Napi ige (2021. július 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 21. részének 9-16. versei:

9, És jöve hozzám egy a hét angyal közül, a kinél a hét utolsó csapással telt hét pohár vala, és szóla nékem, mondván: Jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a Bárány feleségét.
10, És elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, a mely Istentől szállott alá a mennyből,
11, Benne van az Isten dicsősége; és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgymint kristáytiszta jáspis kőhöz;
12, És nagy és magas kőfala vala, tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét angyal, és felírott nevek, a melyek az Izráel fiai tizenkét törzsének nevei:
13, Napkeletről három kapu; északról három kapu; délről három kapu; napnyugatról három kapu.
14, És a város kőfalának tizenkét alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét apostolának nevei.
15, A ki pedig én velem beszéle,annál vala egy arany vessző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát.
16, És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megméré a várost a vesszővel tizenkétezer futamatnyira: annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő.

Dr. Victor János igemagyarázata:

A mennyei egyház
Elmúlt az ég és a föld, megszűntek a birodalmak, mindenféle csoportosulás, egy, az embereket összetartó erő van az új teremtésben, Isten anyaszentegyháza. Erről kap János csudálatos látomást.
Ismerős számára, amit lát. A mennyei Jeruzsálem kapuin és fundamentumain Izráel tizenkét törzsének és a Bárány apostolainak neveit olvashatja. Nem új dolog lesz a mennyei egyház, hanem mennyei folytatása mindannak, amit Isten az Ó- és Újszövetség választott népében alkotott. Benne lesznek mindazok az értékek, amikkel Isten már a földi életben meggazdagította népét.
Új dolog számára, hogy a várost kőfallal körülvéve látja. Hiszen a földön Izráel és az egyház teljesen elmosódó határokkal illeszkedett bele a világba, csak Isten láthatta, hogy ki tartozik Hozzá. Az üdvösség városa határozott, megmérhető vonallal veszi körül Isten népét, nem lesznek titkos, vagy látszólagos hívek. Ezzel jár az a tiszta, ragyogó világosság, ami a városban ragyog. Nem homályosítják, gyalázzák többé Isten népét lappangó, de minduntalan lelepleződő hitetlenségek, bűnök.
A legnagyobb különbség, hogy ez a város már nem menyasszonya, hanem felesége a Báránynak. Nem a sok küzdelem és bukás közti vágyakozás, sóvárgás hazája már, hanem a beteljesülésé, a Báránnyal való boldog örök közösségé.
Ebben a közösségben készülhetek máris a nagy menyegzőre!

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?