Napi ige és dicséret (2021. január 11.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk János evangéliuma 2. részének 1-12. versei:

1, És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában; és ott volt a Jézus anyja;
2, És Jézus is meghivaték az ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.
3, És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.
4, Monda néki Jézus: Mi közöm nékem te hozzád, oh asszony? Nem jött még el az én órám.
5, Mond az ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.
6, Vala pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fér vala.
7, Monda nékik Jézus: töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtölték azokat színig.
8, És monda nékik: Most merítsetek. és vigyetek a násznagynak. És vittek.
9, A mint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, (de a szolgák tudták, a kik a vizet merítik vala), szólítá a násznagy a vőlegényt.
10, És monda néki: Minden ember a jó bort adja először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót: te a jó bort ekkorra tartottad.
11, Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai.
12, Azután leméne Kapernaumba, ő és az ő anyja és a testvérei és tanítványai; és ott maradának néhány napig.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Jézus a középpontban
Működésének még csak a kezdetén látjuk itt Jézust. Családja kis köréből most lép ki a nyilvános munka mezejére. A kánai menyegzőre is inkább édesanyja családtagjaként hívták meg, mint Önmagáért. De mire véget ért a lakodalom, már Ő volt ott a főszemély, aki felé mindenek csodálata és hálája fordult! Senki nem maradhat meg annál, hogy “Jézust is” befogadja. Őt a főhely illeti meg! (1-2.)
Édesanyjának is meg kell tanulnia, és eleinte fájhatott ez neki, hogy Jézus már nem az ő házanépének egyik tagja, hanem saját ügyének Ura. A hozzá legközelebb állók sem szólhatnak bele sz Ő dolgaiba. Mindent a maga jótetszése szerint cselekszik akkor, amikor “eljön az Ő órája”. Nehéz, sokszor nagyon nehéz Jézus mellett olyan kicsinnyé lennie az embernek, hogy egyedül Ő legyen nagy! (3-4.)
De édesanyja bizalommal és engedelmesen meghajolt Jézus igénye előtt. Átengedte neki teljesen a rendelkezés jogát. Maga beérte azzal az alázatos szereppel, hogy másoknak a figyelmét is Őfeléje fordította és készségüket az Ő akarata iránti engedelmességre hajlította. Hadd tartsam tiszteletben és hadd kövessem példáját ebben! Mivel tisztelhetném jobban áldott emlékezetét! Jézusé legyen minden szolgálat és hódolat! (5.)

Jézus csodatételei
Jézus első csodatételében megfigyelhetek olyan igazságokat, amelyek mindig jellemzik az Ő cselekedeteit.
Úgy kezdődött ez a kánai csodatétel, hogy Jézus látszólag értelmetlen parancsokat osztogatott.Mire való a vizesvödrök megtöltése és a násznaggyal való megízleltetése? – kérdezhették volna a szolgák. De ők nem okoskodtak, hanem engedelmeskedtek. És ezért történt meg a csoda. Ráhagyhatom Jézusra mindig vita nélkül: ha valamit parancsol; Ő tudja miért! (6-8.)
A csoda lényege a titokzatos átalakulás volt, amelynek révén valamiből, ami megvolt, de nem sok köszönet volt benne, olyasmi lett, ami éppen nagyon kellett, és ezért nagy öröm forrásává vált. A víz köznapi italához hasonlít az az emberi élet, amelyből van bőven elegendő! Ünnepi borrá lesz Jézus hatalma által! Éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség van rá! (9.)
És csodatételével elárulta Jézus: milyen ellentétes irányú az Ő munkájának útja az emberi élet megszokott útjával. Amaz fölülről lefelé visz: a bőségből a megfogyatkozás felé, az örömöktől a szomorúságok felé. De Ő mindig följebb vezet, jóról jobbra. És a legjobbat a legvégére tartogatja. Így “mutatja meg az Ő dicsőségét”. Nem csoda, ha”hisznek benne tanítványai”! (10-11.)

282. dicséret: Nékünk születék mennyei király…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A képek forrásai:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?