Napi ige és dicséret (2021. december 7.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 10. részének 19-22. versei:
19, Mit mondok tehát? Hogy a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami?
20, Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.
21, Nem ihatjátok az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei.
22, Vagy haragra ingereljük az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál?

Dr. Victor János igemagyarázata:

Idegen asztalok
Voltak Korinthusban olyan keresztyének, akik részt szoktak venni pogány vallású szertartások asztali vendégségeiben, ha oda meghívták őket. Úgy vélték: merő külsőség ez. Lelkükben őket nem érinti a pogányokkal való ilyen közösködés. Ők jól tudják, hogy a “bálvány is semmi”, a “bálványáldozat is semmi”. Miért ne vegyenek részt testileg, ha a lelkük úgyis más világban él?Pál apostol rámutat a dolognak a másik oldalára, amelyről az ilyenek megfeledkeznek. Ezek a bálványáldozati vendégségek közösséget jelentenek! Aki részt vesz bennük, egynek vallja magát a többiekkel, és akarva, nem akarva, eggyé is lesz velük lelkében. A pogányság fertőzött levegőjét szívja be velük együtt és el kell hallgatnia, hogy ő Krisztussal és az övéivel áll közösségben! Komoly figyelmeztetés ez minden olyan alkalomra, amikor kész volnék külsőképpen elvegyülni olyan társaságban, amely hadilábon áll Krisztussal, az én Urammal! Ne véljem, hogy érintetlenül megőrízhetem a lelkivilágomat! Aki az úrasztalának közösségéhez tartozik, ne telepedjen olyan asztalhoz, ahol nem vallhatja meg az Ővele és az Ő népével való közösségét!

239. dicséret: Úr Jézus hozzád kiáltok…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?