Napi ige és dicséret (2021. október 9.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 16. részének 1-16. versei:

Fébé ajánlása és személyes üdvözletek
1, Ajánlom pedig néktek Fébét, a mi nénénket, ki a Kenkhréabeli gyülekezetnek szolgálója:
2, Hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illendően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, nékem magamnak is.
3, Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban.
4, A kik az én életemért a saját nyakukat tették le; a kiknek nemcsak én mondok köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is.
5, És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az ő házokban van. Köszöntsétek az én szerelmetes Epenétusomat, a ki Akhája zsengéje a Krisztusban.
6, Köszöntsétek Máriát, ki sokat munkálkodott körülöttünk.
7, Köszöntsétek Andronikust és Juniát az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, a kik híresek az apostolok között, a kik nálamnál is előbb voltak a Krisztusban.
8, Köszöntsétek Ampliást, ki nékem szerelmesem az Úrban.
9, Köszöntsétek Orbánt, a mi munkatársunkat a Krisztusban, és Stakhist az én szerelmesemet.
10, Köszöntsétek Apellest, ki a Krisztusban megpróbáltatott. Köszöntsétek az Aristóbulus háznépéből valókat.
11, Köszöntsétek Heródiont az én rokonomat. Köszöntsétek a Nárcissus háznépéből azokat, a kik az Úrban vannak.
12, Köszöntsétek Trifénát és Trifósát, kik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szerelmetes Persist, ki sokat munkálkodott az Úrban.
13, Köszöntsétek Rufust, ki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, a ki az enyém is.
14, Köszöntsétek Ásinkritust, Flégont, Hermást, Pátrobást, Merkuriust, és az atyafiakat, kik velök vannak.
15, Köszöntsétek Filológust és Juliát, Néreust és az ő nénjét, és Olimpiást és minden szenteket, kik velök vannak.
16, Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Említésre méltók
Fébének neve kiemelkedik azok közül, akiket az apostol a távolból köszönt, mint egyik első példája annak, milyen áldott feladatokat tölthetnek be a nők Krisztus szolgálatában. Egy egész gyülekezetnek volt a “szolgálója”, diakonisszája. Sokan emlegették hálásan, maga az apostol is, milyen odaadással “fogta pártjukat”, amikor szeretetteljes gondozásra volt szükségük. Férfi az ő helyét nem tölthette volna be!
Akvila és Priscilla neve is külön említést kíván az apostol üdvözlései során. Az ő példájukban az szemlélhető: mit tehet Krisztus Evangéliumáért egy házaspár, ha frigyét és otthonát annak szolgálatába állítja. Mennyit köszönhetett vendégszeretetüknek, hűséges segítségüknek az apostol. És mindazok is, akik házuknál összegyülekezve valóságos lelki otthont találtak az ő tűzhelyüknél!
Kidomborodik az üdvözöltek közül Epenétus is, bár semmit nem tudunk róla, csak azt az egyet, hogy ő volt “Akhája zsengéje a Krisztusban”, az első, aki ott megnyitotta szívét az Úrnak. Utána sokan következtek mások, nála fontosabbak, őt sokban túlszárnyalók. De ő volt az első. Nem várta meg, hogy más kezdje el. Elindult, hogy példáján más is felbuzdulhasson.

165. dicséret: Itt van Isten köztünk…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?