Napi ige és dicséret (2021. december 10.)

Nt. Hegedás Lóránt református Lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 1-6. versei:

Az isteni tiszteleten illendő magaviseletről
1, Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.
2, Dícsérlek pedig titeket atyámfiai, hogy én rólam mindenben megemlékeztek, és a miképen meghagytam néktek, rendeléseimet megtartjátok.
3, Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; a Krisztusnak feje pedig az Isten.
4, Minden férfiú, a ki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét.
5, Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíretett volna.
6, Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyíretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyíretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Mellékes dolgok
Az apostol megtiltja a korinthusbeli asszonyoknak, hogy az akkor szokásos fejviselet mellőzésével jelenjenek meg a gyülekezetben.Megértem, hogy az ilyen alárendelt fontosságú kérdésekben is valamilyen illendő rendnek kell uralkodnia a keresztyén közös életben. S amint akkor az apostol elvárta, hogy “az ő rendeléseit megtartsák”, úgy mindig kell lennie vezetőségnek, amely megszabja a megtartandó szabályokat, s azoknak mindenki alá kell, hogy vesse magát.Megértem azt is, hogy az ilyen közömbösnek látszó dolgokban is lehet és kell az Isten akaratát keresni. Az apostol is úgy rendelkezik az asszonyok fejviselete felől, hogy Istennek arra az örök rendelésére néz, amely férfi és asszony viszonyát megszabja. Örök törvények fényénél kell a legkisebb kérdésekben is keresnem az eligazodást.De megértem azt is, hogy az ilyen nem lényeges kérdésekben mindig nagy szava van egy-egy kor múló viszonyainak és felfogásainak is. Az apostol idejében tisztesség dolga volt az asszonyoknak fedett fejjel járni, a megnyírt fej meg éppen a megbélyegzettséget jelentette. Nem csak örökéletű, változtathatatlan szabályok vannak. De a mára a mai kötelező!

165. dicséret: Itt van Isten köztünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Loránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?