg hajnalló mélyeid felett.

És nézz magadba boldog félelemmel:
Isten szemével és az én szememmel.

És tépd el mind a félig-fátylakat.
Akarom: láss és megszeresd magad.

Hogy lásd magad: ifjúnak és igaznak,
Erősségnek és mosolygó vigasznak.

Lásd, hogy világol a boldog titok:
A zengő porta, mit Isten nyitott.

Akarom: keljen új életre benned
Alvó dala az építő igennek.

És mosolyogd rám, édes jó barát,
Az erős Isten élő mosolyát.

Bródy János: Ha én rózsa volnék – 40 évet késtetek, pedig „Szívünkben vagytok, hogy együtt éljünk, és együtt haljunk”, – zengte kórusban a 150000 székely hazafi Csíkszeredában az Illés zenekar első és utolsó koncertjén. Ruhánk könnyebben száradt mint könnyeink!

Október 31. A reformáció emléknapja.
November 1. Mindenszentek ünnepe
November 2. Halottaknapja

Az alábbi videó filmekkel és írással emlékezzünk 56 áldottaira, Isten kebelén nyugvó Szentjeinkre, Igéjével az Örökkévaló Országába távozó Drága Szeretteinkre!

Videó: prof. Dr. Bogár László: A legjobb, ha mindent kimondok

Videó: Szerettünk volna még élni

Irás: Gulyás Lajos református lelkipásztor kivégzése

Az írást a képre kattintva olvashatják!

Lorettói Litánia – Kiskunfélegyháza

2013. november 15. napján indult el Istentől rendelt útjára az Igei útravaló hazafiaknak címmel, – Kerecsenyi Tibor Testvérem gondolatából a Net-szószék.
Egyetlen vasárnap sem volt még azóta, hogy ne lett volna megírva és készre szerkesztve. Missziónk hiányt tölt be mind egyházi, oktatási és kulturális területen egyaránt.
Maximalisták vagyunk kezdettől, minden téren a legjobbra törekszünk, az igazat szépen művelni. Legnagyobb öröm Kedves Olvasóink elégedettsége, köszönete.
Anyaország, Kárpát-medence és a Diaszpóra magyarságának nagyvilága a „célpiacunk”, népünk forró szeretete, vigasztalása, akár tanítása evangéliumi szellemben.
Legutóbbi olvasói levél:

T. Mohácsi László és Kerecsenyi Tibor úr!

Tisztelettel emelem meg fejem a fenti alkotásukon.
Köszönöm, és köszöni minden barátom, akinek továbbítom ezt az oldalt.

Üdvözlettel:

Gaál Levente
nyugdíjas gépészmérnök

A reformáció öt Sola felismeréséből szóljon az első: SOLI DEO GLORIA – Egyedül Istené a dicsőség

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. október 31.

A Képek forrásai:
hu.realityandmyths.com
mek.oszk.hu
hetek.blog.hu
hu.wikipedia.org
felvidek.ma

Vélemény, hozzászólás?