Napi ige és dicséret (2021. december 29.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 13. részének 1-3. versei:
A szeretet dicsérete
1, Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.
2, És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
3, És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Legnagyobb ajándék
Hogy milyen különösebb lelki “ajándékokkal” áldott meg, vagy nem áldott meg valakit a Szent Lélek, annál sokkal fontosabb kérdés az – mondja az apostol -, hogy van-e benne szeretet?Mert szeretet nélkül hiábavaló a legnagyszerűbb lelki “ajándék” is. Hiába van valaki felruházva akármilyen ritka képességgel is, amellyel mások közül kiemelkedhetik – ha szeretetlen ember. Szava szépen zenghet, de élet nem fakad belőle. Tudása tanítómesterré avathatja és hite csodákat művelhet, de senki igazán nem épül általa. Hősies odaadása magas lángot vethet, de hamar kialszik a fénye és semmi sem marad utána. A sokféle szép edényt éltető tartalommal csak a szeretet tölti meg.És ezért a szeretet különösebb lelki “ajándék” nélkül is nagy kincs egymagában. Szebben és hathatósabban beszél a legelragadóbb ékes szavaknál. Mélyebb titkok tárulnak fel benne, mint bármilyen “ismeretben”. Nagyobb csodája Istennek minden más csodatételnél. És szerény, észrevétlen szolgálataiban is lehet hősiesebb minden feltűnő nagy cselekedetnél. Azért a hívő ember nyugodtan rábízhatja magát Isten Lelkére: milyen sokat vagy keveset akar adni az Ő “ajándékaiból”, de ebből az egyből, a szeretetből, naponta mindig többet kérjen!

305. dicséret: Álmélkodással csudáljuk véghetetlen szerelmed…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?