Napi ige és dicséret (2021. február 27.)

Ifj. Hegedűs Lóránt református lelkiész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; János evangéliuma 8. részének 21-30. versei:

Beszéd a zsidók hitetlensége ellen
21, Ismét monda azért nékik Jézus: Én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni, ti nem jöhettek oda.
22, Mondának azért a zsidók: Avagy megöli-é magát, hogy azt mondja: A hova én megyek, ti nem jöhettek oda?
23, És monda nékik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.
24, Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben.
25, Mondának azért néki: Ki vagy te? És monda nékik Jézus: A mit eleitől fogva mondok is néktek.
26, Sok beszélni és ítélni valóm van felőletek: de igaz az, a ki küldött engem; és én azokat beszélem a világnak, a miket tőle hallottam vala.
27, Nem vevék észre, hogy az Atyáról szól vala nékik.
28, Monda azért nékik Jézus: Mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok és semmit sem cselekszem magamtól, hanem a mint az Atya tanított engem, úgy szólok.
29, És a ki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, a melyek néki kedvesek.
30, A mikor ezeket mondá, sokan hívének benne.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Utána mehetek?
“Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda.” Akiknek Jézus ezt mondotta, azok hiába látták és hallották Őt, hiába élvezték az Ő közelségét. Mindez csak hamar múló, rövid ideig tartó kiváltságuk volt, amelyet az Ő eltávoztával el kellett veszíteniük, hogy soha többé ne lehessen részük benne. (21.)
“Ti innét alól valók vagytok…” Ez a magyarázata a szükségképpen elkövetkező örök elszakíttatásnak. Ami csak “e világból való”, annak nem lehet tartós közössége az “onnét felülről valóval”. A csak földi életet élő embernek nem lehet köze a mennyei Úrhoz, legfeljebb átmenetileg. (23.)
“A ti bűneitekben haltok meg”. Ez a vége a Jézussal közösségre nem jutott ember életének. Marad, ami volt: az Isten haragja alatt élő bűnös ember. Sem maga, sem senki más ezen nem változtathat. És erre az álláspontra nyomja rá végső pecsétjét a halál. Örökre elveszett ember az ilyen! (24.)
Voltak azonban olyanok, akikről – mikor búcsúzásra került a sor -, Jézus azt mondotta: maga után viszi majd őket is és örökre együtt lesznek vele az Ő dicsőségében. A vele való földi közösségük csak kezdet. Örök kiteljesedése lesz a mennyben. Ők is földiek, de mennyei élet is van már beléjük oltva, mert hisznek Őbenne!

Kicsoda Jézus?
“Ki vagy te?” – Itt maga Jézus felel meg erre a fontos kérdésre. És az Ő felelete a legilletékesebb. (25.)
Olyasvalaki Ő, mondja, aki tisztán tolmácsolja emberek között az Atya igaz üzenetét. Tőle és általa megtudhatja a világ hitelesen és biztosan: mit szól Isten az ő dolgaihoz? Az Isten tökéletes önkijelentése ragyog fel nemcsak az Ő szavaiban, valamint beszélő tetteiben, hanem egész világosságot sugárzó életében is. Ő az, akire hallgatnom kell! (26-27.)
Olyasvalaki Ő, mondja tovább, aki által végbemennek e világon az Atya szándékai. Mindenben azt cselekszi, amit az Atya örök jótetszése szerint elébe szabott. És úgy cselekszi, hogy az Atya ebben “vele van”: isteni erők munkálkodnak általa az isteni célok megvalósításáért. Ő az, akinek kezébe le kell tennem az életemet. (29.)
És Ő olyasvalaki, ezt is megmondja, akinek az Atyától való küldetése az Ő halálában fog megdicsőülni. Amikor majd “fölemelik” Őt a kereszt fájára, akkor fogja megtudni a világ: kicsoda Ő és mit hozott az embereknek. Áldozatával ejti majd foglyul a szíveket. Ő az, akiben vére hullása árán megváltást találok! (28.)
Áldjam az Atyát, hogy “küldötte” Őt és “higgyek benne” teljes szívvel!

479. dicséret: Hinni taníts, Uram, kérni taníts….

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?