Napi ige és dicséret (2021. december 9.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 10. részének 30-33. versei:
30, Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok?
31, Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek.
32, Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.
33, Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Felelősség másokért
Még egyszer, s mindig újra hirdeti az apostol a Krisztusban hívők nagy szabadságát. Nincsenek alávetve szabályok sokaságának, amelyek szerint életüket be kell rendezniük, hogy az kedves legyen Isten előtt. Csak egyetlen szabály van: legyen az életük Istenben való élet! Akárminek az élvezete után kinyújthatják a kezüket ebben a világban, csak úgy élvezzék, mint Isten ajándékát, “hálaadással”. És akármit megcselekedhetnek, csak azt nézzék meg: Isten dicsőségére fog-e szolgálni? Milyen felséges felszabadulás ez sokféle parancs és tilalom rabságából! És egyben milyen szent törvény!De ugyanakkor megismétli az apostol a keresztyén ember önkorlátozásáról szóló komoly tanítását is még egyszer. Nagy szabadságunk nem arra való, hogy átadjuk magunkat az élvezeteknek. Mert nem magunknak élünk, hanem azért, hogy életünk által “sokan megtartassanak”. S ezért sokszor lemondva szabadságunkról, alkalmazkodnunk kell másokhoz, hogy “kedvükben járjunk”. Néha olyanokért, akik Krisztust nem is ismerik, néha az Ő gyülekezetének még fejletlen lelkű tagjaiért vállalnunk kell a magunk megtartóztatását!

236. dicséret: Mindenek meghallják…

Áldás, békesség:Hegedűs Loránt

Vélemény, hozzászólás?