„Te azért, fiam, erősödj meg a kegyelem által Krisztus Jézusban” (Szent Pál apostol II. lev. Timotheushoz 2:1)

Magyar Testvéreim!

A régi finn népi dallam megszentelt sorainak áldó igéivel köszöntöm Testvéreimet Drága Advent küszöbén, Szent Karácsony ünnepére várva, az egyházi év kezdetén. MARAN-ATHA Jővel Urunk Jézus Régi szép havas decemberek jutnak eszünkbe, amikor még tisztább, igazabb, emberibb volt a világ!
Vágytunk a családi találkozásokra, névestékre, örültünk egymásnak, – mert szerettük egymást!
Vágytunk a hittanórákra, a betlehemezésre, a tiszta hideg időben a szánkózásra, – mert szerettük egymást!
Vágytunk a templomi Istentiszteletekre, Urvacsoraosztásra, Újfehértón mind három felekezet temploma zsúfolva volt minden ünnepen, – mert szerettük egymást!

Te vagy földi éltünk Vezércsillaga

Ady Endre – Bubik István: Az Úr érkezése

‡ Alapigénk Szent Pál apostolnak hűséges, nagy tehetségű, végletekig becsületes tanítványához írott második levele.
Szerette Timotheust az életből már lassan az Úr elé készülő, páratlan adottságokkal megáldott apostol.
Pál apostol még ismerte Timotheus nagymamáját Loiszt, édesanyját Eünikét, mindez szinte garancia volt, hogy a fiatalban is meg vannak a hit és tudomány Istentől nyert kivételes erényei.
Szent Pál apostol ebben a levelében rendkívüli szellemi nagysága, Krisztus Urunkhoz és népéhez való ragaszkodása mellett felragyogtatja pedagógiai tehetségét is.
Bírtokában van az Ószövetség teljes zsidó-Szentírástudományának. Ismerte az apokrif irodalmat, az intertestamentális kort, a hellén világ hatását a Földközi-tenger, Kis-Ázsia, később a mai Európa területére nézve is.
Ezzel az örökséggel kopogtat be Timotheus lelkén-szívén, és teszi le nyiladozó tudása mellé a sajátját, tudván azt, hogy

„AZ EGÉSZSÉGES BESZÉD PÉLDÁJÁNAK TEKINTSD, AMIT ÉNTŐLEM HALLOTTÁL, A KRISZTUS JÉZUSBAN VALÓ HITBEN ÉS SZERETETBEN.
A REÁD BÍZOTT DRÁGA KINCSET ŐRIZD MEG A BENNÜNK LAKOZÓ SZENTLÉLEK ÁLTAL”

(II.Tim.1:13-14) – magvetése termékeny talajba hullott.

Csákány Marianna: Hű Jézusom kezébe – Keresztény ének – Köszönjük Kárpátalja csillagának égi csodáját!

Juhász Gyula: Karácsony felé

‡ „A textus ma is Jézus”, – mondjuk Adyval, valljuk Hitvallásainkban!

2022. ADVENT I. vasárnapjára ezúttal is megajándékozott bennünket Ft. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr,egykori Kedves Tanárom, az egykori Református Theologiai Akadémia, majd a Hittudományi Egyetem nagy tudású, Makkai László akadémikus örökségét tovább-hordozó áldott szívű lelki atyánk!
Igehirdetésének választott textusa:

„TE AZÉRT, FIAM, ERŐSÖDJ MEG A KEGYELEM ÁLTAL KRISZTUS JÉZUSBAN.
ÉS AMIT TŐLEM HALLOTTÁL SOK TANÚ ELŐTT, AZOKAT ADD ÁT MEGBÍZHATÓ EMBEREKNEK, AKIK MÁSOK TANÍTÁSÁRA IS ALKALMASAK LESZNEK.
VÁLLALD VELEM EGYÜTT A SZENVEDÉST, MINT KRISZTUS JÉZUS JÓ KATONÁJA”

(II.Tim. 2:1-3)

„EZÉRT TEHÁT MINDENT ELVISELEK A VÁLASZTOTTAKÉRT, HOGY ŐK IS ELNYERJÉK A KRISZTUS JÉZUSBAN VALÓ ÜDVÖSSÉGET ÖRÖK DICSŐSÉGGEL.
IGAZ BESZÉD EZ:
HA VELE EGYÜTT HALTUNK MEG, VELE EGYÜTT FOGUNK ÉLNI IS.
HA TŰRÜNK, VELE EGYÜTT FOGUNK URALKODNI IS.
HA MEGTAGADJUK, Ő IS MEGTAGAD MINKET.
HA HŰTLENEK VAGYUNK, Ő HŰ MARAD,
MERT Ő MEG NEM TAGADHATJA MAGÁT”

(II. Tim. 2:10-13)

Aurelius Prudentus: Ébredjetek! Fordította Babits Mihály

A hajnal szárnyas hírnöke
az új nap jöttét zengi már
és a lelkünket fölverő
Krisztus megint életre hív.

„Vigyétek!” – szól – „az ágyakat:
Mindent, mi álmos, rest, beteg!
Tisztán, virrasztva, józanul
várjatok: már közel vagyok.”

Jézust kiáltsa hát imánk
virrasztva, esdve, zokogón:
a tiszta szívet a feszült
ima szunnyadni nem tűri.

Vágd el az álmot, Krisztusunk,
törd meg az éj bilincseit;
oldd el rólunk a végső bűnt
s deríts új világot reánk!

Kárpátia zenekar A világtól elzárva – E dal is mutatja, mire képes a Tudás és Szeretet népe

‡ Olvassuk szeretettel Professzor Úr igei tanítását!

Isten gazdag áldása és imádságos szeretetünk kísérje Tanítónk további Életét jó egészségben, Szerettei Közösségében!

Adventi Ünnepek – 2018 (Adventi énekek)

Gyóni Géza: I. N. R. I. – Békéscsaba theologus zsenijének hitvallása, aki 33. születésnapján halt meg Szibéria lágerében drága hazájától 11 000 km-re.

Az út mentén, a faluvégen
Ott állt a Megváltó keresztje.
Két durva fából hevenyében
Valami ájtatos szegezte.
Esőbe, hóba korhadt fája,
Nap égeti, vihar veri,
Irombán van kivésve rája
A négy betű: I. N. R. I.

Kíváncsi gyermek – hányszor álltam
Az egyszerű kereszt előtt,
Gyermekszívvel hogy megcsodáltam
A megfeszített szenvedőt.
Tövisein is úgy szerettem
Borzongva elmerengeni
S ott állt a fán a megfejthetlen,
A rejtélyes I. N. R. I.

…egy asszony jött. Halovány képe
Maga az élő gyötrelem.
Csak odahullt a fa elébe
Búsan, szelíden, könnytelen.
S láttam, hogy arcán megcsillannak
Az enyhülő sziv könnyei –
Nem holt betű, élő beszéd volt
Már nekem az I. N. R. I.

Hogy gyönge szivbe tőrt ha vernek
Az álnok szivű emberek,
Megenyhit bánatot, keservet,
Ki mindnél többet szenvedett.
Csak menj elé hittel szívedben –
A szenvedőket szereti
A megfeszített Istenember,
A megváltó I. N. R. I.

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Az Évszázad mérkőzése London, Wembley Stadion 1953. november 25.

„A világ csodája az Aranycsapat, a mágikus magyarok nem játsszák, hanem varázsolják a labdarúgást”

NÁDUDVAR A NÉPI KÉZMŰVESSÉG FŐVÁROSA

A város rendezte meg november 22-én Hajdú-Bihar Megye Napját rendkívül igényes szervezéssel, szívből jövő szeretettel, a magyar lélek legnemesebb örökségével.
Köszönjük az évezredes örökséget hordozó Közösség hűséges fáradozását, Maczi Erika Polgármester Asszony hitből fakadó gondoskodó szeretetét, a Képviselő testület jó gazda módon gazdálkodó, otthont teremtő és jövőt építő szép magyar világát!
Jó volt magyarnak lenni Nádudvaron!
Gratulálunk a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által adományozott díjak Kitüntetettjeinek!
Isten gazdag áldása kísérje Nádudvar Közösségét jó egészségben és békességben!
Az Úr legyen mindnyájunk őriző pásztora!

Kitüntető díjakat adtak át Hajdú-Bihar Megye napján
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Orbán Viktor „revizionista” sálja fölött szörnyülködik a román sajtó
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szívbajt kaptak a románok a kolozsvári karácsonyi vásár magyar feliratától
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Felgyújtották a villanyt”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Azonosították a Hunyadiak és a Corvinok genetikai örökségét
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Alexandriai Szent Katalin

Michelangelo Amerighi da Caravaggio:
Alexandriai Szent Katalin

ÁLDOTT ADVENTI IDŐKET, BÉKESSÉGES KÉSZÜLŐDÉST KÍVÁNUNK TESTVÉREINKNEK SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. november 26.

A képek forrásai:
wikimapia.org
mapio.net
arioso.hu
stonedcampbelldisciple.com
erdely.ma
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
szoljon.hu
haon.hu
publicdomainpictures.net