Napi ige és dicséret (2021. november 16.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 7. részének 10-14. versei:
10, Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék.
11, Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét.
12, Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
13, És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.
14, Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Isten a házasság Ura

Hirdeti az apostol az ő Urának, Jézus Krisztusnak nevében a házasság felbonthatatlanságát. Aki engedelmes híve akar lenni az Úrnak, nem bont fel ilyen Isten-rendelte szent köteléket. Legfeljebb áldozata lehet a másik fél hűtlen elfordulásának. De maga nem szökhetik meg élettársa mellől, ha mégoly nehéz küzdelmekkel jár is annak oldalán kitartania. Jó ezt a világos parancsot tudni!Hirdeti az apostol a házastársak nagy lelki feladatait is egymással és gyermekeikkel szemben. Ha a másik fél hitetlen pogány is, az sem az elválásra, hanem annál hűségesebb kitartásra lehet csak ok a keresztyén élettárs számára. Isten azért kapcsolta össze életét a másikkal, hogy így azt is bevonja kegyelmének hatásai alá. “Megszentelt” már az is és az egész családi kör is! Nagy ígéret van ebben!
És hirdeti az apostol az Isten kegyelmének nagy erejét is egyben. Ha a másik félnek elhatározásából vagy hibájából felbomlik is a hívő keresztyénnek házas frigye, akkor sem kell végképp lemondania minden reménységről. Isten a romokból is újjáépíthet még mindent, és újra megadhatja a “megbékélés” nagy örömét! A hívő még emberileg reménytelen helyzetekben is bizakodva imádkozhatik és várhat!

265. dicséret: Hagyjad az Úr Istenre te minden útadat...

Áldás, békesség:Hegedűs Lóránt

A képek forrásai:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?