„Várj ember szíve készen” /312. Dicséret 1. v./

Hajnali szentmise a Mátyás-templomban

Magyar Testvéreim!

Az emberi élet egyik nemes tulajdonsága egy jobb kor, egy jobb világ, egy szebb jövő iránti boldog várakozás, vágyakozás. Az Ószövetség kezdetén beszélhetünk már arról, hogy jönnie kell Valakinek, Aki a Kígyó fejére tapos, vagyis legyőzi a Gonoszt és a gonoszságot a földön. Elhoz egy boldog aranykort, és békességet teremt az emberiség számára. Izrael Messiás váradalma nagyon összetett volt.
Beszélhetünk királyi, prófétai és apokaliptikus Messiás-váradalomról. Sok évszázaddal Jézus Krisztus megjelenése előtt megindult Istennek az a munkája, amely aztán az Ő dicsőséges születése napján a testet öltött Ige fenséges harmóniájában teljesedett ki. Patriarchák tapasztalásai, nemzedékek élményei, próféták, zsoltárköltők és bölcsek látásai által világosodott fel a Világ Világossága.
A Mi Urunk Jézus Krisztusban elkövetkezett a kijelentés napjának felkölte, hiszen meglátogatott a naptámadat a magasságból. Ősidőktől várja az ember, hogy a legszebb ünnep ünnepeltje mellé áll sorsában, és meggyógyítja sok-sok fájdalomtól és csalódástól vert életét. Angyalok himnusza hozza az örömhírt, és keresi a szíveket, melyek befogadják azt.

Wass Albert: Karácsonyi versek 1. Olvassuk el a szenvedő író eme hitvallásos remekművét!

Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből
előoson a téli szürkület.
Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva
koldus szatyorban gondot gyűjtenek.

Egy vonat sípol messze valahol.
Fulladtan vész el fák között a hang.
Sóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze
kísértethangon fölsír egy harang.

Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!

Keresik régen bölcsek és királyok,
papok, költők és koldusok.
Világmegváltó konferenciák
várják jöttét és fényes trónusok!

Megérkezett. Bámulják bamba szemmel
barmok, cselédek, pásztorok.
Talán van olyan is, aki letérdel
s valami együgyű imát motyog.

A jászol fölött fölragyog egy csillag,
néhány angyal és gyermek énekel…
Szelíden száll az ének és a pára
szurtos ólból a fényes égre fel…

Aztán a barmokat itatni hajtják.
A hajnal megnyergeli rőt lovát
és robotos nyomán a szürke élet
megy úgy, mind eddig, megy tovább.

Mintha nem történt volna semmi sem.
Meresztgetik szemeiket a kandik:
királyok, bölcsek, költők, hadvezérek…
amíg lassan a csillag is kialszik.

A zord-sötét zimankós fenyvesekből
előoson a téli virradat.
Ködrongyokban gunnyasztanak a házak
s vacognak vedlő gondjaik alatt…
Plarnhof, 1945. Karácsony

„Várj ember szíve készen, Mert jő a Hős az Úr,
KI üdvösséged lészen, szent győztes harcosul,
Fényt, éltet hozva jő, Megtört az ősi átok,
Kit vágyakozva vártok, Betér hozzátok Ő.”
/312. Dícséret 1. v./

E szép adventi énekünk az Adventus Domini mélységes titkát fejezi ki, a győztes Krisztus Király érkezésének isteni beteljesülését, az ószövetségi váradalmak ámenjét.

Ady Endre művészetének meghatározó része volt az Istenes versek ciklusa, melynek egy gyöngyszemét hallgassuk meg a tragikusan korán elment Bubik István színművész előadásában.

Ady Endre: Az Úr érkezése

Idei adventi várakozásunk és ünnepi készülődésünk beárnyékolja 100 éves gyászunk. Száz éve, 1918. december 1. napján mondta ki egyoldalúan a Gyulafeférvárra összehívott román nagygyűlés 26 történelmi vármegye egyesülését Romániával. A magyarság önrendelkezési jogát semmibe vevő határozat 1990 óta Románia nemzeti ünnepe, amely azonban a román szólamokkal ellentétben nem egyesít. Az ország minden településén kell legyen december 1. nevű utca, vagy tér. A gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó ígéreteit soha nem tartották be, így az erdélyi magyarság nincs mit ünnepeljen.
Ft. Tőkés László püspök úr találóan fogalmazott: „Mit tett hozzá Románia az elmúlt száz évhez? Épültek élhetetlen blokk lakások, és ortodox templomok ezerszám. Nem lesz még újabb száz éve Romániának.”
Románia 1916-ban az antant oldalán lépett be az első világháborúba. Egy titkos egyezményt követően, amelyben az antant hatalmak odaígérték a románoknak ERDÉLYT.
A román hadsereg azonban csúfosan összeomlott, az ERDÉLYBE benyomult csapatokat a Monarchia hadserege és a németek egy hónap alatt kiverték, és az év végére még a fővárost, Bukarestet is elfoglalták. A vereségek sorozatát elszenvedő Románia 1917 decemberében fegyverszünetre, 1918 májusában különbékére kényszerült.
Románia 1918. november 10. napján, egy nappal a német kapituláció előtt üzent hadat Németországnak, így fejezte be a győztesek oldalán a háborút.
1918. december 1. napján kimondatott a vármezőn összegyűlt százezres tömeg előtt, hogy:
„TELJES NEMZETI SZABADSÁG AZ EGYÜTT LAKÓ NÉPEK SZÁMÁRA. MINDEN NÉPNEK JOGA VAN A MAGA NEVELÉSÉHEZ ÉS KORMÁNYOZÁSÁHOZ SAJÁT ANYANYELVÉN, SAJÁT KÖZIGAZGATÁSSAL, SAJÁT KEBELÉBŐL VÁLASZTOTT EGYÉNEK ÁLTAL”
Ez azonban soha nem került be a román jogrendbe, így a gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozatai valójában mind hiteltelen ígéretek maradtak.

Fohász Máriához – Hazánkért. Hallgassuk meg a verset Sinkovits Imre színművész páratlan gazdag tolmácsolásában!

Bevégeztetett! – mondjuk parafrázisként Szent Urunk kereszten elmondott szavaira. Elvégeztetett! – mondjuk Magyarország száz évvel ezelőtt bekövetkezett nemzeti tragédiájának soha be nem gyógyuló sebeire. Erdélyországot a cinikus, győztes imperialista gyarmattartó hatalmak döntése a még csak nem rég nemzetté egyesült Romániának adta. Keserű gyász számunkra e nap, hiszen hiába épített az ortodoxia 120 méter magas márványtemplomot állami pénzből Bukarestben, a zuhanó hanyatlás megállíthatatlan. Kivándorlás, belső ellentétek, erdélyi román polgármesterek Bukarest megkerülésével hívják le az EU-pénzalapokat, mind-mind előre vetíti a bukást.
Ezeket csak egy dolog köti össze: a MAGYARELLENESSÉG.

Hallgassuk meg a Kárpátia zenekar hitvallásos, szép művét: A világtól elzárva!

Isten Szent Lelke készen találta Boldogságos Szűz Mária szívét, hiszen méhe szellemi gyümölcsöskert lett, az evangéliumokból tudjuk, hogyan élte meg az Istenszülő a várakozás kegyelmi idejét. Egyetlen IGEN lett a földön, a SZENTHÁROMSÁG kegyeltje, a tisztaság szentje.
Mária hajléka a hozzánk leszálló Isten Fiának! Isten Igéjének hordozója! Mária várakozása a mi várakozásunk!

Omega Oratórium: Boldog angyalok. Hallgassuk meg a legendás zenekar szép adventi művét!

„A keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje”
/I. Korinthus 1:18/

Missziónk idei állomása Püspökladány, hol ökumenikus szolgálattal adventi kettős-keresztet szentelünk.

„Ó Jézusom, szegényed, Kér, vár, epedve hív
Te készítsd el: tenéked Lesz otthonod e szív.
Jer hű szívembe hát! Habár szegény e szállás,
De mindörökre hálás, Úgy áldja Krisztusát.”
312. Dicséret 4. v. /Erfurt 1572 Thilo Bálint/

E levelet kaptuk Szilágyleléből, akik adományainkkal igyekeztünk enyhíteni a Trianon-verte átok sebeket hordozó Testvéreink mindennapi életén és sorsán:

„Kedves Barátaim!

Nagyon szépen köszönjük az adományt, amivel nagy örömöt szereztek ezeknek az embereknek és családoknak:

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,
Kulcsár Gergely, Csikai József, Szabó György, Nyisztor Zoltán, Üveges Mária, Makó Ferenc, Pokorni László, Győrffy Sándor, Károlyi Zsigmond lp., Mohácsi László lp., Dulacsi Erzsébet, Sándor Lajos, Fekete Dániel és Mohácsi Rebeka 12 főből álló baráti köre.

Testvéreink,akik hálával a szívükben megköszönték Szilágyleléből:
Baco Zsuzsanna és cs.
Bokor Rózsa és cs.
Bodor Rózsa és cs.
Kis Pater Zsuzsika és cs.
Fazekas Sándor és cs.
Covács Évi és cs.
Forgács Mária és cs.
Aranka és cs.
Sós Melinda és cs.
Koszta Ferenc és cs.
Várdai Enikő és cs.
Újvári József és cs.
Újvári Zsolt és cs.
Molnár Misel és cs.
Várdai Mónika és cs.
Várdai Zsolti és cs.
Nagy Csilla és cs.
Pisti,Mari,
Covács Réka,
Papi Anna,
Covács Anna,
Deák Rózsa,
Dajna Tarzan,
Anna Gyöngyi,

2018 Adventjében

Áldott adventi időket, és hálás szíveket kívánok Testvéreimnek!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. december 1.

A képek forrásai:

Vélemény, hozzászólás?