„Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma?” (Szent Pál I. Korinthus 6:19)

Magyar Testvéreim!

„Az egyház a világ szíve, még akkor is, ha a világ nem ismeri saját szívét. Belépve ebbe a számunkra oly kedves Bazilikába, hiszem, hogy mindannyian megtaláljuk azt a szent helyet és béke oázisát, amelyre szívünknek oly nagy szüksége van.
Az ünnepélyes légkörben, Isten, a mi Boldogasszonyunk és a szentek jelenlétében, akik körülveszik ezt a templomot, engedjük, hogy átjárjon bennünket az Úr Lelke, Aki eljön,hogy bennünk lakjon, ahogyan Ő lakik Mária kegyelemmel teljes szívében.
Hálásak vagyunk Atyánknak, hogy ma itt lehetünk, imádkozhatunk az Ő házában, és újra kapcsolatba kerülhetünk a mennyei valósággal.”

J. S. Bach: Toccata és Fuga in D-minor BWV 565 – Stephanuskerk Hasselt

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm
Vajdaság – Óbecse ortodox templom

‡ Egyszer egy gyönyörű kertben ahol minden kész volt az élet számára, a Teremtő Szentháromság porból formázott egy szobrot, amely tökéletes és szép volt, olyan, mint maga az Isten.
A pillanat tört része alatt az Atya villanására Szentlélek áradt a mozdulatlan szoborba, mely felnyitotta szemét, és Jézus tündöklő arcát látta, amint meghívta az élet nagy történelmének ekkor még hófehér mezejére!
Imádkozni, dolgozni, örülni, szeretni, hinni.

„VAGY NEM TUDJÁTOK, HOGY TESTETEK A BENNETEK LÉVŐ SZENTLÉLEK TEMPLOMA, AMIT ISTENTŐL KAPTATOK, EZÉRT NEM IS A MAGATOKÉI VAGYTOK?
MERT NEM ÁRON VÉTETTETEK MEG: DICSŐÍTSÉTEK TEHÁT AZ ISTENT TESTETEKBEN”
(Szt. Pál I. Korinthus 6:19-20)

‡ Mindebből az következik, hogy a megváltott ember testestűl-lelkestűl Krisztusé, testestűl‑lelkestűl tagja az egyháznak, amely a Krisztus teste, és Krisztus testében és Lelkében él.
A ti testetek a Szent Lélek temploma: ezt szolgálja, Ő lakozzék benne.
Krisztus Urunk magának megváltott, itt nem az ár nagyságán van a hangúly, hanem azon, hogy az árat hiánytalanul lefizette.
A test etikájánál két rossz véglet fenyeget.
Egyik a test istenítése, s mindannak imádása, ami testi.
A fogyasztás pusztító ördögi hedonizmusa korszellem lett.
A divat, a reklám, az üzlet, a haszon, „az örök-élet szépségének ígérete” félelmetes csapda.
A másik a test teljes megvetése, s aszkézissel való pusztítása.
Keleti gondolkodásban, illetve szektáknál fellelhető e másik tévút is.

Turul Dunántúl szívében

Hunyadi János

Hunyadi János Kolozsvár 1407 – Zimony 1456. augusztus 11. Magyar Királyság Kormányzója Nándorfehérvár hőse, hol Kapisztrán János szerzetessel a serege először a világon legyőzte II. Mehmed szultán csapatait 567 esztendeje.
Ezzel megállítva 70 évig az iszlám előrenyomulást, pajzsként védve Európát.
Tiszteletére a pápa elrendelte a déli harangozást a keresztény világban.

Kinizsi Pál

Kinizsi Pál 1432 Temeskenéz – 1494. november 24. Szendrő (61-62 évesen) – Máramaros Vármegye, majd Temes Vármegye ispánja, hadvezér Mátyás király egyik kedvenc hadvezére, élete minden csatáját megnyerte

P. Mobil zenekar – Nélküled (Ismerős Arcok cover)

Mert Szűz Máriában minden Istenre mutat, és mindennek, ami vele kapcsolatos, köze van ahhoz, akit Ő választott, hogy tiszta testében és lelkében hordozza.
Mária szeretete ébressze fel újra és Jézus iránti hűséges szeretetünket.
Mária hite ébressze fel újra a mi szegényes hitünket.
Ne pazaroljuk el a kegyelmet, amelyeket ma kaptunk, hanem hálával és egyszerűséggel nyilvánítsuk ki őket mindennapi életünkben, úgy, ahogyan mindenki megteheti, tudatában saját gyengeségeinknek, de azzal a vággyal, hogy mindig felemelkedjünk, hogy Atyánk szemében a legmagasabbra törjünk.

Ebből a zarándoklatból tanuljuk meg, hogy Máriával éljünk az életünkben, hogy napról-napra felfedezzük Jézust mindenben, ami velünk történik.
Jézus olyan közel van hozzánk, Isten annyira elérhetővé teszi magát számunkra, Az Atya még mindig tárt karokkal vár minket.
Hadd fedezzük fel újra a Boldogasszony örömében és lelkesedésében a vágyat, hogy kinyissuk szívünk ajtaját Jézus előtt, és teljes buzgalommal üdvözöljük Őt, hogy a legjobb barátját üdvözlő ember örömével fogadjuk Őt magunkhoz.

Mária – énekek Moldva – Bodza Klára énekművész

Juhász Gyula: De Profundis

A mélyből jöttem. Vár rám a magas,
A diadalmas, a tűzsugaras.

A mélyből jöttem, az égbe török,
Vár rám az élet, a boldog, örök.

A mélyből jöttem. Ott minden sötét,
Ott örököltem gyászok örökét.

A mélyből jöttem. Ott fojtó a lég,
Mindig sötéten, egyedül valék.

A mélyből jöttem árván, szomorún,
Hogy átvergődjem az örök borún.

Hogy születésem gyászán győzve én,
Meghalni tudjak az élet hegyén!

‡ Beszélhetetlen kegyelme Istennek, hogy bennünket a Szent Lélek templomának nevez, tart, méltat.
Egyik énekünk ér fel e titokhoz:
Nem vagyunk mi magunkéi
De Jézus vére bére,
Testünk-lelkünk Istenéi
Az Ő tiszteletére

✽ Zrinyi Ilona

✽ Kossuth Zsuzsanna

✽ Szendrey Júlia

A hősiesség, bátorság, művészet, hazaszeretet, önfeláldozás fenomén templomai ők, a Szent Lélek legszebb honának hordozói, Boldogasszony követői.
Karácsony-Húsvét-Pünkösd misztériumának áldottai.
Egyszerre volt bennük a másik kettő.

✽ Fanni Mendelson

✽ Klára Schumann

✽ Alma Maler

A komponálás, az örök második, a „csak” zongora, az engedelmesség, a régi század fenomén templomai ők, a Szent Lélek legszebb honának hordozói, Boldogasszony követői.
Karácsony-Húsvét-Pünkösd misztériumának áldottai.
Egyszerre volt bennük a másik kettő.

Szováta
E három fotó a teremtett természet szépsége, Világot Megváltó Krisztusa, Krisztus dicsősége hírdetőjének hiteles apostola

Szörényi Levente: Utazás

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreik figyelmébe az alábbi írásokat

Borza Vajk és Biró Boglárka esküvője Debrecenben a Szent Anna templomban
„Dicsőitsétek Istent testetekben-lelketekben, így töltve be a törvényt: »De a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten.«”

Szent Hedvig királynő
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A vallástanár az erdélyi iskolák lelke, mégis megcsappant a képzés iránti érdeklődés
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„A pap számára fizikailag képtelenség mindenhol ott lenni” – Fábry Kornél atya
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mintegy félezren vonultak népviseletben a Kalotaszegi Magyar Napokon
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Régi hiányt pótol a szórványvidéken a hétvégén első ízben megrendezendő Máramarosszigeti Magyar Napok
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Pótor László lelkipásztor Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(A dolgozatok a kép alatt található elérési címekre kattintva, új lapfülön olvashatók!)

2023. július 2-i szám
2023. július 9-i szám
2023. július 16-i szám

Köszönjük kedves olvasóinknak!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. július 22.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
pixnio.com
ptsymphony.org
kronikaonline.ro
777blog.hu
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net