Napi ige (2021. március 5.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János evangéliuma 9. részének 1-9. versei:

A vakon született meggyógyítása szombatnapon
1, És a mint eltávozék, láta egy embert, a ki születésétől fogva vak vala.
2, És kérdezék őt a tanítványai, mondván: Mester, ki vétkezett, ez-é vagy ennek szülei, hogy vakon született?
3, Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei; hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
4, Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljő az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.
5, Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.
6, Ezeket mondván, a földre köpe, és az ő nyálából sárt csinála, és rákené a sarat a vak szemeire.
7, És monda néki: Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában (a mi azt jelenti: Küldött). Elméne azért és megmosakodék, és megjöve látva.
8, A szomszédok azért, és a kik az előtt látták azt, hogy vak vala, mondának: Nem ez-é az, a ki itt szokott ülni és koldulni?
9, Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Ő azt mondá, hogy: Én vagyok az.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Segíts és világíts!

Jézus tanítványainak kérdésében ráismerek az emberi természet egyik gyakori jellemző megnyilatkozására. Ahogy ők tudakolják a vakon született ember esetének a magyarázatát, úgy szoktunk megállani a világban levő sok baj és szenvedés láttára, hogy ilyen vagy amolyan elmélettel elégítsük ki értelmünk kíváncsiságát. De mit segítünk minden effajta okoskodással a szánandó érdekelteken? (1-2.)
Jézus feleletében megkapom a helyes útmutatást, amelyet az élet szomorú tényeivel szemben követni kell. Ő félretol minden elméleti magyarázatot és Őt csak a gyakorlati tennivaló érdekli. Hogyan lehet az Isten nevében segíteni a bajon és annak áldozatán? Hogyan lehet “az Isten dolgaiból” valamit elvégezni rajta? Minden baj és szerencsétlenség egy-egy kihívás: meg kell mutatnunk Isten irgalmát! (3.)
És Jézusban magában előttem áll ennek a segítő szolgálatnak örök példája és erőforrása. Az Ő egész élete azzal telt el, hogy szívén át kiárasztotta Isten megmentő irgalmát a reászorultakra. “Isten dolgait végezte” minden napjának minden órájában és sokan áldották érte, hogy sötétségükben világosság gyulladt. Ha az Ő közelében élek, én sem lehetek csak a magam dolgaival elfoglalva! (4-5.)

Különös gyógykezelés

A vak ember szemének sárral való megkenése és aztán megmosatása nem volt más, mint abban az időben a nép körében gyakran használt gyógyítási mód. Lehettek is olyan bajok, amelyeknél megvolt a haszna. De ki gondolta, hogy a születésénél fogva vak embernek megjön tőle a szeme világa? A maguk helyén megbecsülendők az emberi eszközök és módok, de sokszor eleve tudjuk, hogy nem segíthetnek rajtunk!Jézus mégis felhasználta ezt a hiábavalónak látszó orvosságot, mert semmi sem hiábavaló, amit Ő használ fel céljaira! És sokszor ajánl és parancsol olyan eljárásokat, amelyekben mi egyáltalán nem bízhatnánk, mert ezzel próbára tesz: vajon bízunk-e Őbenne? A vak ember megállotta ezt a próbát. Hitt Jézus szavában és ezt engedelmességével mutatta meg. Akármit rendel Ő, azt így kell fogadnunk!Az eredmény nem maradt el és sohasem marad el! Nem az a se nem ártó, se nem használó orvosság, de Jézus hatalma megnyitotta a vak szemét. Megtörtént a csoda, akármilyen hihetetlennek látszott. S aki rábízza magát az Ő gyógyító kezére, az ma is hasonló csodákat él át. Rá sem ismernek, olyan nagy változás megy végbe rajta. S ha mások nem hiszik is el, ő maga bizonnyal tudja, hogy meggyógyult!

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?