„Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el.” „Ülj az én jobbomra” /Zsidókhoz írt levél 1:12-13/

Magyar Testvéreim!

1949 Karlovy Vary: Ludas Matyi – a legjobb férfi alakítás díjával kitüntetett
19 éves Soós Imre

A korai keresztyénség a mennybemenetelt megelőző napokat könyörgéssel töltötte. A tavaszi vetésért, és az előtte álló feladatok elvégzéséért imádkozott. A római katholikus egyház ma is ajánlja az áldozócsütörtök előtti imahetet. Később néhány protestáns egyház is átvette ezt a szokást, s Szent Urunk mennybemenetele előtti vasárnapot Rogate vasárnapjának, imádkozás vasárnapjának nevezte.
Grosics Gyula, a legendás Aranycsapat kapusa mondta el élete végén egy interjúban: „Azért védtem mindig feketében, mert pap akartam lenni. Igy lettem Fekete Párduc. De pap is voltam, mert kevesen tudják, – ma már elárulom, – hogy mikor a fiúk elől rohamozták az ellenfél kapuját, én mindig imádkoztam értük. A tele stadion közönségének moraja ilyenkor alig jutott el tudatomig”
Dosztojevszkij, Tolsztoj, Thomas Mann tudták, hogy az ember megváltás-éhes. Mert olyan hazugság van körülöttük lélekben, életben, vallásban, gazdaságban, politikában, és azt kell kimondani, ami ezek fölött van. Erre pedig csak a legnagyobbak képesek.

A legnagyobbak pedig a magyarok voltak, kik 1956. október 23. napjától megmutatták a világnak, hogy a legbátrabb nemzet, hiszen a világ legnagyobb katonai hatalmával került szembe, és vívta meg harcát életre-halálra az agresszor szovjet bolsevizmussal szemben.
Majd folytatódott Ausztráliában december hónapban, hova a nyári olimpiai játékokra utazott ki a pesti pokolból 111 csodás életpéldával sugárzó sportoló, kik összetett pontversenyben az Szovjetunió, USA, Ausztrália után a negyedik helyen végeztek Melbourne-ben. – Szívbemarkoló látással írta le Makkai Sándor Erdély püspöke (1926-1936) hogy, „mire lett volna képes a magyarság 1500 éves történelme folyamán, ha békén hagyják, és nem támadják külső és belső erők???”

„Amikor az egész világ azt kiabálta: Hajrá, magyarok!” – Tekintsük meg a kisfilmet!

A film megtekintéséhez látogassanak el Cooltour.hu oldalára!

Kárpátia zenekar dala is egy küzdelemről szól: Civitas Fortissima – Hallgassuk meg a dalt!

Azt gondolnánk, hogy a fényességes Európai Unió elhozta a béke, a jog és a jólét bőség asztalát, melyről Petőfi álmodott, és meghalt érette, keserűen téved.
A Románok Fóruma az alábbi felhívást tette közzé a kettős Csíksomlyói búcsú előtt:
A Románok Fóruma egy bejegyzésben arra szólít fel, hogy a román hősök napján, az ortodox mennybemenetel ünnepén, azaz június 6-án délután 5 órakor legyenek minél többen az úzvölgyi román hősi temetőben. És nemcsak akkor, hanem akárhányszor gyertyát gyújthatunk, ikont vagy trikolórt tehetünk sírjaikra. Romániában vagyunk a Dnyesztertől a Tiszáig, jelennel felelünk halottaink előtt – írják közösségi oldalukon.

Pál apostolhoz mérhető rendkívüli szellemi nagyság rendkívüli szellemi ereje ez a bibliai könyv, melyből vettem az alapigét. Tudtam, hogy az írásom szereplőihez ez méltó.
Tudásában és műalkotásában egyaránt kimagasló, önállósága, komoly keresztyén pátosza egy olyan emberre vall, aki nemzedékének legnagyobbjai közé tartozik.
Birtokában volt a zsidóság szentírástudománya éppúgy, mint az alexandriai iskola hellenista műveltsége és filozófiája.
E kijelentett mű csodálatos bizonyságtétel Krisztus megváltó hatalmáról, a kegyelem és a hit találkozásáról. Ezért mindig mindenkinek szól!!!
Ilyen szépen és igazán kevesen írtak Jézusról a történelemben:
„Ő ISTEN DICSŐSÉGÉNEK A KISUGÁRZÁSA ÉS LÉNYÉNEK KÉPMÁSA, AKI HATALMAS SZAVÁVAL HORDOZZA A MINDENSÉGET, AKI MIUTÁN MINKET BŰNEINKTŐL MEGTISZTÍTOTT, A MENNYEI FELSÉG JOBBJÁRA ÜLT”
/Zsidókhoz írt lev. 1: 3/

Tudta, ismerte és imádkozta e szent igéket 1930 nyarától Balmazújváros szélén Soós Imre atyánkfia és felesége Erzsike, mikor a szikes Hortobágy sarából és pelyvából vályogházat húztak, hogy a tíztagú család meghúzza magát.
A fénylő őstehetség, a parasztzseni ahogy mondták, 17 évesen a Színművészeti Főiskolán a felvételi tüzében meghódította a világot. A négyelemis fiú végigéhezte rövid életét, még a mezőn talált gyógynövényeket is hét testvérének adta oda. Hatalmas szavával a mindenséget hordozta, és csak édesanyja tudta, hogy esztendei gyorsan el fognak fogyni.
Mezitláb szavalta el Petőfi: Szülőföldem című versét, mely a világ tetejére röpíti. Olyan delejes erejű kisugárzása van. hogy az öt tagú bizottság megbabonázva nézi játékát.
Vámos László: „Skálája úgyszólván határtalan volt. Csalhatatlan ösztönnel és vele született stílusérzékkel rendelkezett, azzal, ami megtanulhatatlan és megfejthetetlen.
Azzal, amit zseninek hívunk. Soósban volt valami olyan többlet, ami minden osztálytársából hiányzott, – a legtehetségesebbekből is – valami megfoghatatlan báj, felhőtlen ragyogás, harmatosan naiv tisztaság. Semmit sem hozott osztályának évezredes szenvedéseiből, nem volt szája körül az a keserű vonás, szemében az a gyanakvás, ami a többiek tekintetében, amely mintha azt mondta volna: „Tréfa ez az egész, álom, ami velünk történik, a nadrágos emberek majd megint becsapnak bennünket.”
Ez az olykor gyűlöletté növekvő gyanakvás Soós Imréből teljesen hiányzott.

Tekintsük meg a nyitófotón Ludas Matyi szerepében!
A 19 éves színészbálvány arcán és tekintetében a magyarság teljességét hordozza, mikor a deresen ráverik a huszonötöt!

Ferrari Violetta – Soós Imre: Hej halászok, halászok – Hallgassuk meg a szép népi éneket!

Te pedig ugyanaz maradsz, mondja az Ige a testté lett Igéről. Benne nincs változás Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

„Így tehát egy új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét” /9:15/

„Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot: ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” /1:9/

El tudjuk képzelni, hogy fájhatott neki a cionista rákosi rezsim brutális magyar gyűlölete? Mikor Fábry nem engedi ki Cannes-ba átvenni a legjobb alakításért kapott díjat?
„Egy parasztot oda engedni a Riviérára?” – ez volt a válasza.
A 14 filmje közül a Körhinta hozta el számára a legnagyobb sikert, melyben Törőcsik Mari oldalán tündökölt. Tekintsük meg a fotón a filmművészet két csodáját!

A rövidre szabott 27 esztendő elegendőnek bizonyult, hogy neve örökre fennmaradjon a halhatatlanok pantheonjában. Isten igéje így adja elénk:
„Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem” /1: 13/
Dr. Perjési Hedvig orvosnő mindent megtett, hogy a pusztító örvénylésből visszahozza a meghasonló lángészt, de a sors úgy rendelte, hogy együtt omoltak Isten jobbjára.

Tekintsük meg a fotón a búcsúzó színészóriást, és sírhelyüket a Farkasréti temetőben!

„Éhe kenyérnek, éhe a Szónak,
Éhe a Szépnek hajt titeket.”

Ady Endre: Csák Máté földjén – Latinovits Zoltán színművész előadásában hallgassuk meg a vers igaz üzenetét!

(Tájékoztatjuk Kedves Testvéreinket, hogy az Igei útravaló hazafiaknak dolgozat megújult arculattal, jogvédetten, 2019. május 20. napjától már a facebookon is elérhető.)

Mohácsi László
Tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. május 25.

A képek forrásai:
femina.hu
cooltour.hu

Vélemény, hozzászólás?