Napi ige és dicséret (2021. december 3.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk;

Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 10. részének 7-11. versei:
7, Se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének játszani.
8, Se pedig ne paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren
9, Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és elveszének a kígyók miatt.
10, Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által.
11, Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.

Dr. Victor János igemagyarázata:

“Némelyek elvesznek”
Voltak kirívó bűnök, amelyek miatt a pusztában vándorló Izráel soraiból sokan “elestek” az Isten ítélete miatt. “Bálványozást” és “paráználkodást” Isten nem tűrhetett meg az Ő népében. Az Ő újtestamentumi egyházának is tisztának kell lennie az ilyen sötét foltoktól. Ha egy ideig titkon maradnak is, előbb-utóbb napfényre jönnek és akkor bűn szemet hunyni felettük!Voltak Izráel népében alattomosabb bűnök is, amelyek magukra vonták Isten haragját. Istent “kísértő” gondolatok és “zúgolódó” érzések miatt is sokaknak “el kellett veszniük”. S a Krisztus egyházának is rákfenéi az ilyen emberileg nehezebben számonvehető bűnök. Ki-ki magára kell hogy vigyázzon elsősorban, hogy tisztán tartsa a lelkét ilyeneknek rontó mételyétől.Pedig Izráel népe csak árnyékos kiábrázolása volt az Isten igazi választott népének, az Ő egyházának. Az előkészületek idejében töltötte be a maga szerepét. Reánk pedig “azidőknek vége érkezett el”. Ott csak “példázta” Isten, amit itt, miköztünk már teljes valóságában visz véghez. Itt, a mi életünkben annál félelmetesebb igazság az, hogy Ő minden bűnnek ellensége!

234. dicséret: Jer, kérjük Isten áldott Szent Lelkét….

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?