Napi ige és dicséret (2021. december 28.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 12. részének 28-31. versei:
28, És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul,; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit.
29, Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é?
30, Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?
31, Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való utat mutatok néktek.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Tisztek és közkatonák
A Krisztus hívei között is szükség van vezetőkre, akik a többiek közül kiemelkedjenek és a többiek összességének javára végezzék el a maguk különféle szolgálatait. Ezért a Szent Lélek gondoskodik is róla, hogy legyenek ilyenek. Sokféle “ajándékai” között osztogat “némelyeknek” ilyen különleges képességeket, amelyek egyúttal megbízásokat is foglalnak magukban a vezetői szolgálatra.Az ilyen “ajándékok” nem is mindenkinek jutnak osztályrészül. Elég, ha egyesek elnyerik. Abból mindenkire áldás származik. Nem minták az ilyenek, hogy mindenkinek utánoznia kellene őket. Ne is kívánkozzék mindenki ugyanolyan “ajándékokra”! Nem lehet a hadseregben mindenki tiszt. És a Krisztus táborában is sok-sok közkatonára van szükség, hogy jól harcolhasson!De mindenkinek szól az intés, hogy “igyekezzék a hasznosabb ajándékokra”. Arra vágyakoznia kell és azért imádkoznia kell minden hívőnek, hogy a Szent Lélek őt is ruházza fel mennél jobban az Ő “ajándékaival”, hogy mennél áldottabb lehessen az élete mások építésére. Azért, mert nem vezérkedik valaki Krisztus seregében, lehet még kitűnő harcos és részese a győzelemnek!

471. dicséret: Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?