Napi ige és dicséret (2021. november 30.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 9. részének 19-23. versei:

19, Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem.
20, És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem;
21, A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, nohy nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg.
22, Az erőteleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket.
23, Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs legyek abban.

Dr. Victor János igemagyarázata:

“Mindeneknek mindenné”
Hadd legyen az enyém is az apostol élete célja. “Hogy részestárs legyek az Evangyéliomban”, vagyis részem legyen annak szívről szívre való továbbterjedésében. Hiába volna részem e világon bármely más ügynek előbbvitelében, ha az Istennek ez a szent ügye nélkülem haladna a maga útján. Általam is bizonyára “megnyerhet” és “megtarthat” némelyeket. És ez lesz hamar elmúló, gyarló életemnek egyetlen igaz eredménye!Hadd ragadjon át rám is az apostol buzgó szenvedélye. “Hogy a többséget megnyerjem”, vagyis hogy mennél több ember életének a javára lehessek az Evangélium bizonyságtevője. Ne érjem be kevesebbel, ha többre nyílik is alkalom. Ne hátráljak meg, ha nehézségekbe ütközöm. Ne mondjak le olyanokról, akik első szóra nem “nyerhetőkmeg”. Ne lagymatagul végezzem ezt a szolgálatot!És hadd tanuljam el az apostoltól az igazi szolgálat módját. “Magamat mindeneknek szolgájává tettem.” Nem az a dolog lényege, hogy én a magam dolgát jól-rosszul elvégezzem, s aztán nyugodtan odább álljak. Arról van szó, hogy emberek szükségén segítsek. Ehhez az kell, hogy beleéljem magamat az ő helyzetükbe; az ő nyelvükön kell szólanom. “Mindeneknek mindenné” kell lennem!

198. dicséret: Ti keresztyének, dícsérjétek Istent…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?