Napi ige és dicséret (2021. december 23.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 15-20. versei:
15, Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
16, És ha a fül azt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?
17, Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hola a szaglás?
18, Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.
19, Ha pedig az egész egy tag volna, hol volna a test?20, Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Félrehúzódó tagok
A Sátán visszájára igyekszik fordítani az Isten minden rendelését. A Léleknek sokféle “ajándéka” arra való volna, hogy ezáltal annál szorosabb összeműködés támadjon a Krisztus testének tagjai között. Ehelyett azonban sokszor az a kísértés támad belőle, hogy meglazuljon a közösség. Amit Isten kapocsnak szánt, abból könnyen lesz válaszfal az egyik hívő és a többiek között.Megtörténhetik, hogy valaki magárahagyatottnak érzi magát azért, mert nem olyan “ajándékban” részesült, mint mások. Azt véli, hogy mivel őt másnak formálta a Lélek keze, azért ő “nem a testből való”. Csak akkor érezné magát otthon a többiek közösségében, ha egyforma volna velük. S ha nem sikerül ugyanolyan “ajándékokat” elnyernie, félrehúzódva kesereg miatta.Pedig milyen szegényes volna a Krisztus teste, ha abban csak egyforma tagok volnának és mindenki a többieknek mintájára formálódnék! Tudta a Szent Lélek, miért adott kinek-kinek olyan “ajándékokat”, amilyeneket adott. És senki ne sopánkodjék azon, hogy neki nem adott olyant, mint másoknak. Merjek én is úgy benne élni a hívők közösségében, amilyennek engem formált.

460. dicséret: Amint vagyok…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?