Napi ige (2021. június 21.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 6. részének 1-8. versei:

Az első hat pecsét felszakítása
1, És látám, mikor a Bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj és lásd.
2, És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.
3, És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá: Jöjj és lásd.
4, És előjöve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.
5, És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá: Jöjj és lásd. Látám azért, és ímé egy fekete ló; és annak, a ki azon üle, egy mérleg vala kezében.
6, És hallék a négy lelkes állat közt szózatot, a mely ezt mondja vala: A búzának mérczéje egy dénár, és az árpának három mérczéje egy dénár; de a bort és az olajt ne bántsd.
7, És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, a mely ezt mondja vala: Jöjj és lásd.
8, És látám, és ímé egy sárgaszínű ló; és a ki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt; és adaték azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel és éhséggel és halállal és a földnek fenevadai által.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Ítélet küldöttei
Isten kegyelmében élve annyira hozzászoktunk szeretetének szelídségéhez, hogy a négy lovas félelmes megjelenése Istent a harag idegennek látszó fényében tünteti fel előttünk. Sokan meg is botránkoznak, hogy Isten milyen borzalmakat küld az emberiségre.
Pedig nem történik itt más, mint hogy a bűnesettel a világra szabadult szörnyűségeket többé nem tartja féken a kegyelem. Végső fokon az ember bűnének természetes következményei ezek.
Elszabadul a győzelmi téboly. Népek akarnak az egész világ felett diadalmaskodni. Milliók állnak seregekbe egy minden eddiginél nagyobb győzelem érdekében.
Elszabadul a gyűlölség az emberek között. Megszűnnek, vagy gyengének bizonyulnak a visszatartó társadalmi, gazdasági, erkölcsi gátak és az emberek “szabadon” egymás torkának esnek.
Elszabadul a nyomor. Senki sem fog másokért dolgozni, a vak anyagi önzés éhinséget okoz világszerte. Csak néhány kiváltságos fog dőzsölni, elvakulva saját gazdagságától.
És mindezekben elszabadul a halál. Mindenféleképpen pusztítja az embereket, egészen a negyedrész elpusztításáig.
Milyen jó, hogy Isten népe “kívülről” nézheti ezeket! A mi győzelmünk Krisztus keresztje, a mi békességünk belül van, elvehetetlen, a mi eltartásunkról Atyánk gondoskodik. Ha szenvedhetünk is ezek között, de megtartatunk!

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?