„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel” /Szent Péter apostol I. levele 1:22/

Kovászna-megye, Gelence: Szent Imre templom
Búcsúmenet Gelencén

Magyar Testvéreim!

A klasszikus kapitalizmus legkorábbi kizsákmányolt közösségei a nagy angol iparvárosok és kikötők peremén éltek, hol 72 órás munkahét után egyetlen örömük és vigaszuk az volt, ha vasárnaponként részt vettek egy istentiszteleten. A lelkipásztoraik ugyan olyan nyomorultúl tengették életüket, mint híveik.
John Wycliffe, John Wesley, George Fox, Charles Spurgeon, Vincent van Gogh a legnagyobbak voltak, de sok ma már névtelen hűséges szolga az evangélium-szerinti jó pásztor tudott maradni egy életen át. A hollandiai Dordrechtbe zsinatot hívtak össze Németalföld, Svájc és Nagy Britannia gyülekezeti részvételével 1618-1619 között, hol a fél éven át tartó üléseken nem csak hittani kérdésekben hoztak határozatot, hanem szociális kérdésekről is tárgyaltak.

A nagy angol megújulás imája ez volt:

„Tölts be, tölts be Szentlélek,
Jobban, mint tele,
Hisz legkisebb edényed vagyok,
És nagyon túláradhatok”

Miért van szükségünk a Szentlélekkel való beteljesedésre? Az 51. Zsoltár 12. verse adja meg a magyarázatot: „Tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem”! Azért is szükségünk van a Szentlélekre, hogy megdicsőíthessük Krisztust. De hogyan is dicsőíthetjük meg Krisztust? Ha Istennek élünk, bízunk benne, szeretjük őt, engedelmeskedünk neki, törvényeit betartjuk.

Szent Péter apostol levele olyan erővel, hittel, karizmatikus képességgel szólítja meg a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában élő keresztyéneket, Isten igazi választott népét, akik jövevények és idegenek a földön, de útban vannak igazi hazájuk felé.
Apró helyi elnyomásokból rendszeres keresztyén üldözés bontakozik ki.
Keresztyén üldözést ne a nagyvilágban keressük. Közelebb is van: prof. Dr. Fabiny Tibor mondta el a Kossuth rádióban „A helyi egyházakban, ahonnan kiszorítják a hitvallókat, a »másként gondolkodókat«, vannak akik érte élnek, és vannak akik belőle élnek nagyszerű gazdagságban!!! Falig tolnak, aztán rád kiltják, hogy te vagy a bajkeverő. Vannak mamelukok, mimelők és álruhások. Az államot képviselik az egyházban, és nem az egyházat az államban. Isten neve csak körítés”
Így van megírva alapigénk:
„Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által”
(I. Pt. 1.22-23)

Augusztus 24. napján tartotta hagyományos ülését az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság. Örökérvényű értékeink ezekben az időkben is kapaszkodót és irányt tudnak mutatni.
(Magam is öt évet dolgoztam a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár Bizottságában, hol sok-sok helyi-települési értékét, kincseit javasoltuk bevenni a Megyei Értéktárba)
Erdélyi testvéreink a Magyar Értéktárba az alábbi lelki-, szellemi-, tárgyi kincseket javasoltak felvenni, mely Isten Igéjének örökbecsű igazságát szólaltatja meg Péter apostol lelkében és tollán.

  1. Székelyföldi mofetták
  2. Kolonics István orgonaépítő mester életműve
  3. Székely Himnusz
  4. Szent László király erdélyi öröksége
  5. Szelek barlangja
  6. Sebes-Körös Szurdokvölgye
  7. Révi szoros Zichy cseppkőbarlanggal való kiegészítése
  8. Haszmann Pál életműve és hagyatéka

Kárpátia zenekar tervét nem csak az ötlet szintjén tudjuk támogatni: Az Irredenta – Hallgassuk meg a dalt! Vesszen Trianon! Éljen Nagy-Magyarország!

„Tisztítsa tovább lelkünket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre” Ft. Prof. Dr. HEGEDÜS LÓRÁNT PÜSPÖK ÚR. emeritus professzor előadása, melyet Zengővárkony református templomában mondott el már nagybetegen, halála előtt hét hónappal. Ide még be mertek engedni, mondta keserű derűvel.
Az üldözött zseniális tudós életművének koronája lett a 4 kötetes költő-vátesz Ady, melyben 2000 oldalon elemzi verseit a Kozmosz legnagyobbjának a Kozmosz legnagyobbja!

Hallgassuk meg a képernyő teljességében a teljességről szóló örök életnek beszédét!

Könyvtárunk becses kincse Püspök Úr valamennyi műve, melynek olvasása hatalmas szellemi élmény és kihívás, a Lélek legmagasabb dimenziójába történő utazás.
Tekintsük meg a dedikált Ady-köteteket!

Kormorán: Hazafi – Hallgassuk meg a szép dalt!

Szeretem olvasni Péter apostol leveleit. Rendezettsége, belső struktúrája, szép kifejezései, mély theologiai üzenete, missziói lelkülete mindig tud újat mondani.
Egyedül Isten szent, neki a természete, a lényege a szentség. Csak belőle hullhat a világra, dolgokra és személyekre származtatott szentség.
Mivel a világ bűntől megromlott természete szerint ehhez az kell, hogy amit meg akarunk szentelni azt kivegyük, elkülönítjük a világból, és rendeltetésszerűen Istennel közvetlen kapcsolatba hozzuk. Isten is így cselekszik, mikor magának egy népet, gyülekezetet választ ki: elkülöníti a világtól és a maga céljainak szolgálatára rendeli.
Szentség és szeretet egymást tartja és igazolja. A szeretet nélküli szentség képmutatás, farizeusi gőg, a szentség nélküli szeretet tisztátalan, ösztönös, lejtőn lefelé csúszás.
Szentség és szeretet gyümölcse és bizonysága az újjászületésnek.

Isten megszentelő és kiválasztó kegyelmének áldott munkája a 750 éves magyar alapítású Pálos Rend újjászületése Nagy-Magyaroszágon.
ALÁZATTAL A FÁK KÖZÖTT: ÚJ MAGYAR KOLOSTOR ÉPÜL HARGITAFÜRDŐN – Olvassuk el az örömteli híradást a képre kattintva olvashatják!

Radnóti Miklós – Reviczki Gábor: Nem tudhatom – Hallgassuk meg a gyönyörű költeményt!

A tiszta lélek szép
Az igazság iránti engedelmesség szép
A képmutatás nélküli testvérszeretet szép
A romolhatatlan magból újjászületett élet szép
Isten élő és maradandó Igéje szép

(Milyen nagyszerű öt estés evangelizációt lehetne tartani ebből az egyetlen igeversből minden rizsától mentesen)
Jézus és az apostolok szépsége jellemükben rejtezett. Pál apostol szerint is a belső ember a szív szépségét tükrözi. A belső ember tudja szemlélni Istennek teremtett világát, ahogy János Pál pápa írta a Művészeknek levelében.

Vörösmarty Mihály – Koncz Gábor: A merengőhöz – A Szózat költőjének felséges versét hallgassuk meg a kiváló művész előadásában!

Erdélyi felekezetek lelkészei nyilatkozták, hogy megmérgezi az emberek lelkét félelemmel a járvány. Az egzisztenciális aggodalom, a bizonytalanság, az új kihívások megannyi terhet rónak. Rombolja a szépet, az emberi kapcsolatok harmóniáját, elülteti a lelkekben a bizalmatlanságot.
Kinek higgyünk? Ki hazudik? Ki fog ezen is meggazdagodni mások nyomorúságán, mint a kora közép-kor klasszikus kapitalizmusának, a világ gyarmatosításának hajnalán?
Törékeny és sikeresen manipulálható világunk a globális média-terror gépezete által. Bárkiből fel tudnak építeni ördögöt vagy angyalt.
A normalitás küzd az abnormalitással. Irányítottá vált az elidegenedés, programozzák a káoszt. El vannak napolva a boldog szertartások, mint esküvő, keresztelés, konfirmáció, bérmálás. Lecsap a kommandó és büntet, elrontva egy életre a szép ünnepet. Temetéseken nem lehet jelen csak néhány ember, míg eddig sok száz fős tömeg énekelt és imádkozott ősei örökében. Nincs biztos válasz, nincs felelős, előítélet és gyűlölet lesz úrrá ott is, ahol eddig szeretet honolt.
Az ördöggel szemben csak hittel és tudással lehet felvenni a harcot, ahogy tette Szent Urunk megkísértése idején.

Számunkra az a nagy gond most, hogy márciustól szállításra készen áll jószívű adományozóink jóvoltából nagy mennyiségű kiváló ruha bezsákolva, több száz könyv valamint oktatási eszközök Szilágylelére. Ősz beköszöntével most lenne mindenre szükség. Félő, hogy újabb félév tárolása károsítja az árut.

Imádságban hordozzátok missziónk eme szolgálatát is!

E vélemények után hallgassuk meg professzor úr tanítását:
prof. Dr. Bogár László: Cov IDIÓTIZMUS, avagy állj, ki vagy Covid?

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. szeptember 5.

A képek forrásai:
kirandulastippek.hu
caesartransilvania.ro

Vélemény, hozzászólás?