„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást.” (Szent János apostol ev. 13:34)

Lángoló csillagok (NASA)
Benczúr Gyula: Napkeleti bölcsek
(1911 Nyíregyháza)

Magyar Testvéreim!

Nagy öröm látszott beteljesedni Joachim és Anna életében, hiszen Mária nevű gyermekük élete egy egészen új világ kezdete.
Az angyalok számára felfoghatatlan, az emberekre nézve felséges, örök idők óta elrejtett dicsőséges titok, Anna ölébe oda helyezi az isteni leányzót, a gyermekként hordozott Máriát, kit a minden idők Királyának hajlékául szemelt ki, kihez tiszta szívvel esdünk így kiáltván: „Imádd, mint a kereszténység Szószólója, Fiadat és Istenedet érettünk, hogy üdvözítse lelkünket.”

MENNYBŐL JÖVÖK MOST HOZZÁTOK,
ÉS ÍME, NAGY JÓ HÍRT MONDOK,
NAGY ÖRÖMET MAJD HIRDETEK,
MELYEN ÖRVEND TI SZÍVETEK.

Érmindszent 800 éves Római Katholikus templomának mellékoltára

Juhász Gyula: Betlehemes ének

A 8 BOLDOG MONDÁSRA MÁR CSAK 4 JAJ A FOLYTATÁS SZENT URUNK BESZÉDÉBEN

‡ 1980 karácsony vigiliája délutánján erős súllyal nehezedett reám Tiszalúc állomáson leszállva az ünnepi szolgálatok terhe.
A fojtogató ködben megérkezve a patinás parókiára, katonásan annyit mondott Dr. Tóth Albert lelkipásztor: „Ma este hatkor már te szolgálsz”
„Istenem, mi mindent tanultam, mi mindent szeretnék elmondani a legszebb ünnepről, de mi lesz, ha nem jut eszembe valami a tele templomban ennyi komoly felnőtt ember előtt?, – itthon van a híres család minden tagja, 24 évesen ide küldtek legációba a Református Kollégiumból, ó én, ki segít itt most rajtam?”

Zámbó Jimmy: Mennyből az angyal – Pásztorok, pásztorok

Sinka István: Karácsonyi ének

Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre.
Verset énekelni, ellágyuló szájjal,
Jézus kis csöppségnek, s lóbálni lámpással.

Megajándékozni Boldogasszony-anyát
áhítattal, s kérni: mutassa kis fiát.
Mondókát mondani, ott állani elől,
s kérdezősködni mi új megváltónk felől.

S számára, hogy szives üdvözletet hagyunk…
Egyszerű nagy csizmás falusiak vagyunk.
Üdvözletet annak, aki megöletett
azonnal a drága mihelyt megszületett.

Jézus kisurunknak lábainál megholt
szabadítónk, ki a szabadság lelke volt.
– Énekelni kéne karácsonyestére,
ráférne az ének sok híres legényre

Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt, mintegy erőpróbaként a későbbi nagy pusztai kísértésre készülve.
A Sátán épp az Édenkertből jött és így dicsekedett:
„Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétkekkel, zsákutcákkal, széles kapukkal, amelynek nem tudnak ellenállni.
Mind az enyém lesznek!”
„Mit fogsz csinálni velük?” – kérdezte Jézus.
„Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak, aztán hogyan váljanak el egymástól.
Feldühítem őket, megtanítom arra is, hogy gyűlöljék egymást, kínozzák egymást, lenézzék egymást.
Ráveszem őket, hogy szenvedélyek rabjai legyenek, találjanak fel fegyvereket és öljék meg egymást.
„Nagyon fogom élvezni!” – mondta a Sátán.
„Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?”
„Megölöm őket!” – felelte a Sátán.
„Mennyit kérsz értük?” – érdeklődött tovább Jézus.
„Nem kellenek neked azok az emberek, nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megkorbácsolnak, megátkoznak és végül megölnek. Nem kellenek ők neked.”
„Mennyit kérsz értük?” – kérdezte újból Jézus.
A Sátán végig nézett Jézuson, és megvető gúnnyal mondta:
„A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!”
Jézus így szólt: „Megegyeztünk!” – aztán kifizette az árat…

J. S. Bach: Jöjj, népek Megváltója

Ady Endre: Séta bölcső-helyem körül

Ady Endre: Kis karácsonyi ének

‡ Ft. prof. Dr. Dr. Csohány János lelkipásztor Testvérünk, egykori Kedves Tanárom, ezúttal is megajándékozta mélyre evező igehirdetésével Olvasóközösségünket Krisztus Urunknak áldott születésén.

(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szívből köszönjük Professzor Úr szolgálatát, mely építette, tanította, vigasztalta lelkünket.
Isten gazdag áldása kísérje további életét jó egészségben, Szerettei közösségében, nemzetünk és egyházunk javára.

Sass Szilvia: Ave Mária

Wass Albert: Karácsonyi mese

‡ Nemes, szép hagyományunk folytatásának gyümölcse, hogy ennek az esztendőnek karácsonyán is megtisztelte honlapunk népes Olvasóközösségét Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Elnöke, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének Elnöke.

„Szívből jövő, ha olyat adsz, amit te magad készítettél.”– Polcz Alaine.

Tevékenykedni, dolgozni szeretteink boldogságáért rendkívül felemelő, még ha olykor kimerítő is. A karácsonyra való „rákészülés” hosszabb, mint maga az ünnep. Az ünnep már a beteljesedés. Emlékszem, gyerekkoromban mikor a ház már ragyogott, elkezdődött a sejtelmes sugdolózás, a pici kezek szorgoskodása, az apró ajándékok készítése. Valójában azonban a csoda Szentestén, a sötét szobába belépve ért minket. A gyertyáktól fénylő karácsonyfa, és a csillagszórók ragyogásában tündöklő, saját magunk által gondosan elkészített díszek, mézeskalácsok, habkoszorúk, fényesre dörzsölt piros almák egyszerre alkották. Ott akkor, abban a pillanatban megállt az idő. Tátott szájjal, ámulva hallgattuk nagyszüleink varázslatos meséit, miközben a szobát átjárta a mazsolás kalács és a fenyő illata. Mérhetetlen boldogság és nyugalom szállt meg, nem akartam, hogy vége legyen. Azóta már tudom, a csoda bennünk van és bármikor előhívhatjuk, megélése csak tőlünk függ. Ugyanakkor sajgó szívvel írom most ezeket a gondolatokat, hiszen ott, ahol ropognak a fegyverek, nehéz ebben hinni. A béke nem természetes dolog. Összetör a lelkem, ha arra gondolok, oly’ sok kisgyermek van a világban, aki most is várja a csodát, de nagy összefogás, sok-sok áldozat és segítség kell hozzá, hogy idén is érezzék: létezik. Rengeteg lélek szorul most pártfogásra. Nem véletlenül választottam köszöntőm elején az éppen 100 éve született Polcz Alaine író, pszichológus gondolatait. Kevesen ismerik, pedig egy különleges és csodálatos nő volt. Ő volt az, aki megalkotta Magyarországon a játékterápiát a gyerekeknek, és ő volt az első, aki játszószobát, mesebirodalmat hozott létre klinikai osztályon. Háborús helyzettől függetlenül számos ilyen pártfogóra van szükség, hiszen a karácsony mindenkié, a karácsony mindenkinek, mindenhol jár. Nehéz idők járnak és ezekben a nehéz időkben a hitünk az, ami erősít bennünket. Fontos, hogy a hétköznapok forgatagában hagyjunk a szívünkben egy pici csodát az elképzelhetetlennek. A hitben megnyugszunk, békére találunk. A hit elengedhetetlen létezésünkben, ahogyan a szeretet is. Hittel és szeretettel a lelkünk is ünneplőbe öltözik.

Áldott, békés karácsonyt kívánok!

Pajna Zoltán
elnök
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Szívből köszönjük Igen Tisztelt Elnök Úrnak mély igazságokat és fájdalmas lelki mélységeket leíró nagyszerű karácsonyi köszöntőjét.
A megélt sors tapasztalata és hitelessége áldó szeretettel jön át.
Isten gazdag áldása kísérje további életét jó egészségben Családja körében, hűséges szolgálatát a Megyei Közgyűlésben, Önkormányzati Hivatalban és a 82 Településen Munkatársai Közösségében.

Szent László Király alapította Bihar Vármegye és Boldog Várad adventi fényben

Kárpátia zenekar: Karácsony
Csak sírni tudok a Magyar Sion alatt, és NAGYMAGYARORSZÁGÉRT IMÁDKOZOM 104 ESZTENDEJE

– Mária Rádió Műsor Igazgató ünnepi köszöntője zárja ünnepi bizonyságtévőink nemes szép gondolatait, szíveik teljességét, lelkük békés harmóniáját a Jézus Krisztusban.
„Olyan drága vagy, aki után Isten vágyódik nagy, könyörülő szeretettel.
Nem csak egy névtelen senki vagy a sok millió többi között, hanem legmagasabb rendű ember: olyan, akit Isten szeret!
Ezt az örvendetes ünnepi tényt senki el nem veheti tőled, hogy Isten gyermeke vagy.
Mennyire megszépül az ember, akit valaki nagyon szeret.
A szeretett ember mindig szép, mert az a szeretet amit kap, nyomot hagy rajta.
Hát még ha Isten szeret valakit.”

„ÚJ PARANCSOLATOT ADOK NEKTEK, HOGY SZERESSÉTEK EGYMÁST, AHOGYAN ÉN SZERETTELEK TITEKET, TI IS ÚGY SZERESSÉTEK EGYMÁST.
ARRÓL FOGJA MEGTUDNI MINDENKI, HOGY AZ ÉN TANÍTVÁNYAIM VAGYTOK, HA SZERETITEK EGYMÁST.”
(Szt. János ev.13:34-35)

Tasnádszántó Római Katholikus temploma

Szarka Tamás adventi naptára 2022/22 Boldog ünnepeket!

Jantyik Zsolt Művész úr előadása

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

“Új világosság jelenék”
Bodó Sándor Államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntője

Berkesi Sándor, Debreceni Református Kollégium
Kántusának karnagya

Új lelet segíti a mohácsi csata helyszínének meghatározását
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Gyóni Géza katona költő temetése
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A brit királyi korona legnagyobb gyémántjából Izraelbe is jutott – de hogyan?
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Temesvári karácsony 89

Érmindszenten jártunk

Kedves László úr!
Ma került sor az adományt ki osztani. Enikő szállította ki minden családnak.Ezzel áldásos karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek! 

Üdvözlettel Jutka.

KEGYELEM TELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, ÉS ÁLDÁSOKBAN GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK JÓ EGÉSZSÉGBEN KEDVES TESTVÉREINKNEK SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. december 24.

A képek forrásai:
mire.hu
nasa.com
erdely.ma
kronikaonline.ro
magyarnemzet.hu
mazsihisz.hu
publicdomainpictures.net