Napi ige és dicséret (2021. december 15.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 23-25. versei:
23, Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
24, És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
25, Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

Dr. Victor János igemagyarázata:

A szent vacsora története

Hogy a korinthusiaknál lábrakapott, igaz mivoltából egészen kivetkőzött úrvacsorázási módot orvosolja az apostol, elmondja: miként szerzette az Úr Jézus az Ő szent vacsoráját.Mindig is jó ezt a történetet mintául magunk előtt látnunk. Különben könnyen becsúszik az úrvacsorai szokásokba sok olyan dolog, ami végül elborítja annak lényegét. Egyszer már megadta Isten, hogy az Ő egyháza visszatérjen az eredeti egyszerű és tiszta módhoz. Azt meg kell becsülni és őrizni kell.Azért is jó emlékezetben tartani az úrvacsora szereztetését, hogy a benne foglalt világos parancs feledésbe ne menjen. Nem lehet felesleges szertartás az, amelyet Jézus maga rendelt. S aki engedetlenül elhanyagolja, felmérhetetlen áldásoktól fosztja meg magát. Ő tudja: mire van szükségünk!És jó mindig újra visszaképzelnünk magunkat az első szent vendégség asztalához, mert csak így lesz igazi az úrvacsorázásunk. Magát Jézust kell magunk előtt látnunk, amint halálának jegyeit nyújtja híveinek. Az igazi úrvacsora az, amelyben Őtőle magától vesszük a kenyeret és a bort. Tőle jövő szent és titokzatos ajándék van benne. El kell mondanunk: “Én az Úrtól vettem…”

459. dicséret: Az Isten Bárányára…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg. hu

Vélemény, hozzászólás?