Napi ige és dicséret (2021. november 24.)

Kedves Testvérek!
Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 8. részének 10-13. versei:

10, Mert ha valaki meglát téged, a kinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivelhogy erőtelen, nem arra indíttaték-e, hogy megegye a bálványáldozatot?
11, És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyádfia, a kiért Krisztus meghalt.
12, Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek.
13, Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Lemondani másokértArra figyelmeztet itt az apostol, hogy Krisztus híveinek az élete egybe van kötözve egymással. Egyikük sem csak a maga életét éli, hanem hatással van a többiekre is. Példájával ki-ki vonz maga után másokat is. S ha valamit tesz, jó meggondolnia, hogy őt látva, azok is hajlandók lesznek megtenni ugyanazt. Így mentem én is mások után. Sohase felejtsem, hogy hozzám is igazodnak majd mások!Rámutat az apostol ennek az egybekötöztetésnek a kockázataira. Megtörténhetik, hogy az egyik keresztyén embernek a példája a kárhozat romlásába taszít egy másik lelket. Még akkor is, ha nem járt bűnös úton, csak éppen nem ügyelt a másiknak “erőtelen” lelkiismeretére! Csak magával törődött és nem a másik, nála fejletlenebb lélek érdekeivel is! Rettentő felelősség van rajtam is!Azt tanítja ezzel az apostol, hogy sok minden ami magában nem volna bűn, bűnné válik a másokra gyakorolt  káros hatásai által. Fontos dolog, hogy a keresztyén ember világos tudatában legyen a maga, Istentől nyert szabadságának. De ezerszerte fontosabb, hogy úgy tudjon élni ezzel a szabadsággal, hogy senkinek ne ártson vele! A szabadsághoz az is hozzátartozik, hogy másokért szabad róla le is mondani!

434. dicséret: Vezess Jézusunk, s véled indulunk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?