Napi ige és dicséret (2021. november 25.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 9. részének 1-6. versei:

Mint él az apostol az ő tisztében a keresztyén szabadsággal

1, Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban?
2, Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony néktek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje az Úrban ti vagytok.
3, Ez az én védelmem azok ellenében, a kik vádolnak engem.
4, Nincsen-é arra jogunk, hogy együnk és igyunk?
5, Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és Kéfás?
6, Avagy csak nekem és Barnabásnak nincs-é jogunk, hogy ne dolgozzunk?

Dr. Victor János igemagyarázata:

Az apostol tekintélye

Megrontották a korinthusbeli gyülekezet életét olyanok, akik Pálnak az apostoli tekintélyét ásták alá. Ezek ellen védekezik; van ő is olyan apostol, mint akárki más, és – ha akarná – ugyanolyan joggal róhatna még anyagi terhet is a hívekre, mint a többi apostol.Arra hivatkozik, hogy ő is látta az Urat. Mert apostoli megbízást csak maga az Úr Jézus Krisztus adhatott. Ha földi élete napjaiban nem is, de később a damaszkuszi úton volt ilyen találkozása az Úrral neki is! Sokkal szerényebb körben is, mint amilyen a magamé, csak az szolgálhatja Őt, akit Ő maga küld el!Arra is rámutat az apostol, hogy munkájának gyümölcse is igazolja őt. Éppen olvasói is az ő szolgálatának köszönhetik, hogy az Urat megismerték. Nincs ennél hitelesebb “pecsét” valakinek a munkáján, mintha maga az eredményt adó Isten igazolja őt az áldásaival!Közben pedig világos, hogy nem személyes ügyéért harcol az apostol. Az ellene elhangzott “vádak” nem őt magát sértik. Nem a maga kedvéért védi tekintélyét, hanem az Evangélium igazságáért, amelyet hirdet. Isten óvjon attól, hogy a mások előtt való tekintélyem fontosabb legyen előttem egyébért, mint Őérette!

301. dicséret: Új világosság jelenék, ó tévelygés csendesedék…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?