„Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk: hogy s mint vannak” (Apostolok Cselekedetei 15:36)

Szép volt fiúk

Magyar Testvéreim!

Számomra a Szentírás valamennyi szerzője spirituális géniusz. Lényegtelen, hogy egy próféta pásztor volt-e mint Ámos, vagy egy apostol halász volt-e mint Péter. Magánügy is lehetne akár, – de nem az, – amikor régen többször azt hallottam templomi szószékről: „Ezek a szentírók egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan emberek”.
Ilyenkor a gyülekezetet sajnáltam akik aligha érzékelték, hogy „tanult kollégám” éppen őket kezelte szellemi kiskorúként.
A prófétai, apostoli kiválasztás és elhívás maga a kegyelem titkokkal szentelt csodája.
– 1969-ben azt kiáltotta a világ: ember a Holdon!
– 2000 esztendeje pedig Isten a Földön!

Az angyal Himnuszát imádkozta Boldogságos Szűz Mária: „Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Istenben, az én Üdvözítőmben, hogy reátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: mert íme, mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék, mert nagy dolgot tett velem a Hatalmas, és Szent az Ő Neve, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.”
(Lk. ev.1:47-50)

Újszövetségi napi igénket olvasva belerendül lelkünk ha Szent Pál apostol lelkiségéből próbálunk valamit megérteni,és most tegyük zárójelbe utolérhetetlen szellemi nagyságát.
Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak:
„Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk: hogy s mint vannak”.
Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult, bejárta Szíriát és Ciliciát, és erősítette a gyülekezeteket.

A Szentlélek mélységes ereje hogyan ragadta magával ezeket az embereket?, és küldte el mások felé az örömhír, a tanítás és vigasztalás gyógyító erejével!

A világtörténelem legdinamikusabb egyénisége, írja róla Ravasz László nagy püspökünk. Végig akarja látogatni azokat a gyülekezeteket, amelyeket első térítői útján alapított.
Abban a világban szinte gyalog, esetleg karavánnal, néha hajón. Bejárni Szíriát és Ciliciát gyalog 40°C melegben szinte elképzelhetetlen a ma embere számára.
Hány lelkész mondta el, hogy a 20 km-re lévő esperes kiváló autóval soha nem nézett felé, mert nem érdekelte a sorsa, de ami a fájóbb, a gyülekezet sem volt fontos számára.
Mekkora szív és lelki erő kellett valamennyi testvért valamennyi városban felkeresni? „LÁSSUK: hogy s mint vannak?”
Petőfi Sándor lelkének drága sorai csengenek vissza:

„Hát hogymint vagytok otthon Pistikám?
Gondoltok-e úgy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.”

Ady Endre – Latinovits Zoltán: A föl-földobott kő – Hallgassuk meg a költő – Vátesz zseniális művét a színészkirály előadásában!

Az egyházkormányzás, lelki gondozás, lelkipásztorkodás, pedagógia, pszichológia olyan utolérhetetlen szárnyaló iskolája amit Pál apostol hűséges munkatársaival végez, melyhez foghatót nem ismer sem a történelem, sem az üdvtörténet.
Milyen boldogok lehettek azok a sokszor csak felszínesen megismert testvérek, akikhez bekopogtak. „LÁSSUK: hogy s mint vannak?” És sokszor ennyi elég is. Jön valaki az Úr Jézus nevében és meglátogat, kérdez, szeret, vigasztal, bátorít.

Ábrányi Emil: Él a magyar – Olvassuk el az egyik legszebb magyar verset!

Fessétek bár sötétre a jövőt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgő, hosszu gyászról,
Mély sűlyedésről, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentűl hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temető a mult!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen… ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdő virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bűnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát –
Hogy a szabadság leghűbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdől:
A te szabadság-szerető szivedtől
Új lángra gyúlad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!

Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket űl!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erős, nagy hittel, rendületlenűl:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!

Pest 1850 – Szentendre 1920

„És erősítette a gyülekezeteket”

Ki van találva akár 4000, akár 2000 év óta. Mindkettő igaz. A próféták és apostolok pásztorai voltak a nyájnak. A reá bízott közösséget legeltetni és őrizni kellett élete árán is.
Hangsúlyos az Újszövetségben Péter apostol háromszori megbízása a Feltámadt Krisztus által.
Korunkban 365 napon át zúdul a média különböző helyeiről amit látunk, hallunk és olvasunk. Ebben a rögös élethelyzetben kell erősíteni közösségeinket, ahol már a puszta megmaradás is komoly eredmény.
Próféták sora, Boldogasszony, Pál apostol munkatársaival bibliai példaként állnak és élnek előttünk, akik hűek maradtak az Egyház Urához és népükhöz!

Az alábbi nyolc kiváló világutazó tudós hazafi ebből az életre szóló szép bibliai igéből táplálkozott, mikor nekivágtak a „rengetegnek”, dicsőséget szerezve a magyar névnek!

Körösi Csoma Sándor: „Tiszteld a múltat és éltesd tovább”

Duka Tivadar: „Hű maradtam Görgey Artúrhoz, 48 eszméjéhez, így tisztelegtem Körösi Csoma Sándor életrajzának megírásával”

Vámbéry Ármin: „A fanatizmus túlságából rendszerint csak rövid az út a kételkedéshez”

Stein Aurél: „Messze kimagaslik a Selyemúton Marco Polo”

Goldziher Ignác: „A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait keljenek át rajta, majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, maguk építsenek hidakat”

Xantus János: „Nem az aranyláz fűtött, nem kerestem Winnetou hősében Old Shatterhand szerepét sem”

Germanus Gyula: „A görögök szerint akkor lesz majd boldog a világ, ha nem államférfiak, hadvezérek, politikusok vezetik, hanem tudósok”

Baktay Ervin: „Ha magasabbra emeljük is lelkünkben a magunk hitének szépségeit, és büszkébb polcra helyezzük tudásunk nagy céljait – azért ne higgyük, hogy az Ember mindig csak értelmetlenül, ostobán s egészen céltalanul csetlik-botlik”

Énekek Szent László király tiszteletére a csiksomlyói Kegytemplomban
Előadja:  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék népdalénekes növendékei
(A videó a képre kattintva, külön lapfülön, a gloria.tv oldalon tekinthető meg!)

E Turul – madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat

Ünnepelt művész a chicagói világkiállításon
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

A keresztény értékeket hirdeti a Nagyváradon kiállított,Szent Lászlót ábrázolóvirágszobor
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Hungarikummá nyilvánították a vallásszabadság törvényét
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Megújult és igazi zarándokhely lett a borsi Rákóczi-kastély
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Harminc éve szabadon
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Bogár László: Kis magyar pártológia
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Széken és az aranyosszéki Várfalván is magyar ovodák újultak meg
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Évszázadokra tervez Nagyenyed: új óvodát-bölcsődét és modern tornakertet kapott a kollégium
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Gyurcsany a porondmester saját cirkuszában
(A videó a képre kattintva, külön lapfülön tekinthető meg!)

Békéscsaba Római Katholikus Templom

Kormorán zenekar: Három határ – Hallgassuk meg a dalt!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. június 26.

A képek forrásai:
promotions.hu
hu.wikipedia.org
en.wikipedia.org
hiresmagyar.network.hu
erdelyinaplo.ro
kronikaonline.ro
boon.hu
magyarhirlap.hu
mandiner.hu


Vélemény, hozzászólás?