„Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el” /Zsidókhoz írt levél 1:12/

Fatemplomok – Máramarosban

Magyar Testvéreim!

Drága Advent áldott idejét és alkalmát Isten kegyelme ebben az esztendőben is elhozta számunkra. Ott él bennünk Lélek által az ünnepi hangulat, és várjuk annak beteljesedését. Régi neveltetésünk és becsületességünk okán mindig igyekszünk ünneplőbe és szépbe öltöztetni otthonainkat, közösségi tereinket, lelkünket-szívünket.
Ez az Advent és ez a Karácsony azonban teljesen más élet-helyzetben talál bennünket. Aggodalom, félelem, gyász, kicsit jövőtlenség keseríti napjainkat, terheli életünket.
Ki gondolhatta még március szép idusán is, hogy egy ilyen esztendő próbál meg bennünket?, – mint ami egy hónap múlva már mögöttünk lesz! 2020 – Trianon 100
A szellemi-lelki-anyagi-technikai-informatikai értelemben is nagykorúnak gondolt emberiség térdre kényszerült egy láthatatlan erő előtt!
De lehet, hogy ezeknél több és más kell, ahogy a sértődött Csokonai Vitéz Mihály írta bele a hóba Keszthelyen Festetics grófnak, aki nem várt reá a Debrecenből odáig gyalogló költőre: „Nagyobb van itt mint gróf: költő!!!”

Ady Endre – Bubik István: Az Úr érkezése – Hallgassuk meg a költő-Vátesz istenes versciklusának eme remekművét a fiatalon elment remek színművész előadásában!

Nálunknál nagyobb probléma gyötör bennünket, és próbálunk igazodási pontokat találni. Komolyan kell venni az ember kiáltását: „Valami nagyon nem jó itt, és keresi a segítséget.”
Alapigénk napi igénk, mely remény és kapaszkodó tud lenni minden élethelyzetben.
Szent Pál apostolhoz mérhető szellemi nagyság írta e titokzatos, nagyszerű könyvet. Rendkívüli szellemi ereje, amely tudásában és műalkotásában egyaránt kimagasló, önállósága, komoly keresztyén pátosza egy olyan emberre vall, aki nemzedékének legnagyobbjai közé tartozik. Bírtokában volt a zsidóság Szentírás-tudománya éppúgy, mint az alexandriai iskola hellenista műveltsége és filozófiája. A nagy ismeretlen Író arcát Isten takarta el, mint egykor Mózesét mikor kősziklára állította.

„Te vagy földi éltünk” – Hallgassuk meg a hűséges gyülekezet bizonyságtételét az Úr Krisztus váradalmáról!

Steinbach József dunántúli református püspök írja tudományos magyarázatában e helyről:
„Jézus Krisztus nagyobb az angyaloknál, Ő nagyobb a láthatatlan világ seregeinél, Ő nagyobb minden emberfölötti segítő és ártó szellemi lénynél. Jézus Krisztus nagyobb a gonosz hatalmánál, minden ellenségnél. Jézus Krisztus nagyobb minden emberi, vallási, szellemi kiagyalásnál, és Ő nagyobb minden emberi hitetlenségnél is, annál is, amely amely semmiben sem hisz a tényekkel és képletekkel bizonyíthatóan túl.
Jézus Krisztus nagyobb a világ testi, lelki, szellemi káoszánál.”

Kárpátia zenekar: A világtól elzárva – Hallgassuk meg a dal áldott üzenetét, mely az égi tisztaság reményének sugara.

„Jézus Krisztus mindeneknél nagyobb. Ő az egyetlen megoldás. Ő a Megváltó!
A Zsidókhoz írt levél végig ezt hangsúlyozza! Hat ószövetségi igehellyel, hat fenomenális Zsoltárral igazolja azt, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a Megváltó!”

Az Omega Oratórium e műve áldott bizonyságtétel, ahogyan az Ige igazságát dalba öntötte: Boldog angyalok – Hallgassuk meg szent emlékezéssel!

Az alábbi két írás a tiszteletadás legmélyebb hangján szólal meg a legendás zenekar két alkotó művészéről, kiket három nap alatt vesztettünk el.

Csillagok útján : Benkő László és Mihály Tamás emlékére

(Az írást a a képre kattintva olvashatják)

Nánó Csaba, újságíró Erdélyi Napló

Hobo megható és drámai visszaemlékezése arról, hogyan segítette őt Benkő László a kommunista diktatúra évtizedei alatt

(Az írást a képre kattintva olvashatják!)

Földes László (Hobo)

„Jézus Krisztus nagyobb a világ mulandóságánál, mert ez a világ véges, Jézus Krisztus pedig legyőzte a halált. Az Isten jobbján ül, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Mi csak Őhozzá menekülünk, aki mindenkor ugyanaz marad, hiszen Őbenne van a mi üdvösségünk, életünknek egyetlen és maradandó megoldása.”

Jantyik Zsolt előadóművész, a Debreceni Művelődési Központ igazgatója egy hitvallásos költeménnyel ajándékozott meg bennünket: Aranyos Vasárnap – Olvassuk szeretettel Kedves Testvérem művét!

Aranyos Vasárnap

Szivemben a templom,
Templom az én Testem,
Testemben a Lelkem
Aranyosra festem.

Festem aranyosra,
Várom születését,
Kisded sóhajtását,
Édesanyja Fényét.

Gyermeke sírását,
Világ születését,
Sötét félhomályból
Népem ébredését,

Templom az én népem
Nemzetem a Lelke,
Mosolygott az Isten,
Mikor kilehelte.

Ébredj, drága Templom,
Nyisd ki ablakidat,
Csak a Fényes Napban
Látod meg Magadat!

Csak a fénylő Isten
Teremtő vizében,
Édesanyánk síró
Könnyei tükrében!

Ne sírj Édesanyánk,
Örüljön a Lelked!
Tékozló Fiaid
Megint hazamennek!

Hazamennek megint,
Hazajönnek végre,
S ölelő karodból
Néznek fel az Égre!

„Te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el” – Ez más, ez új, ez nem fejlődhet.
Beletartoznak az atyák, és beletartozunk mi, az eschaton, a végső megoldás.
Szent Urunk méltósága a Kijelentés tökéletessége, végleges bizonyság a Fiú méltósága és dicsősége mellett.
Itt vagyunk a kiindulási tételnél: milyen hatalmas Krisztusunk van. Az Ő születése napjára készülünk, ez az ünnep igazi üzenete és lényege. A Róla szóló beszéd!!!
Ne hagyjuk, hogy a multinacionális vállalatok áru dömpingje maga alá temesse a Karácsony mélységes mély megváltói gondolatát.
Jelen van a világ teremtésénél, fenntartásánál, megváltásánál, igazgatásánál, megszentelésénél.

Tekintsük meg tisztelettel és szeretettel prof. Dr. Ft. Hegedüs Lóránt Püspök úr zseniális előadást, valamint leánya Hegedüs Zsuzsa lelkipásztor-énekművész szolgálatát!

Végül az egészet összefoglalja a 110. Zsoltár, ahol a távozó öreg király átadja az új királynak a hatalmat. Az ószövetségi király és főpap előképe Krisztusnak, a Messiásnak.
A Zsidókhoz írt levél nagy tanítása az, hogy a názáreti Jézus engedelmessége és áldozata útján dicsőíttetett fel Krisztussá, Örökkévaló Főpappá.

Isten dicsőségét és az emberek békességes örömét szerette szolgálni a tegnap elköltözött Balázs Fecó előadóművész is. Megrendítő halálhírek sokasága szomorítja nehéz novemberünket, az elmúlás havát.
Sitke kápolnája keze munkájának és művészetének eredményeként csodásan megújult.
E dal legyen tiszteletadás és részvét mindazok felé, akik szerették szerény, és lelkiekben gazdag életét: Anyám vigasztalj

ÁLDOTT ADVENTI IDŐKET, ÉS LELKI CSÖNDESSÉGET KÍVÁNOK TESTVÉREIMNEK!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. november 28.

A képek forrásai:
turistamagazin.hu
erdelyinaplo.ro
hu.wikipedia.org
apamondta.hu

Vélemény, hozzászólás?