Napi ige és dicséret (2021. december 27.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 20-27. versei:

20, Így azonban sok tag van ugyan, de egy test.
21, Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.
22, Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:
23, És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk. azok nagyobb ékességben részesülnek;
24, A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,
25, Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.
26, És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.
27, Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.

Dr. Victor János igemagyarázata:

“Ne legyen hasonlás”
Néha az a kísértés fenyeget, hogy lebecsüljük a nekünk magunknak jutott kegyelmi “ajándékokat”. De máskor meg azzal igyekszik megbontani a Sátán közösségünket, hogy a másik embernek jutott ajándékot vetteti meg velünk. Csak a magunkhoz hasonló lelkekhez húzódunk ilyenkor. Akiket a Lélek másokká formált, azoktól elfordulunk. “Nincs szükségem reád” – gondoljuk róla.Pedig sokszor éppen azok által akar az Isten előbbre vinni, akikről azt hinnők, hogy mit sem kaphatunk általuk.
Egészen más az Isten rangsora, mint a mienk. Akiket mi “alábbvalóknak” tartanánk, hátha azoknak Ő “nagyobb tisztességet” adott? Nincs a Krisztus testében egyetlen felesleges henye tag sem. És magát csonkítja meg az lélekben, aki válogat a testvéreiben!Bármilyen különbségek vannak is tehát hívő és hívő között, Isten azért szerkesztette őket egybe “a Krisztus testében”, hogy egymással közös életet éljenek, amelyben együtt örülnek minden jónak és együtt szenvednek minden bajban. Ebből saját magát nem vonhatja ki, sem a másikat nem tagadhatja ki senki sem büntetlenül. A Krisztus tagjai csak az Ő testének egészében élhetnek.

167. dicséret: Jöjj mondjunk hálaszót…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?