Napi ige és dicséret (2021. december 17.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 11. részének 30-34. versei:

30, Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.
31, Mert ha mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el.
32, De mikor ítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.
33, Azért atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok.
34, Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Isten vendégsége

Az úrvacsorával méltatlanul élve – mondja az apostol – sokféle ítéletet vontak magukra olvasói. Senyvedő, pusztuló életbe hanyatlottak, holott éppen megújulásban részesülhettek volna a szent vendégség által. Megkímélték magukat a maguk komoly megítélésétől, ezért Istennek kellett kegyelem helyett ítéletet éreztetnie velük. Hányszor fordítom én is káromra azt, amiből áldást meríthettem volna!De Istennek ezek az ítéletei – ezzel biztatja olvasóit az apostol – maguk is kegyelmének a bizonyságai. Általuk is magukra akarja eszméletetni és bűnbánatra akarja késztetni híveit, hogy még idejében visszaforduljanak Őhozzá. Nem eltaszítani akarja őket, hanem éppen hívogatni és maga felé terelgetni. Jó az Istennek rám nehezedő terhét éreznem, ha okot adtam rá! Atyai kéz az akkor is!És végül az úrvacsora alkalmával szép rendnek a megtartására inti az apostol olvasóit. Ünnepélyes, szent pillanatokat készített Isten az Ő asztalánál híveinek. Maradjon onnan távol minden rendetlenség! Előkelő földi vendégségbe sem akárhogy gyülekeznek együvé a meghívottak. Hát még az örökkévaló Felség kegyelmi asztalához! És ez az Isten elé való minden odajárulásomra is vonatkozik!

25. zsoltár: Szívemet hozzád emelem…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?